Toolbox

Bedrijven

Vind hier alle tewerkstellingsmaatregelen van toepassing in de sector van de Metaal & Technologie.


Zoek tewerkstellingsmaatregelen

Doelgroep:

Begeleiding:
Perspectieven:
Subsidiëring:
 

44 Resultaten

Opleidingspremie risicoarbeiders metaalsector (PC 111/1-2)

TOFAM Oost-Vlaanderen ondersteunt tewerkstellingsbeveiligende opleidings - initiatieven voor arbeiders in de metaalverwerkende bedrijven in Oost-Vlaanderen.

TOFAM Oost-Vlaanderen voorziet een financiële tussenkomst in de om- en bijscholing van risicoarbeiders.

+ meer info

Karen Maes
Coördinator Tofam Oost-Vlaanderen
0497 52 97 77
karen.maes@tofam-ovl.be

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000 / meer dan € 4000

+ meer info

Welke tussenkomst?
De tussenkomst is vastgesteld op € 14,19 (juli 2018) per risicoarbeider, per opleidingsuur. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd per 1 juli.

Er wordt geen andere vergoeding (voor lesgevers, verplaatsingen, cursusmateriaal...) voorzien.


Begrenzingen:
Alle tussenkomsten worden begrensd op basis van volgende criteria:

Formele opleidingen:
Maximum 90 u subsidie per risicoarbeider per kalenderjaar aan € 14,19/uur.

Vb 1 externe opleiding van 75u: 75 u x € 14,19 x aantal risicoarbeiders
Vb 2 externe opleiding van 120u: 90 u (dit is het plafond) x € 14,19 x aantal risicoarbeiders

On-the-Job-Trainingen:
De subsidie bedraagt 50% van het totaal aantal opleidingsuren met een maximum van 180 u of 90 u uitbetaald.
Dit aantal uur wordt betaald aan € 14,19 per risicoarbeider per kalenderjaar.

Vb1 OJT van 80u:
(80u x 50%) x € 14,19 x aantal risicoarbeiders
40u x € 14,19 x aantal risicoarbeiders

Vb2 OJT van 260u:
(260u x 50%) x € 14,19 x aantal risicoarbeiders
130u x 13,99 x aantal risicoarbeiders
! MAX. 90 u x € 14,19 x aantal risicoarbeiders

Niet-opgebruikte uren van het lopende kalenderjaar zijn niet overdraagbaar / cumuleerbaar naar het volgende kalenderjaar.

Voor opleidingen die over twee kalenderjaren lopen, komen enkel de uren die in het lopende kalenderjaar gepresteerd worden in aanmerking voor subsidie op het krediet van het jaar van aanvraag. Het resterende deel komt op rekening van het krediet van het volgend jaar.

Dossiers met een totale subsidiëring van meer dan € 12.500 worden beslist door de Raad van Bestuur.

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

+ meer info

Procedure:
Voor de start van de opleiding
De onderneming dient model 1 en per risicoarbeider model 2 in bij TOFAM Oost-Vlaanderen.
Een omstandige argumentatie van het tewerkstellingsbeveiligende karakter van de opleiding is essentieel om aanspraak te kunnen maken op de tussenkomst.
Voorafgaandelijk is de aanvraag besproken op de ondernemingsraad, of bij ontstentenis hiervan, de syndicale delegatie.

Nieuw! Interimarbeiders met een tewerkstelling in het bedrijf/PC 111 na de interimperiode
De onderneming kan een aanvraag indienen voor een arbeider in interimstatuut bij TOFAM Oost-Vlaanderen. De subsidiëring gebeurt na de bewijsvoering van de contractuele tewerkstelling in het bedrijf/PC 111 (contract van bepaalde/onbepaalde duur).

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Organisatie:
Bedrijf behorend tot PC 111/1-2


Wat is een risicowerkzoekende?
Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

De laatste 12 maanden zonder onderbreking (volledig of gedeeltelijk) werkloosheids- of wachtuitkering ontvangen
Ten hoogste een diploma Lager Secundair Onderwijs
Jonger dan 18 jaar, onderworpen aan de deeltijdse leerplicht en geen Secundair Onderwijs met volledig leerplan volgen
Ingeschreven bij het Rijksfonds voor de Sociale Reclassering van de Mindervaliden
Minstens 50 jaar zijn
Herintreders op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zijn volgende voorwaarden vervuld:
- geen werkloosheids- of loopbaanuitkeringen gedurende de jongste 3 jaar;
- geen beroepsactiviteit gedurende de jongste 3 jaar;
- gedurende de jongste 3 jaar hun beroepsactiviteit hebben onderbroken of nooit begonnen zijn.


Nieuwe Maatregel vanaf 3 januari 2017
Vanaf 3 januari 2017 gaat de nieuwe maatregel met betrekking tot de opleiding van risicoarbeiders in voege. Deze maatregel wil de tewerkstellingsbeveiligende opleidingsinitiatieven voor arbeiders PC 111 met betrekking tot 'formeel' en 'informeel leren of On - the Job Training' ondersteunen.
Elk bedrijf dient hierbij jaarlijks de enquête met betrekking tot 'de opleidingsvisie van het bedrijf' in te vullen. Dit wordt automatisch voor het bedrijf georganiseerd via de eerste online aanvraag.

Doelgroepen:
Algemeen / Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

beroepsopleidings- en tewerkstellingspremie

TOFAM Oost -Vlaanderen, wil met deze maatregel de opleiding en tewerkstelling van werkzoekenden in de metaalsector stimuleren.

Werkzoekenden die een opleiding i.s.m. TOFAM en/of de VDAB of een opleiding in een bedrijf (IBO, erkende stage) met succes beëindigd hebben krijgen een opleidingspremie. Zijn zij daarenboven nadien tewerkgesteld in een metaalverwerkend bedrijf uit de provincie Oost-Vlaanderen, dan kunnen ze een tewerkstellingspremie verwerven.

Met deze maatregel wil men de tewerkstelling van kansengroepen in de metaalsector stimuleren en bijdragen tot het realiseren van een duurzame tewerkstelling van werkzoekenden.

+ meer info

TOFAM Oost-Vlaanderen: Anja Noyelle - 09/242 49 54
ACV-CSC Metea: 09 265 43 20
ABVV-Metaal: 09 265 52 95
ACLVB: 09 243 83 83

VDAB Training en opleiding
Wim COYSMAN: 09 254 11 70
wim.coysman@vdab.be
Industrieweg 50, 9032 WONDELGEM

Kris Van Dorsselaer 03 780 64 50
Baron D'hanisstraat 40-44, 9100 SINT-NIKLAAS
giovanni.pauwels@vdab.be

Opleiding MetaalMatch ism. Compaan
Vé Noppe: 09 367 71 02 of 0475 672 604
metaalmatch@compaan.be

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

Beëindigde u met succes één van de beroepsopleidingen, dan kunt u een Beroepsopleidingspremie genieten van € 5 bruto per opleidingsdag met een max. van € 1100 bruto per persoon (zie https://www.tofam-ovl.be/upload/editor/files/beroepsopleiding-formulier-2016.pdf)

Bewijst u, na het volgen van de beroepsopleiding tot het beroep van metaalarbeider, binnen de 24 maanden minstens 6 of 12 maanden tewerkstelling in één of meerdere metaalondernemingen (PC 111) in Oost-Vlaanderen, dan maakt u aanspraak op een TEWERKSTELLINGSPREMIE. Deze premie bedraagt € 231,68 bruto voor 6 maanden trewerkstelling en € 463,34 bruto voor 12 maanden tewerkstelling (zie https://www.tofam-ovl.be/upload/editor/files/tewerkstellingspremie-formulier-2016.pdf)

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Organisatie:
Bedrijf behorend tot PC 111/1-2

Doelgroep:
Werkzoekenden die na een metaalopleiding tewerkgesteld worden in de sector

Doelgroepen:
Werkzoekenden

Stages risicowerkzoekenden metaalsector (PC 111/1-2)

TOFAM Oost-Vlaanderen wil in de metaalsector met deze maatregel de opleiding en tewerkstelling van kansengroepen en risicowerkzoekenden op de arbeidsmarkt stimuleren.

Bedrijven die stages aanbieden aan risicowerkzoekenden kunnen rekenen op een financiële tussenkomst voor de begeleiding van deze stagiairs. Aan deze stage is ook een vergoeding voor de werkzoekende gekoppeld.

+ meer info

Karen Maes
Coördinator Tofam Oost-Vlaanderen
0497 52 97 77
karen.maes@tofam-ovl.be

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

+ meer info

De stage dient deel uit te maken van een opleidingsovereenkomst of samenwerking met TOFAM en/of de VDAB.

Subsidie:
€ 1600 - € 4000

+ meer info

Werkgever krijgt €100,00/dag (eerste maand stage in een bedrijf behorend tot PC 111/1-2)
Werkgever krijgt €50,00/dag (tweede maand stage in een bedrijf behorend tot PC 111/1-2)
Werkgever krijgt €25,00/dag (tweede maand stage in een bedrijf behorend tot PC 111/1-2

Startte u de opleidingen voor 01.01.2015 dan kunt u een BEROEPSOPLEIDINGSPREMIE genieten van € 3,76 bruto per opleidingsdag met een max. van € 827,00 bruto per persoon.
Startte u de opleiding na 01.09.2015 dan bedraagt de premie € 5,00 bruto per opleidingsdag met een maximum van € 1.100,00 bruto. + bij tewerkstelling: vanaf 6 maand een tewerkstellingspremie (zie maatregel: tewerkstellingspremie na metaalopleiding voor werkzoekenden)

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Organisatie:
Bedrijf behorend tot paritair comité 111/1-2

Risicowerkzoekenden:
- De laatste 12 maanden zonder onderbreking (volledig of gedeeltelijk) werkloosheids- of wachtuitkering ontvangen
- Ten hoogste een diploma Lager Secundair Onderwijs
- Jonger dan 18 jaar, onderworpen aan de deeltijdse leerplicht en geen Secundair Onderwijs met volledig leerplan volgen
- Ingeschreven bij het Rijksfonds voor de Sociale Reclassering van de Mindervaliden
- Minstens 50 jaar zijn
- Herintreders op de arbeidsmarkt.

Tegelijkertijd zijn volgende voorwaarden vervuld:
- Geen werkloosheids- of loopbaanuitkeringen gedurende de jongste 3 jaar;
- Geen beroepsactiviteit gedurende de jongste 3 jaar;
- Gedurende de jongste 3 jaar hun beroepsactiviteit hebben onderbroken of nooit begonnen zijn

Doelgroepen:
Werkzoekenden

Outplacementbegeleiding TOFAM Oost-Vlaanderen: individueel ontslag

TOFAM Oost-Vlaanderen komt in bepaalde omstandigheden in belangrijke mate tussen voor individueel en collectief outplacement wanneer een professionele outplacementbegeleiding met Galilei wordt opgestart.

+ meer info

Karen Maes
Coördinator Tofam Oost-Vlaanderen
0497 52 97 77
karen.maes@tofam-ovl.be

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

+ meer info

Begeleiding door Galilei

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

Arbeiders + 45:
TOFAM Oost-Vlaanderen betaalt onderneming € 325,00 terug als outplacement door Galilei gebeurt. Begeleidingskost is max. € 1.725,00

Arbeiders - 45:
Begeleidingskost volledig door TOFAM betaald

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

+ meer info

Na outplacement andere opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen mogelijk.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Organisatie:
Bedrijf behorend tot PC 111


Doelgroep:
Arbeiders PC 111 geconfronteerd met individueel ontslag:
- kandidaten tonen 230 dagen prestatie aan / 2 jaar
- kandidaten tonen contract van bepaalde of onbepaalde duur of interim contract

Begeleidingskost gratis voor zowel werknemer als werkgever als contract stopgezet wegens medische overmacht

Doelgroepen:
Algemeen / Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

INDIVIDUEEL OUTPLACEMENT
Nieuw is dat Tofam Oost-Vlaanderen voortaan ook in bepaalde omstandigheden tussenkomt voor individuele outplacementbegeleiding.

Arbeiders - 45 jaar
Arbeiders die ontslagen worden door de werkgever (met uitzondering van ontslagen om zwaarwichtige redenen) of van wie het contract stopgezet wordt wegens medische overmacht, kunnen op basis van vrijwilligheid en voor zover zij 1 jaar anciënniteit kunnen aantonen (of 230 dagen tewerkstelling in een periode van 2 jaar voor contracten van bepaalde duur of interim contract), outplacementbegeleiding krijgen door Galilei. Deze outplacementbegeleiding is gratis zowel voor de werknemer als voor de werkgever.

Arbeiders + 45 jaar
Ten gevolge van de CAO 82 hebben deze arbeiders recht op outplacementbegeleiding betaald door de werkgever. TOFAM Oost-Vlaanderenbetaalt € 325 terug aan de onderneming, voor zover deze outplacementbegeleiding door Galilei gebeurt, en aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
- de kandidaten kunnen 1 jaar anciënniteit aantonen (contract van onbepaalde duur) of
- 230 dagen prestatie in een periode van 2 jaar met een contract van bepaalde duur of met een interim contract
De begeleidingskost voor de werkgever bedraagt dan maximaal € 1725.

De outplacementbegeleiding is gratis zowel voor de werknemer als voor de werkgever wanneer het contract wordt stopgezetwegens medische overmacht.

Outplacementbegeleiding TOFAM Oost-Vlaanderen: meervoudig en collectief ontslag

Herstructureringen in bedrijven gaan vaak gepaard met ontslag van groepen arbeiders. Om de re-integratie in de arbeidsmarkt van deze ontslagenen te bevorderen, ondersteunt TOFAM Oost-Vlaanderen de begeleiding van de betrokkenen door het outplacementkantoor Galilei.

TOFAM Oost-Vlaanderen komt in belangrijke mate tussen wanneer een professionele outplacementbegeleiding met Galilei wordt opgestart.

+ meer info

Karen Maes
Coördinator Tofam Oost-Vlaanderen
0497 52 97 77
karen.maes@tofam-ovl.be

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

+ meer info

Begeleiding door Galilei

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

Werkgever kan bij collectief ontslag en bij oprichting tewerkstellingcel, eerst subsidies overheid aanvragen (zie kaart outplacement-kosten – onderneming in herstructurering)

Uiteindelijke kost voor werkgever is € 300,00/arbeider, max. 50% totale factuur. Overige kosten: overheid en/of TOFAM Oost-Vlaanderen

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

+ meer info

Na outplacement: andere opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen mogelijk.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Organisatie:
- Bedrijf behorend tot PC 111
- meervoudig ontslag
-- kleine bedrijven: min. 3 ontslagen arbeiders collectief ontslag
-- bedrijven vanaf 30 en < 100 werknemers: min. 10 ontslagen werknemers
-- bedrijven vanaf 100 en < 300 werknemers: min.10% ontslagen werknemers
-- bedrijven vanaf 300 werknemers: min. 30 ontslagen werknemers


Doelgroep:
Arbeiders PC 111 geconfronteerd met meervoudig of collectief ontslag

Doelgroepen:
Algemeen / Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

INOM-Arbeiders: opleiding voor arbeiders (PC 111/1-2)

INOM-Arbeiders wil met deze maatregel opleidingen voor arbeiders aanmoedigen in de metaal- en technologische industrie.

+ meer info

www.inomarbeiders.be
02 706 81 85
info@inom.be

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding / Opleidingsplan nodig

+ meer info

Werknemers behalen een getuigschrift van deelname aan de opleiding.

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000 / meer dan € 4000

+ meer info

Werkgever krijgt € 80,00/arbeider/dag (max. € 3.000,00 bedrijven tot 150 arbeiders of voor grote bedrijven: € 20 x aantal arbeiders in dienst op 31/12 van het voorgaande jaar)

Educatief verlof voor opleiding vanaf 32 uren Nederlands op de werkvloer: INOM-Arbeiders betaalt volledige factuur

Cursussen Nederlands op de werkvloer van anderstaligen:

INOM komt voor max. € 70,00/uur per groepssessie tussen

INOM betaalt kilometervergoeding op basis wettelijk tarief

Er wordt maximum € 100,00 gefinancierd ter voorbereiding van de cursus

Max. € 20,00/syllabus/deelnemer

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Organisatie:
Bedrijf behorend tot PC 111/1-2 kan opleidingsdossier indienen voor arbeiders via de site

Doelgroepen:
Algemeen / Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

KMO-portefeuille voor ondernemers

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor u – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals het opstellen van een communicatieplan voor uw bedrijf. De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. Daarom maken we het u eenvoudig om u aan te melden en subsidieverzoeken in te dienen.

+ meer info

subsidies aanvragen kan via https://authenticatie.vlaanderen.be/tb/html/ssologin

Begeleiding:
Opleidingsplan nodig

Subsidie:
meer dan € 4000

+ meer info

Kleine ondernemingen sparen jaarlijks € 10.000,00 uit met de kmo-portefeuille. Bij middelgrote ondernemingen loopt het bedrag op tot € 15.000,00.

Perspectief:

Doelgroepen:
Algemeen

Overgangsmaatregelen:

+ meer info

De KMO-portefeuille vervangt de vroegere diversiteits- en loopbaanplannen.

starterjobs voor jongeren van minder dan 21 jaar

In een starterjob behoudt de jongere het nettoloon dat hij/zij normaal zou verdienen, terwijl de werkgever toch een lagere loonkost geniet. Dit gebeurt in drie stappen:
Het bruto baremaloon van de jongere wordt verminderd met een percentage afhankelijk van de leeftijd
Om het netto verlies (wegens het lagere bruto) te compenseren betaalt de werkgever een maandelijkse netto toeslag
Die netto toeslag wordt omgezet in een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing

+ meer info

De regelgeving gaat in op 01.07.2018

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

+ meer info

Voorwaarden werkgever:

Starterjobs zijn voorbehouden aan werkgevers die:

onder de cao-reglementering vallen (Wet van 5 december 1968 op de cao’s en de paritaire comités)

hun min-21 jarigen betalen op niveau van het toepasselijk sectoraal barema

Werkgevers die hun min-21 jarigen een hoger loon toekennen dan het sectoraal barema vallen buiten de maatregel, omdat de wetgever oordeelt dat zij voor deze leeftijdsgroep sowieso een hogere loonkost aanvaarden.

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

De jongere krijgt een verlaagd brutoloon, aangevuld met een netto toeslag.

Het verlaagd brutoloon
Het basis brutoloon van de jongere is het sectoraal baremaloon, verminderd met een percentage afhankelijk van de leeftijd op het einde van de betrokken maand
Leeftijd einde maand
% vermindering
< 19: 18 %
19: 12 %
20: 6 %

De netto toeslag
Omdat de jongere geen netto verlies mag hebben, is de werkgever een maandelijkse netto toeslag verschuldigd. Dat is een forfaitair maandbedrag afhankelijk van de leeftijd van de jongere en van de hoogte van het normaal voltijds baremaloon. De details over de berekening van de toeslag zullen geregeld worden in een Koninklijk Besluit.

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Onvoldoende beroepservaring
Er is onvoldoende beroepservaring als de jongere in het zesde tot en met derde kwartaal voorafgaand aan het aanwervingskwartaal hoogstens één kwartaal een tewerkstelling had groter dan 80% van een voltijdse job, bij om het even welke werkgever en in om het even welke sector. De evaluatie van het beroepsverleden gebeurt door de RSZ bij de registratie van de dimona.
Voorbeeld
Jongere aangeworven op 1 oktober 2018.
De referteperiode (zesde tot en met derde kwartaal voor aanwervingskwartaal) is het tweede kwartaal 2017 tot en met eerste kwartaal 2018. Als de jongere in die referteperiode minstens twee kwartalen een tewerkstelling had groter dan 80% van een voltijdse job, is een starterjob niet mogelijk.
Niet alle prestaties aanwezig in de geregistreerde aangiftes tellen mee.
Worden NIET meegeteld, prestaties aangegeven:
in een flexijob;
als leerling;
als student binnen het contingent dat dient voor de solidariteitsbijdrage;
als beperkt onderworpen jongere tot 31.12 jaar 18e verjaardag;
als gelegenheidswerknemer in de land- en tuinbouw, aangegeven met het goedkoop dagforfait
De vergoeding van de jongere
De jongere krijgt een verlaagd brutoloon, aangevuld met een netto toeslag.

Doelgroepen:
Jongeren en leerlingen (-30)

+ meer info

Voorwaarden jongere
De werknemer voldoet gelijktijdig aan deze voorwaarden:
jonger dan 21 jaar (een starterjob is niet meer toepasbaar vanaf de maand van de 21e verjaardag)
aangeworven ten vroegste op 1 juli 2018
aangeworven met een “onvoldoende” beroepservaring
aangeworven met een startbaanovereenkomst type 1, d.i. een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst zonder luik vorming – een clausule m.b.t. de vermindering van het brutoloon en de netto toeslag moet in de overeenkomst staan
aangeworven met een theoretisch brutoloon (zonder de vermindering starterjob) niet hoger dan het sectoraal minimumloon
de dag voor de aanwerving ingeschreven als werkzoekende bij de bevoegde Gewestelijke instelling
Komen niet in aanmerking: leerovereenkomsten, jongeren in een systeem van alternerend leren, studentenovereenkomsten.

Overgangsmaatregelen:

doelgroepvermindering voor ouderen

Het is een lastenverlaging voor werkgevers die jonge en oudere werknemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Ze bestaat uit een korting op de socialezekerheidsbijdragen die de werkgevers normaal gezien moeten betalen voor deze werknemers. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden die te maken hebben met vestigingsplaats en aard van de werkgever en met leeftijd, scholingsgraad en loonniveau van de werknemer.

+ meer info

Doelgroepverminderingen

Organisatie:
Departement Werk en Sociale Economie

Dienst:
Dienst Tewerkstelling
Gebouw:
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030
Brussel
02 553 10 10

doelgroepkortingen@wse.vlaanderen.be

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
meer dan € 4000

+ meer info

Nieuw vanaf 2019:
Er is een dubbele aanpassing van de loongrens, voor alle ouderen ongeacht de aanwervingsdatum:
de loongrens wordt standaard opgetrokken tot € 13.945,00 per kwartaal.

de loongrens wordt in elk vierde kwartaal opgetrokken tot € 18.545,00 – dit om te vermijden dat de vermindering wegvalt bij betaling van de eindejaarspremie.

Voor ouderen aangeworven vanaf 1 januari 2019 wordt de aanwervingsvermindering niet meer beperkt tot een forfait. De werkgever wordt volledig vrijgesteld van basisbijdrage en de bijdrage loonmatiging (totaal 25,00%).
Verder wordt de vermindering zittende werknemer voor 60-plussers opgetrokken tot € 1.500,00 per kwartaal, ongeacht de aanwervingsdatum.

Aanwervingsvermindering:
leeftijd op laatste dag aanwervingskwartaal: 55 tot 59:volledige vrijstelling patronale basisbijdrage + loonmatiging (25,00%)
gedurende het aanwervingskwartaal + 7 kwartalen

60+, maar jonger dan wettelijke pensioenleeftijd:volledige vrijstelling patronale basisbijdrage + loonmatiging (25,00%)
gedurende het aanwervingskwartaal + 7 kwartalen

Perspectief:
Geen perspectief

Doelgroepen:
Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Werkzoekenden

+ meer info

Welke ouderen?
De doelgroepvermindering ouderen bestaat uit twee luiken: een vermindering “zittende” werknemer voor alle ouderen in dienst, en een aanwervingsvermindering voor nieuw aangeworven ouderen.
Voor beide verminderingen voldoet de werknemer aan volgende voorwaarden:
tewerkstelling in het Vlaams Gewest
onderworpen aan alle basistakken sociale zekerheid
tewerkstelling onder categorie 1 structurele vermindering (profitsector)
minstens 55 jaar op het einde van het toepassingskwartaal
referte-kwartaalloon lager dan de loongrens bepaald door de Vlaamse regering – het bedrag wijzigt, zie verder
Voor de (hogere) aanwervingsvermindering moet de oudere bij aanwerving jonger zijn dan de wettelijke pensioenleeftijd, en niet-werkend werkzoekende.

Beroepsopleidingspremie voor werkzoekenden

TOFAM Oost-Vlaanderen wil met deze maatregel de opleiding en tewerkstelling van werkzoekenden in de metaalsector stimuleren.

De premie geldt voor werkzoekenden die een opleiding metaal, erkend door TOFAM Oost-Vlaanderen, of een opleiding in een bedrijf (IBO, erkende stage) met succes beëindigd hebben.

Met deze maatregel wil men de tewerkstelling van kansengroepen in de metaalsector stimuleren en bijdragen tot het realiseren van een duurzame tewerkstelling van werkzoekenden.

+ meer info

Inlichtingen en advies:

TOFAM Oost-Vlaanderen: Anja Noyelle - 09/242 49 54

ACV-CSC Metea: 09 265 43 20

ABVV-Metaal: 09 265 52 95

ACLVB: 09 243 83 83VDAB Training en opleiding

Wim COYSMAN: 09 254 11 70

wim.coysman@vdab.be

Industrieweg 50, 9032 WONDELGEMKris Van Dorsselaer 03 780 64 50

Baron D'hanisstraat 40-44, 9100 SINT-NIKLAAS

kris.vandorsselaer@vdab.beOpleiding MetaalMatch ism. Compaan

Gaia Dever: 09 367 71 02 of 0475 672 604

metaalmatch@compaan.be

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

Werkzoekenden die een opleiding in het metaal met succes beëindigd hebben, krijgen een opleidingspremie. Zijn zij daarenboven nadien tewerkgesteld in een metaalverwerkend bedrijf behorend tot PC 111 uit de provincie, dan kunnen ze ook een tewerkstellingspremie verwerven.

Startte u de opleidingen voor 01.01.2015 dan kunt u een BEROEPSOPLEIDINGSPREMIE genieten van € 3,76 bruto per opleidingsdag met een max. van € 827,00 bruto per persoon.
Startte u de opleiding na 01.09.2015 dan bedraagt de premie € 5,00 bruto per opleidingsdag met een maximum van € 1.100,00 bruto.

Bewijst u, na het volgen van deze beroepsopleiding tot het beroep van metaalarbeider, binnen de 24 maanden minstens 6 of 12 maanden tewerkstelling in één of meerdere metaalondernemingen (PC 111) in Oost-Vlaanderen dan maakt u bovendien aanspraak op een TEWERKSTELLINGSPREMIE. Deze premie bedraagt € 235,02 bruto voor 6 maanden tewerkstelling en € 470,01 bruto voor 12 maanden tewerkstelling.

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Organisatie:
- Metaalopleiding erkend door TOFAM
- Bedrijf behorend tot PC 111/1-2

Doelgroep:
- Werkzoekenden die een metaalopleiding gevolgd hebben
- Werkzoekenden die een IBO gevolgd hebben in een bedrijf behorend tot PC 111
- Werkzoekenden die een stage (erkend door TOFAM) volgen in een bedrijf PC 111

Doelgroepen:
Werkzoekenden

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Werf je een werknemer aan met een arbeidshandicap of heb je een medewerker met een arbeidshandicap in dienst? Dan krijg je gedurende 5 jaar een premie van de VDAB.

De hoogte van de premie wordt berekend op basis van het loon van je werknemer en het moment waarop je hem (voor het eerst) aangeworven hebt.

Na die 5 jaar kan je een verlenging aanvragen van nog eens 5 jaar. Zolang de medewerker bij jou in dienst blijft, kan je de premie blijven verlengen.

Vanaf 1/1/2019 is de VOP uitgebreid met een VOP van bepaalde duur van 2 jaar (voor personen met een - nog - niet stabiele arbeidshandicap- of beperking). Tegelijkertijd wordt de VOP voor zelfstandigen versoepeld.

+ meer info

Voor vragen over de erkenning van de arbeidshandicap/beperking van je (toekomstige) werknemer (het zogenaamd VOP-recht):
E-mail: DABP-oostvlaanderen@vdab.be
Tel. 09 248 54 40 (enkel bereikbaar in de voormiddag)
Adres: VAC, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 63, 9000 Gent


Voor vragen i.v.m. de aanvraag, toekenning en betaling van de VOP-premie zelf door/aan de werkgever, kan je terecht bij:
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst Tewerkstelling
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
vop@wse.vlaanderen.b

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 1600 - € 4000 / meer dan € 4000

+ meer info

Je ontvangt gedurende 5 jaar om de drie maanden een percentage van het referteloon van de werknemer, overeenkomstig volgende tabel. Het referteloon = het brutoloon van je werknemer + de werkgeversbijdragen – de verminderingen op de werkgeversbijdragen. Het referteloon is begrensd tot het dubbele van het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen (ggmmi). Het ggmmi bedraagt momenteel € 1593,76 (01.09.2018).

Periode waarin je de werknemer voor het eerst aanwierf Hoogte van de premie
Jaar 1 (kwartaal 1 tot en met 5) 40% van het referteloon
Jaar 2 (kwartaal 6 tot en met 9) 30% van het referteloon
Jaar 3 (kwartaal 10 en daarna) 20% van het referteloon

Opgelet:
Het is het moment waarop je de werknemer (voor het eerst) aanwerft dat telt voor het berekenen van de hoogte van de premie. Enkele concrete voorbeelden:

Werkte je werknemer 1 jaar geleden al eens een tijd bij jou en neem je hem nu opnieuw in dienst? Dan krijg je een jaar een premie van 30% en 4 jaar van 20%.
Werkt je werknemer al 6 jaar voor je en wil je nu een VOP-premie voor hem aanvragen? Dan krijg je gedurende 5 jaar een premie van 20%.

Je kan eventueel -in zeer specifieke en uitzonderlijke gevallen- een verhoging van de premie aanvragen bij VDAB.

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk / Verplicht contract na maatregel

+ meer info

Deze maatregel kan gecombineerd worden met:

Tegemoetkoming voor aanpassing van de arbeidspost - gehandicapten (Vlaanderen)

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Organisatie
Natuurlijk persoon of privéfirma (uitz. beschutte werkplaatsen)
Niet ontslaan om te vervangen door rechthebbenden op de premie

Doelgroepen:
Arbeidsgehandicapten

+ meer info

Voorwaarden medewerkers VOP: Om het recht te krijgen op deze maatregel, moet je medewerker aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

Hij kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht op een loonkostsubsidie.
Hij kreeg van VAPH het recht op een verblijf als tehuiswerkende of op een verblijf in een pleeggezin.
Hij kreeg van VAPH het recht op beschermd, begeleid of zelfstandig wonen.
Hij volgde buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) en studeerden niet verder.
Hij volgde in het secundair onderwijs inclusief onderwijs (ION) type 2 of geïntegreerd onderwijs (GON) type 4 of type 6.
Hij kreeg van de federale dienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning van:

minimum 4 punten bij een auditieve handicap
minimum 7 punten bij een verstandelijke, psychische of fysieke handicap
minimum 9 punten bij een visuele handicap

Hij ontvangt nog kinderbijslag en heeft recht op bijkomende kinderbijslag omwille van hun handicap.
Hij heeft een schriftelijke verklaring van zijn arts waarin vermeld wordt welke aandoening hij heeft en wat de prognose is.
Hij beantwoordt niet aan een van bovenstaande voorwaarden, maar VDAB besloot op basis van een uitgebreid onderzoek dat hij toch in aanmerking komt.

Overgangsmaatregelen:

+ meer info

Vanaf 01.07.2016 wordt de doelgroep uitgebreid naar mensen uit de sociale economie.

Mensen die doorstromen vanuit de sociale economie naar een job in het normaal economisch circuit zullen op de VOP kunnen rekenen. Voortaan kunnen ook zelfstandigen in bijberoep ook op de premie rekenen.

De invoering van de nieuwe doelgroepvermindering gaat gepaard met een vereenvoudiging: een aantal bestaande maatregelen verdwijnen vanaf 1/7/2016 of 1/1/2017, met name Activa, Activa Start, Activa Verminderde Arbeidsgeschiktheid, de tewerkstellingspremie 50+ en de doelgroepvermindering voor herstructureringen. Als overgangsmaatregel geldt overal dat toegekende voordelen die lopen op de datum van afschaffing, verder lopen tot uiterlijk 31 december 2018.

IBO (Individuele beroepsopleiding in de onderneming)

Werkgevers kunnen werkzoekenden in hun bedrijf opleiden tegen financieel gunstige voorwaarden. Tijdens de opleiding wordt de cursist begeleid door de onderneming en door de VDAB. De IBO duurt 1 tot 6 maanden. De duurtijd kan verlengd worden tot 12 maanden voor laaggeschoolde, langdurige uitkeringsgerechtigde werklozen.

De werknemer ontvangt tijdens de opleiding verder het vervangingsinkomen + een premie van de VDAB.

+ meer info

www.vdab.be/ibo (incl. berekeningsmodule)
Meer info: VDAB 0800 30 700

Begeleiding:
Opleidingsplan nodig

+ meer info

Er dient verplicht een opleidngsplan gemaakt te worden.

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

Voor werkgever:

U betaalt tijdens de opleiding een premie aan de VDAB die gelijk is aan het verschil tussen het normale loon voor de functie waarvoor de opleiding gegeven wordt, en het gemiddelde werkloosheidsbedrag per dag.
Je kan een online simulatie maken om na te gaan hoeveel een voltijdse IBO je kost. Zie https://webibo.vdab.be/eascobol/runcobol?IBORDTOE.COB K C /opt/vdabibosimulatie/easypay-asp/rmwineas.cfg

Voor werknemer of werkzoekende:

De cursist ontvangt zijn/haar vervangingsinkomen verder en daarnaast een premie van de VDAB. Beide samen benaderen het loon van de functie waarvoor wordt opgeleid. Tijdens de IBO behoudt de cursist het statuut van werkzoekende (hij wordt nog niet beschouwd als werknemer). Indien de werkzoekende geen vervangingsinkomen geniet, betaalt de RVA in de meeste gevallen een vervangende premie (de opleidingsuitkering). In uitzonderlijke gevallen, wanneer de werkzoekende geen vervangingsinkomen heeft en geen recht heeft op de opleidingsuitkering, betaalt de VDAB een bijkomende compensatievergoeding. De werknemer ontvangt geen compensatievergoeding wanneer hij/zij -45 jaar is, hooggeschoold en nog geen zes maanden ingeschreven is als niet werkende werkzoekende. U betaalt als werkgever de wettelijk verplichte verplaatsingsonkosten en verzekert hem/haar tegen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.
welke premie betaal je maandelijks aan de VDAB?

Maandelijkse premie (netto) Looncategorie (bruto)
650 euro minder dan 1.700 euro
800 euro € 1700-1999
1.000 euro € 2000-2299
1.200 euro € 2300-2599
1.400 euro € 2600 of meer

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk / Verplicht contract na maatregel

+ meer info

IBO'er minstens even lang in dienst als de opleiding geduurd heeft.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
Niet werkende werkzoekenden of mensen die maximaal halftijds werken

Aantal competenties ontbreekt om de functie uit te oefenen

Organisatie:
(bijna) alle werkgevers

Doelgroepen:
Werkzoekenden

Aanwerving van de eerste vijf werknemers - vermindering RSZ werkgeversbijdragen

Werkgevers die een eerste, tweede, derde, vierde of vijfde werknemer aanwerven, kunnen een vermindering krijgen van de aan de RSZ verschuldigde werkgeversbijdragen. Het voordeel is het grootste bij de aanwerving van de eerste werknemer, wat kleiner bij de aanwerving van een tweede werknemer, en nog wat kleiner bij de aanwerving van de derde, vierde en vijfde werknemer.

+ meer info

www.socialsecurity.be > onderneming > Dmfa > Instructies voor de werkgever
Meer info: RSZ 02 509 26 00

Rijksdienst Sociale Zekerheid
Victor Hortaplein, 11
1060 Brussel
Tel.: 02 509 26 00
Fax: 02 509 39 64
E-mail: contactrszinfo@rsz.fgov.be

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

+ meer info

In principe geen begeleiding nodig

Subsidie:
meer dan € 4000

+ meer info

kwart 1-5 kwart 6-9 kwart 10-13 vanaf kw. 14

WN 1 Volledige vrijstelling basisbijdragen gedurende de volledige tewerkstellingsperiode die aanvangt op een datum gelegen tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020
WN 2 € 1550 € 1050 € 450 € 0
WN 3 € 1050 € 1050 € 450 € 0
WN 4 € 1050 € 1050 € 450 € 0
WN 5 € 1050 € 1050 € 450 € 0
WN 6 € 1050 € 1050 € 450 € 0

Perspectief:
Verplicht contract na maatregel

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:

Alle werknemers komen in aanmerking, met uitzondering van:
- Jongeren tot 31 december van het jaar dat zij 18 worden
- Jongeren tewerkgesteld met een leerovereenkomst
- Dienstboden
- Gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector (werknemers waarvoor de socialezekerheidsbijdragen op een aparte manier worden berekend, de zogenaamde "superextra's", geschrapt vanaf 1 juli 2007)
Alle andere werknemers die niet onder de sociale zekerheidswet vallen (jobstudenten, …)

Voor de aanwerving van deze werknemers komt u niet in aanmerking voor de vermindering. Zij tellen echter evenmin mee om te bepalen hoeveel werknemers u in dienst hebt. Zij verhinderen dus niet dat u het voordeel kunt toepassen voor werknemers die u na hen aanwerft.

Doelgroepen:
Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

Alle werknemers

Tegemoetkoming voor aanpassing van de arbeidspost - gehandicapten (Vlaanderen)

De werkgever ontvangt een tegemoetkoming in de werkelijk gedane kosten voor de aanpassing van de arbeidspost. Voor zover de kosten nodig zijn in het kader van de handicap.

+ meer info

https://werkgevers.vdab.be/arbeidshandicap/arbeidspostaanpassing.shtml#vier

Oost-Vlaanderen
E-mail: DABP-oostvlaanderen@vdab.be

Tel. 09 248 54 40 (enkel bereikbaar op ma, di, do en vrij van 9u15 - 11u45)

Fax. 09 248 55 09
Adres: VAC, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 63, 9000 Gent
Openingsuren: 9u00 -12u00 en 13u30 - 16u00

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

+ meer info

In principe geen begeleiding nodig

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

Kosten integraal terugbetaald en niet geplafonneerd

Aanpassing van materiaal dat normaal ook ter beschikking staat > enkel de meerprijs

Om een aanvraag te doen kan je bellen naar 0800 30 700

Perspectief:
Verplicht contract na maatregel

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
Erkend als persoon met een handicap


Werkgever:
De arbeidspost is van een persoon met een handicap:
Aanpassing arbeidspost niet gebruikelijk in deze beroepstak
Aanpassing noodzakelijk voor het werk
Werknemer blijft een minimumperiode in dienst

Doelgroepen:
Arbeidsgehandicapten

+ meer info

De werknemer moet erkend zijn als persoon met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor de afdeling werk.

Tegemoetkoming in de kosten van arbeidsgereedschap en -kleding - gehandicapten (Vlaanderen)

Wanneer een werkgever een persoon met een handicap tewerkstelt via een arbeidsovereenkomst, kan de Vlaamse overheid tussenkomen in de kosten van gereedschap en kleding.

Interessant om te weten: je medewerker met een arbeidshandicap kan ook zélf arbeidsgereedschap of -kledij aankopen waar hij eigenaar van wordt. Bijvoorbeeld: een braillelezer, een brailleleesregel, groot computerscherm, orthopedische veiligheidsschoenen, signalisatie... VDAB betaalt hem dan de kosten terug.

+ meer info

E-mail: DABP-oostvlaanderen@vdab.be
Tel. 09 248 54 40 (enkel bereikbaar op ma, di, do en vrij van 9u15 - 11u45)
Fax. 09 265 47 09
Adres: VAC, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 63, 9000 Gent
Openingsuren: 9u00 -12u00 en 13u30 - 16u00

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

Dekt bijkomende kosten die een werkgever draagt ten opzichte van een valide werknemer

Perspectief:

+ meer info

Niet van toepassing

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
Erkend als persoon met een handicap


Werkgever:
Aantonen gereedschap of kledij niet gebruikelijk in de beroepstak

Aantonen gereedschap of kledij noodzakelijk voor uitoefening werk

Aantonen dat werkgever niet zelf moet instaan voor de kosten gereedschap of kledij

Doelgroepen:
Arbeidsgehandicapten

Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten - gehandicapten (Vlaanderen)

Personen met een handicap kunnen een tegemoetkoming krijgen in de verplaatsingskosten van en naar het werk.

+ meer info

https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/handicap/tegemoetkoming-de-kosten-woon-werkverkeer-voor-personen-met-een-handicap

Meer info: VDAB 0800 30 700

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

Kan je je door je handicap niet naar je werk verplaatsen met het openbaar vervoer, maar wel met een auto, dan betaalt VDAB je een vergoeding van 0,15 euro per kilometer.

Tegemoetkoming voor gespecialiseerd vervoer (speciale bus): Kan je je door je handicap enkel naar je werk verplaatsen in een speciale bus die toegankelijk is voor rolwagengebruikers, dan betaalt VDAB de kosten voor de bus.

Perspectief:
Geen perspectief

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
Erkend zijn als persoon met handicap (door VAPH)

Of VDAB erkent dat men door de aard en ernst van de handicap geen gebruik kan maken van een gemeenschappelijk vervoermiddel zonder hulp van een derde persoon (collega op zelfde plek tewerkgesteld is geen derde persoon)

Of men is verplicht gebruik te maken van een individueel vervoermiddel:

Doelgroepen:
Arbeidsgehandicapten

+ meer info

Je hebt er recht op als je aan één van volgende voorwaarden voldoet:

Je kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht op deze tegemoetkoming.

Je hebt een schriftelijke verklaring van je arts waarin hij vermeldt dat je door je aandoening onmogelijk gebruik kan maken van het openbaar vervoer zonder begeleider.

Leertijd: leerovereenkomst binnen Syntra netwerk

De leertijd is een beroepsopleiding die een praktijkopleiding combineert met een theoretische vorming.

De leerling en de werkgever sluiten een leerovereenkomst. Deze wordt opgemaakt door een leertrajectbegeleider. Er kunnen meer dan 200 beroepen via een leerovereenkomst aangeleerd worden.

+ meer info

www.leertijd.be
Meer info: Syntra Vlaanderen 02 227 63 93

Begeleiding:
Opleidingsplan nodig

+ meer info

Praktijkopleiding 4 dagen / week in onderneming zelf. Theoretische vorming 1 dag / week in Syntra-lesplaats.

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

Wanneer u een leerplichtige leerjongere aanneemt en minstens 3 maanden
in dienst houdt, ontvangt u een stagebonus van € 500,00 of € 750,00 per jaar.

U kan de RSZ werkgeversbijdrage voor leerjongeren volledig terugkrijgen.

Als een monitor de jongere opvolgt binnen uw organisatie, heeft u per kwartaal
recht op een extra RSZ-vermindering van maximaal 800 euro op de werkgeversbijdrage RSZ van deze werknemer. De mentor moet de volgende voorwaarden respecteren:
- 5 jaar beroepspraktijk hebben.
- een pedagogisch diploma of een getuigschrift van een mentoropleiding, zoals
de ‘Estafette’ opleiding van SYNTRA Vlaanderen, hebben.

Leerjongeren ontvangen maandelijks een vaste leervergoeding met een jaarlijkse
indexering.

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

+ meer info

Leerling behoudt recht op kinderbijslag + komt in aanmerking voor 'startbonus' (als de leerovereenkomst is aangevat tijdens de deeltijdse leerplicht en bij slagen in het betrokken opleidingsjaar).

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
Voldaan aan voltijdse leerplicht
> 16 of 15 jaar en 2 jaar secundair onderwijs voltooid
< 25 jaar bij sluiten overeenkomst (cursusjaar waarin 25 jaar is ok)
Lichamelijk geschikt

Organisatie:
Van onberispelijk gedrag zijn;
25 jaar (of 23 jaar met diploma ondernemersopleiding of 'bewijs van bijzondere bekwaamheid');
Minstens 5 jaar beroepsbekwaamheid, waarvan 2 jaar ondernemingshoofd
Alle waarborgen aanwezig om praktijkopleiding mogelijk te maken

Doelgroepen:
Jongeren en leerlingen (-30)

Stageovereenkomst binnen het Syntra netwerk

Cursisten die een erkende ondernemersopleiding volgen, kunnen dit combineren met een praktijkopleiding.

De stageovereenkomst kan voltijds of deeltijds zijn en wordt opgemaakt door een leertrajectbegeleider. De ondernemer betaalt de cursist een maandelijkse stagevergoeding.

De cursist ontvangt een maandelijkse minimum leervergoeding.

+ meer info

https://www.syntravlaanderen.be/de-stageovereenkomst-voor-volwassenen


download de brochure op https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/stage_stageovereenkomst_2017-2018.pdf

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

+ meer info

Opleiding bij onderneming. Stageover- eenkomst tussen cursist en ondernemer.

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

Wanneer u een leerplichtige leerjongere aanneemt en minstens 3 maanden in dienst houdt, ontvangt u een stagebonus van € 500 of € 750 per jaar.

U kan de RSZ werkgeversbijdrage voor leerjongeren volledig terugkrijgen.

Als een monitor de jongere opvolgt binnen uw organisatie, heeft u per kwartaal
recht op een extra RSZ-vermindering van maximaal 800 euro op de werkgeversbijdrage RSZ van deze werknemer. De mentor moet de volgende voorwaarden
respecteren:
- 5 jaar beroepspraktijk hebben.
- een pedagogisch diploma of een getuigschrift van een mentoropleiding, zoals de ‘Estafette’ opleiding van SYNTRA Vlaanderen, hebben.

Leerjongeren ontvangen maandelijks een vaste leervergoeding met een jaarlijkse indexering.

Leervergoedingen

de voltijdse stagevergoedingen voor 2017 bedragen:

eerste jaar praktijkstage:
€ 748,26

tweede jaar praktijkstage:
€ 884,31

derde jaar praktijkstage:
€ 1020,36

dit zijn bedragen voor een voltijdse praktijkstage. Deeltijds = proportioneel

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

+ meer info

Cursist bouwt rechten op in alle sociale zekerheidstakken, behalve werkloosheid.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
Voldoen aan de voltijdse leerplicht:
- vanaf 18de verjaardag (als voor 1 juli)
- of vanaf 1 juli van het jaar waarin 18 jaar
Lichamelijk geschikt


Organisatie:
Van onberispelijk gedrag zijn
25 jaar (of 23 jaar met diploma ondernemersopleiding of 'bewijs van bijzondere bekwaamheid')
Minstens 5 jaar beroepsbekwaamheid, waarvan 2 jaar ondernemingshoofd
Alle waarborgen aanwezig om praktijkopleiding mogelijk te maken

Doelgroepen:
Jongeren en leerlingen (-30)

Werknemersleerovereenkomst

Op deze manier kan een jongere bij een erkende werkgever 'al doende' een beroep aanleren. Het beroep wordt gewoonlijk uitgeoefend door een loontrekkende.

De organisatie van het opleidingssysteem gebeurt per sector. Elke sector neemt de nodige beslissingen binnen een 'paritair leercomité' (PLC).

De leervergoeding is beduidend lager dan een gewoon loon. Als de jongere nog leerplichtig is bij aanvang, heeft de werkgever recht op de stagebonus. De werkgever heeft zelf een inbreng in het opleidingsprogramma.

+ meer info

www.werk.belgie.be > Gids van A tot Z > Leerlingwezen voor werknemersberoepen

FOD WASO
02 233 41 11

Begeleiding:
Opleidingsplan nodig

+ meer info

Praktische opleiding in de onderneming en theoretische lessen in een onderwijs- of opleidingsinstelling.

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

Afhankelijk van zijn leeftijd varieert de standaardvergoeding van 510,01 EUR/maand (15 jaar) tot 796,90 EUR/maand (21 jaar en ouder).

In een aantal sectoren geldt een nog lagere "instapvergoeding" voor jongeren die geen getuigschrift van de 2de graad van het middelbaar onderwijs hebben (van 320,40 EUR/maand op 15 jaar tot 500,70 EUR/maand op 21 jaar.

De vergoeding wordt berekende op basis van de helft van het GMMI (€ 1593,81/maand op 01.09.2018)
Leeftijd %
15 jaar 64%
16 jaar 70%
17 jaar 76%
18 jaar 82%
19 jaar 88%
20 jaar 94%
21 jaar en ouder 100%

Standaard sectorbedragen
In meer dan de helft van de sectoren waar het werknemersleerlingstelsel georganiseerd wordt, gelden de bovenvermelde plafondbedragen als minima voor de reële leervergoedingen bij normale alternering (bv. 3-2 of week-week),
In de praktijk zijn de werkelijk uitbetaalde leervergoedingen in het gros van de gevallen dus gelijk aan die plafondbedragen.

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

+ meer info

Voordelen leerling: leervergoeding, recht op 'startbonus’ en ‘werkbonus' vanaf januari van het jaar waarin hij/zij 19 jaar wordt.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
Voldaan aan voltijdse leerplicht

> 16 of 15 jaar en 2 jaar secundair onderwijs voltooid

Nog geen 18 jaar oud (veel sectoren voorzien hierop afwijkingen + bijkomende voorwaarden)

Wie bepaalde opleiding volgde en slaagde, mag geen WLO sluiten voor opleiding met zelfde inhoud


Organisatie:
Werkgever is erkend door het PLC van de sector

Doelgroepen:
Jongeren en leerlingen (-30)

Anciënniteitspremie

Wie bij de huidige werkgever een bepaalde anciënniteit (25 of 35 jaar), heeft recht op een anciënniteitspremie.

De premie is een zogenaamd 'sociaal voordeel' en is dus vrijgesteld van RSZ en van personenbelasting.

+ meer info

RSZ 02 509 26 00

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:

+ meer info

Ancienniteit > 25 jaar:
premie max. 1 maal brutobedrag maandwedde (incl. RSZ)

Ancienniteit > 35 jaar:
premie max. 2 maal brutobedrag maandwedde (incl. RSZ)

Indien de werkgever een hogere premie wenst toe te kennen dan zal het gedeelte dat de bovenvermelde grenzen overschrijdt onderworpen worden aan de RSZ

Nieuw versoepeld standpunt. In de nieuwe circulaire wordt er nu duidelijk vermeld dat ‘ten vroegste’ niet wil zeggen dat de premie toegekend wordt ‘naar aanleiding van’ 25 of 35 jaar dienst! Een werknemer met 30 jaar dienst kan m.a.w. ook voor de eerste keer zo’n premie krijgen.

Let op! U moet nog steeds kunnen bewijzen dat de premie gegeven wordt ‘omwille van’ 25 of 35 jaar dienst en niet bv. wegens pensionering.

Perspectief:
Geen perspectief

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
Bij de huidige werkgever anciënniteit > 25 of 35 jaar

Doelgroepen:
Ervaren werknemer

Betaald educatief verlof/betaald opleidingsverlof

Op 9 november 2018 heeft de Vlaamse Regering de hervorming van het betaald educatief verlof naar het Vlaams opleidingsverlof een tweede maal principieel goedgekeurd. De eerste principiële goedkeuring dateert van 20 juli 2018. De definitieve goedkeuring volgt nog.
De maatregel van het Vlaams opleidingsverlof gaat in op 1 september 2019.


Betaald educatief verlof: Schooljaar 2018-2019
Het stelsel betaald educatief verlof wordt momenteel hervormd tot het Vlaams opleidingsverlof. Voor de opleidingen die starten in september 2018 verandert er niets.
De verwerking van de terugbetalingsaanvragen voor het schooljaar ’18-‘19 zal gebeuren op basis van de huidige regelgeving.

+ meer info

Contact
Betaald Educatief Verlof
Organisatie:
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst:
Betaald Educatief Verlof
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030
Brussel
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
educatiefverlof@vlaanderen.be

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

+ meer info

Er is geen begeleiding nodig

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

Tot augustus 2019 geldt de regelgeving van het betaald educatief verlof. De maatregel van het Vlaams opleidingsverlof gaat van kracht op 1 september 2019.

Er wordt één forfait voor de terugbetaling van een uur betaald educatief verlof toegepast. Dit forfait werd vastgesteld op 21,30 € per uur.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
- werken in de privé of voor een autonoom overheidsbedrijf
- minstens 4/5 werken
- of minstens halftijds werken met een variabel uurrooster
- of minstens halftijds werken met een vast uurrooster en een beroepsopleiding tijdens de werkuren volgen
- een erkende opleiding volgen
- minder dan 10% afwezigheid laten optekenen

Doelgroepen:
Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

• Tewerkgesteld zijn in de privé-sector (de werkgever betaalt een specifieke bijdrage voor het educatief verlof) of contractueel werknemer zijn bij een autonoom overheidsbedrijf (Belgacom, NMBS, b-post, Belgocontrol).
• Voltijds tewerkgesteld zijn (bij één of meerdere werkgevers) of deeltijds. Om recht te hebben op een aantal uren educatief verlof in verhouding tot de arbeidstijd, moet je als deeltijdse werknemer minstens 4/5de van de normale arbeidsduur per week tewerkgesteld zijn (vb. 30.4/38), ofwel op basis van een variabel uurrooster tewerkgesteld zijn (zo vermeld in de arbeidsovereenkomst), of minstens ½ tewerkgesteld zijn maar in dit laatste geval is er alleen recht voor tijdens de normale arbeidsuren gevolgde beroepsopleidingen.

• Tewerkgesteld zijn volgens een arbeidsovereenkomst (ook een interimcontract, een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een startbaanovereenkomst, een GESCO-contract, een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten… of tewerkgesteld zijn zonder overeenkomst onder het gezag van een persoon (bij voorbeeld als werkloze bij een vereniging) bij één of meerdere werkgevers.

U heeft recht op educatief verlof in verhouding tot de arbeidstijd.

Overgangsmaatregelen:

+ meer info

De Vlaamse overheid heeft in overleg met de sociale partners beslist om het stelsel van het betaald educatief verlof te hervormen. Deze hervorming zit echter nog in de fase van de voorbereiding en het overleg. De hervorming zal nog geen gevolgen hebben voor het schooljaar 2017-2018, dat op 1 september 2017 van start gaat.
De hervorming past in het beleid van de Vlaamse overheid om alle maatregelen met betrekking tot het verbeteren van het opleidingsniveau van de werknemers beter op elkaar af te stemmen. Na de zesde staatshervorming werd de Vlaamse overheid in 2015 bevoegd voor bijna alle aspecten van deze opleidingsincentives. Het wijzigen van de maatregel betaald educatief verlof vereist echter een grondige voorbereiding. Er wordt momenteel overleg gepleegd met de verschillende betrokken partners: de werkgeversverenigingen, de werknemersverenigingen, de onderwijs-en opleidingsinstituten. Van zodra de hervorming een vast gedaante krijgt, zal een uitgebreide informatiecampagne worden opgezet, onder andere via de website.

Studenten – korting RSZ bij beperkte tewerkstelling

Studenten die minder dan 475 uren werken tijdens het kalenderjaar (bij een of meerdere werkgevers) hebben een speciaal RSZ statuut. Alle werkgevers komen in aanmerking.

Via de website www.studentatwork.be kan de werkgever nagaan hoeveel van de 475 uren de student reeds als jobstudent aan de slag was.

+ meer info

www.socialsecurity.be > werkgevers > administratieve instructies > personen

Meer info: RSZ 02 509 26 00

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

+ meer info

In principe geen begeleiding vereist

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

Geen gewone RSZ-bijdragen, maar kleine solidariteitsbijdrage van 5,42% (en 2,71% voor de student).

Perspectief:
Geen perspectief

+ meer info

De student bouwt tijdens deze tewerkstelling geen sociale rechten op (pensioen, ...). Hij/zij heeft dus ook geen recht op vakantiegeld.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
Student (geen leercontract of onderwijs met beperkt leerplan / geen ander hoofdstatuut)

< 475 uren werken / (kalender)jaar

Sanctie bij overschrijden 475 uren
Wanneer een student in hetzelfde kalenderjaar meer dan 475 uren werkt, dan is enkel voor die 475 uren die werden aangegeven in Dimona de solidariteitsbijdrage verschuldigd. Vanaf uur 476 zijn de gewone bijdragen verschuldigd.
Als het contingent wordt overschreden en de werkgever geeft op zijn kwartaalaangifte (DmfA) de student aan met meer dan 475 uren aan solidariteitsbijdrage, dan zijn de gewone bijdragen verschuldigd vanaf het 476ste uur, zowel wanneer het gaat om een tewerkstelling bij één werkgever als wanneer het gaat om een tewerkstelling bij meerdere werkgevers. De prestaties die de student na het 475ste uur levert, worden onderworpen aan normale socialezekerheidsbijdragen.

Doelgroepen:
Jongeren en leerlingen (-30)

+ meer info

Studenten

Structurele vermindering van RSZ werkgeversbijdragen

De structurele vermindering is momenteel een automatische trimestriële vermindering van de werkgeversbijdragen voor alle werknemers in de private sector voor alle werknemers die volledig aan de sociale zekerheid onderworpen zijn. Het bedrag van de vermindering varieert in functie van de categorie waartoe de werknemer behoort, zijn kwartaalloon en het volume van zijn prestaties.

+ meer info

www.socialsecurity.be > werkgevers > administratieve instructies > bijdrageverminderingen
Meer info: RSZ 02 509 26 00

Rijksdienst Sociale Zekerheid
Victor Hortaplein, 11
1060 Brussel
Tel. 02 509.26.00
E-mail: contactrszinfo@rsz.fgov.be

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 1600 - € 4000 / meer dan € 4000

+ meer info

In het kader van de taxshift werd deze maatregel grondig hervormd in verschillende fasen:
1.Vanaf 1 januari 2018 dalen de basiswerkgeversbijdragen verder voor categorie 1 zodat een faciaal tarief van 25% bereikt wordt.
2.In de structurele vermindering komen de gemiddelde loonniveaus (tot € 8.850 per kwartaal) nu ook in aanmerking voor de extra vermindering voor lage lonen. Wel verdwijnt voor categorie 1 het kwartaalforfait nu volledig, alsook het complement voor hoge lonen.
3.Voor 2019 is er geen verdere daling van het faciaal tarief voorzien.
4.Vanaf 1 januari 2019 stijgt in de structurele vermindering nogmaals de kwartaalgrens voor lage lonen tot € 9.035 per kwartaal. Dit betekent voor alle kwartaallonen beneden die grens een extra vermindering lage lonen. Deze extra vermindering is in verhouding het grootst voor de lonen het dichtst in de buurt van de kwartaalgrens.

Perspectief:
Verplicht contract na maatregel

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Deze maatregel is van toepassing op zowel arbeiders als bedienden, op voorwaarde dat ze volledig aan de sociale zekerheid zijn onderworpen.

Het bedrag van de vermindering varieert o.m. in functie van de categorie waartoe de werknemer behoort. In het stelsel wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën:

categorie 1: alle arbeiders en bedienden die niet tot een andere categorie behoren (de restcategorie). Dit zijn de werknemers uit de private commerciële sector; de werknemers uit het paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (PC nr. 318) en de werknemers uit het paritair comité nr. 327 (enkel de sociale werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap);

categorie 2: alle werknemers van werkgevers die kunnen genieten van de Sociale Maribel, behalve het paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (PC nr. 318) en de erkende beschutte werkplaatsen (PC nr. 327);

categorie 3: alle werknemers van erkende beschutte werkplaatsen in het paritair comité voor de beschutte werkplaatsen (PC’s nr. 327.01, 02 en 03), behalve de sociale werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap.

Deze categorie wordt vanaf het tweede kwartaal van 2016 opgesplitst in 2 subcategorieën:
werknemers die onderworpen zijn aan de loonmatigingsbijdrage: valide werknemers tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen;

werknemers die niet onderworpen zijn aan de loonmatigingsbijdrage: de mindervalide werknemers tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen (categorie 3bis).

Doelgroepen:
Algemeen / Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Werkzoekenden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

de werknemers uit de private commerciële sector

Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek - vermindering RSZ werkgeversbijdragen

Deze maatregel is van toepassing bij een collectieve verlaging van de wekelijkse arbeidsduur met minstens één uur. Of bij invoering van de vierdagenweek.

Het voordeel bestaat uit een vermindering van de RSZ bijdragen. Een combinatie van arbeidsduurvermindering en vierdagenweek is extra voordelig.

De totale vermindering kan nooit meer bedragen dan de werkgeversbijdragen die voor het personeelslid verschuldigd zijn.

+ meer info

http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=990
Meer info: RSZ 02 509 26 00

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

De werkgeversbijdragen die u per kwartaal aan de RSZ moet betalen, verminderen met 400,00 EUR per kwartaal. Het aantal kwartalen waarin u het voordeel krijgt varieert als volgt.

Als u overgaat naar een 37-uren week of minder: 8 kwartalen.
Als u overgaat naar een 36-uren week of minder: 12 kwartalen.
Als u overgaat naar een 35-uren week: 16 kwartalen.

Als u de vierdagenweek invoert: 4 kwartalen.

Als u beide invoert krijgt de eerste 4 kwartalen 1.000,00 EUR vermindering.

De totale vermindering kan nooit meer bedragen dan de werkgeversbijdragen die voor de werknemer verschuldigd zijn.

Opgelet: het bedrag van 400,00 EUR, respectievelijk 1.000,00 EUR, wordt u slechts toegekend indien de werknemer gedurende een volledig kwartaal voltijds werkt. Werkt hij niet gedurende een volledig kwartaal of werkt hij slechts deeltijds, dan wordt het bedrag proportioneel verminderd.

Perspectief:
Verplicht contract na maatregel

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
normaal enkel voor personeel dat voltijds werkt én voor onbepaalde tijd overgegaan tot:

Effectieve vermindering arbeidsduur met min. 1 vol arbeidsuur / week

Vierdagenweek (4 hele dagen of 3 hele dagen + 2 halve dagen)

Beide

Sommige deeltijdse werknemers kunnen ook in aanmerking komen.

Werkgever:
Privésector

Doelgroepen:
Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

Artikel 60 §7

Artikel 60 is een vorm van maatschappelijke dienstverlening. Het OCMW geeft gerechtigden op maatschappelijke integratie of op financiële maatschappelijke hulp een baan op verplaatsing. Men kan de persoon in de eigen diensten tewerkstellen of ter beschikking stellen van een derde werkgever.

+ meer info

Lokaal OCMW

Meer info: RSZ Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) 02 239 12 11

Begeleiding:
Opleidingsplan nodig

+ meer info

Afhankelijk van OCMW

Subsidie:
€ 1600 - € 4000 / meer dan € 4000

+ meer info

Werkgever geniet van

Een volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid (RSZ)

En een (verhoogde) toelage van de POD Maatschappelijke Integratie

= 100 % loonsubsidie

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

+ meer info

De werknemer bouwt sociale zekerheidsrechten op. Na de tewerk- stellingsperiode kan hij/zij beroep doen op een werkloosheidsuitkering.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
Recht op leefloon of financiële maatschappelijke hulp
Ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister
Geen recht op volledige sociale uitkeringen

Organisatie:
Ook privéonderneming komt in aanmerking
Vrijgekomen geld dient voor bijkomende tewerkstelling en/of het begeleiden van reeds tewerkgestelde personen

Doelgroepen:
Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Werkzoekenden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

Gerechtigden op maatschappelijke integratie of op financiële maatschappelijke hulp.

Artikel 61 - toelage OCMW voor begeleiding, omkadering en opleiding

Artikel 61 is een overeenkomst tussen een OCMW en een openbare of private werkgever.

Het kan hierbij gaan om een ter beschikkingstelling (met het OCMW als werkgever). Maar ook de privéonderneming zelf kan optreden als werkgever van de rechthebbende.

+ meer info

Lokaal OCMW
Meer info: Ministerie Maatschappelijke Integratie 02 790 57 11

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding / Opleidingsplan nodig

+ meer info

De werkgever biedt begeleiding, omkadering en opleiding op de werkvloer aan.

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

U geniet een vermindering van de werkgeversbijdragen voor de Sociale Zekerheid (SZ).
U kunt aanspraak maken op één van de volgende 4 types vermindering. Dit is afhankelijk van de precieze voorwaarden die de werknemer vervult.


SZ-vermindering:

De vermindering bedraagt per kwartaal:


1/
1.000,00 EUR van kwartaal 1 tot 5
400,00 EUR van kwartaal 6 tot 9

2/
1.000,00 EUR van kwartaal 1 tot 9

3/
1.000,00 EUR van kwartaal 1 tot 5
400,00 EUR van kwartaal 6 tot 13

4/
1.000,00 EUR van kwartaal 1 tot 13

Opgelet: de RSZ kent u het bedrag van de vermindering toe indien de werknemer gedurende een volledig kwartaal voltijds werkt. Werkt hij niet gedurende een volledig kwartaal en/of werkt hij slechts deeltijds, dan zal de RSZ of RSZ-PPO deze bedragen proportioneren.

De vermindering kan evenwel nooit meer bedragen dan de bijdrage die u verschuldigd bent.

Voor werknemer of werkzoekende:
De werknemer krijgt een financiële tegemoetkoming. Duur en bedrag zijn afhankelijk van de precieze voorwaarden die hij vervult.


Financiële tussenkomst:
De tussenkomst bedraagt per maand:

1/
545,00 EUR van maand 1 tot 36

2/
435,00 EUR van maand 1 tot 36

3/
375,00 EUR van maand 1 tot 36

4/
300,00 EUR van maand 1 tot 36

5/
325,00 EUR van maand 1 tot 24

6/
250,00 EUR van maand 1 tot 24

Het bedrag van de financiële tussenkomst kan voor een bepaalde kalendermaand nooit het bedrag van het verschuldigde nettoloon overschrijden.

U kan als werkgever de financiële tussenkomst in mindering brengen van het te betalen nettoloon.

voor de begeleiding/omkadering kan u een extra-tussenkomst van € 250,00/maand krijgen (kosten te bewijzen)

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

+ meer info

De werknemer bouwt sociale zekerheidsrechten op. Na de tewerk- stellingsperiode kan hij/zij beroep doen op een werkloosheidsuitkering.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
Recht op leefloon of financiële maatschappelijke hulp
Ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister

Organisatie:
Een privéonderneming zijn

Doelgroepen:
Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Werkzoekenden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

Personen die recht hebben op maatschappelijke integratie of op een financiële maatschappelijke hulp

Steun aan KMO's - vrijstelling voor bijkomend personeel met een laag loon

Belastingvrijstelling per in België bijkomend tewerkgestelde personeelseenheid met een laag loon. Winsten en baten zijn van belasting vrijgesteld ten bedrage van € 6.070 (bedrag voor aanslagjaar 2020). Worden beschouwd als KMO's: alle nijverheids-, handels- en landbouwbedrijven die op 31 december 1997 minder dan elf werknemers tewerkstelden.
De vrijstelling is definitief als de aangroei van het gemiddelde personeelsbestand in het betrokken jaar ook in het daaropvolgende jaar behouden blijft.

+ meer info

Fisconet http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb

FOD Financiën
Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit
Centrale diensten, directie I/5, North Galaxy - bus 25,
Koning Albert II-laan, 33
1030 Brussel
Tel. 02 336 23 40
Fax : 02 366 17 66
E-mail: info.tax@minfin.fed.be
Website: www.fiscus.fgov.be

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

+ meer info

Geen begeleiding nodig

Subsidie:
€ 1600 - € 4000 / meer dan € 4000

+ meer info

Uw winsten en baten zijn vrijgesteld van belasting ten belope van € 6.070,00 (bedrag voor aanslagjaar 2020) per bijkomende in België tewerkgestelde personeelseenheid met een laag loon.De maatregel richt zich tot de aanwerving van werknemers van wie het gemiddeld bruto dag- of uurloon niet hoger is dan € 90,32 per dag of € 11,88 per uur.
De berekening van dit gemiddelde gebeurt per kwartaal, waarbij het verkregen brutoloon van dat kwartaal gedeeld wordt door het aantal gepresteerde arbeidsdagen of arbeidsuren in datzelfde kwartaal

Perspectief:
Verplicht contract na maatregel

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Organisatie
- De vrijstelling geldt niet indien reeds voor dezelfde werknemers de toepassing werd gevraagd van de vrijstelling voor bijkomend personeel voor uitvoer.

- Een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf (uitgebaat door een natuurlijk persoon of door een vennootschap) zijn.
- Op 31 december 1997 (of op 31 december van het jaar waarin de exploitatie is aangevangen als die aanvang op een latere datum valt) minder dan 11 werknemers tewerkstellen.
-Een stijging van uw gemiddeld personeelsbestand realiseren ten opzichte van het voorafgaande jaar.
- De stijging van uw personeelsbestand is geen gevolg van overname van een andere werkgever waarmee u zich in een band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt.


Werknemer
bruto dagloon mag niet hoger zijn dan € 90,32 of het bruto-uurloon niet hoger dan € 11,88

Doelgroepen:
Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

Elk bijkomend personeelslid

Belastingvrijstelling voor de aanwerving van een diensthoofd voor de uitvoer en diensthoofd IKZ

Nijverheids-, landbouw- en handelsbedrijven kunnen een belastingvrijstelling genieten voor bepaalde categorieën bijkomend personeel. De nieuw aangeworven werknemer werkt in België (voltijds).

+ meer info

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/belastingvrijstelling-voor-de-aanwerving-van-een


Contactcenter
Adres
Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
België
Telefoon
02 572 57 57
Website
financien.belgium.be

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

+ meer info

In principe geen begeleiding nodig

Subsidie:
€ 1600 - € 4000 / meer dan € 4000

+ meer info

Ondernemingen kunnen een belastingvrijstelling verkrijgen ten belope van € 15.990,00 (aanslagjaar 2019) per bijkomende personeelseenheid die in België voor één van volgende doeleinden wordt tewerkgesteld:

een betrekking van diensthoofd voor de uitvoer;
een betrekking van diensthoofd van de afdeling Integrale Kwaliteitszorg (IKZ).

De vrijstelling heeft een tijdelijk karakter: ze wordt weer ingetrokken als het betrokken personeelslid de gestelde functie niet meer uitoefent
Aanvraagprocedure

Om te kunnen genieten van deze vrijstelling moet de onderneming bij de aangifte van de inkomstenbelastingen van elk belastbaar tijdperk, waarvoor de toekenning of het behoud van de vrijstelling wordt aangevraagd, een nominatieve opgave per soort van vrijstelling bijvoegen.

Daarnaast moet al naargelang de functie van het personeelslid volgende attesten worden bijgevoegd. Deze attesten moeten worden aangevraagd binnen de drie maanden te rekenen vanaf de laatste dag van het belastbare tijdperk.

voor het diensthoofd van de afdeling IKZ moet een attest worden bijgevoegd van de bevoegde Minister ter gelegenheid van de aanwerving van het personeelslid bij een dienst Integrale kwaliteitszorg, opgericht binnen de onderneming. Dit attest moet aangevraagd worden bij:

FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie
Kwaliteit en Veiligheid
Afdeling Accreditatie
Guido Goyens
Koning Albert II-laan 16 – 5de verdieping
1000 Brussel
T 02 277 72 00
Guido.Goyens@economie.fgov.be
www.mineco.fgov.be

bij de tewerkstelling van een diensthoofd voor de uitvoer moet een attest op naam worden uitgereikt door:

Agentschap voor Buitenlandse Handel
Dennis Gijsbrechts
Montoyerstraat 3
1000 Brussel
T 02 206 35 73
F 02 203 18 12
dennis.gijsbrechts@abh-ace.be
www.abh-ace.beContact informatie
FOD Financiën
ContactcenterKoning Albert II-laan
33 North Galaxy-bus 25
1030 Brussel
T 02 572 57 57info.tax@minfin.fed.be
www.fiscus.fgov.be

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Organisatie
- u is een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf (uitgebaat door een natuurlijk persoon of door een vennootschap).
- u werft bijkomend een werknemer aan tewerkgesteld :

voor de uitbouw van het technologisch potentieel van de onderneming;
of als diensthoofd voor de uitvoer;
of als diensthoofd voor de afdeling integrale kwaliteitszorg.

u voegt de nodige opgave en attesten toe aan uw aangifte in de inkomstenbelastingen.


Werknemer
De bijkomende werknemer is voltijds tewerkgesteld in België

Doelgroepen:
Algemeen / Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Werkzoekenden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

Alle nijverheids-, landbouw- en handelsbedrijven kunnen van deze vermindering genieten. Vrije beroepen en vzw’s zijn echter uitgesloten

Startbonus - premie minderjarigen die 'werkend leren'

De startbonus is voor jongeren in hun deeltijdse leerplicht die onderwijs met beperkt leerplan of een erkende vorming in het kader van de deeltijdse leerplicht volgen.
De jongere is te oud zodra zijn deeltijdse leerplicht afgelopen is. Het einde van de leerplicht hangt af van of de jongere in de eerste 6 maanden of in de laatste 6 maanden van het jaar geboren is:
Wordt de jongere 18 jaar in de eerste 6 maanden van het jaar (1 januari t.e.m. 30 juni): een praktijkopleiding die start ten laatste 1 dag voor zijn 18e verjaardag komt in aanmerking voor een start- en stagebonus. Vanaf de dag van zijn 18e verjaardag eindigt de deeltijdse leerplicht.
Wordt de jongere 18 jaar in de laatste 6 maanden van het jaar (1 juli t.e.m. 31 december): een praktijkopleiding die start ten laatste op 30/6 komt in aanmerking voor een start- en stagebonus. Vanaf 1/7 eindigt de deeltijdse leerplicht (ook al is de jongere dan nog 17 jaar).

+ meer info

Departement Werk en Sociale Economie
Dienst:
Start- en stagebonus
Koning Albert-II laan 35 bus 20
1030
Brussel
02 553 43 79
startenstagebonus@vlaanderen.be

Begeleiding:
Opleidingsplan nodig

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

De startbonus bedraagt 500 EUR, op het einde van een eerste of een tweede opleidingsjaar en 750 EUR op het einde van een derde opleidingsjaar.

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

+ meer info

De jongere kan de premie voor maximaal drie opleidingsjaren krijgen.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Wanneer vraag je de startbonus aan?

De volledige initiële aanvraag moet aankomen bij het departement Werk en Sociale Economie binnen 3 maanden na de startdatum van de arbeids- of opleidingsovereenkomst. Komt de aanvraag te laat aan bij het departement Werk en Sociale Economie, dan wordt de startbonus geweigerd.


De aanvraag tot betaling van de startbonus kan enkel gebeuren als de initiële aanvraag goedgekeurd werd.
Om de startbonus voor een opleidingsjaar te ontvangen, moet je deze binnen de 4 maanden na het beëindigen van het opleidingsjaar aanvragen bij het departement Werk en Sociale Economie. Komt de aanvraag voor de betaling te laat aan, dan wordt de startbonus voor dit opleidingsjaar niet betaald.

Naargelang de duur van de alternerende opleiding (en naargelang je slaagt) zal je een aanvraag tot betaling één, twee of drie keer moeten doen binnen 4 maanden na het einde van het opleidingsjaar.

Doelgroepen:
Jongeren en leerlingen (-30)

Stagebonus - voordeel bij opleiding of tewerkstelling van deeltijdse leerplichtige jongeren

De stagebonus is een premie voor elke werkgever die een jongere, zoals beschreven bij de startbonus, opleidt of tewerkstelt in het kader van een opleidings- of arbeidsovereenkomst.

+ meer info

Departement Werk en Sociale Economie
Dienst:
Start- en stagebonus
Koning Albert-II laan 35 bus 20
1030
Brussel
02 553 43 79
startenstagebonus@vlaanderen.be
https://www.werk.be/online-diensten/start-en-stagebonus

Begeleiding:
Opleidingsplan nodig

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

De stagebonus bedraagt 500 EUR, op het einde van het eerste en tweede jaar en 750 EUR op het einde van het derde jaar.
Om deze bonus te krijgen is het niet nodig dat de jongere slaagt.

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Om een stagebonus te krijgen moet je 2 aanvragen indienen:
Eén initiële aanvraag voor beide bonussen samen: binnen 3 maanden na de startdatum van de arbeids- of opleidingsovereenkomst.
Een aanvraag tot betaling: binnen 4 maanden na het einde van het opleidingsjaar.
Beide aanvragen moeten ingediend en goedgekeurd worden om de bonus te krijgen.

Doelgroepen:
Jongeren en leerlingen (-30)

gratis VDAB opleiding voor je personeel

Wil je je medewerkers een opleiding laten volgen bij VDAB? Onder bepaalde voorwaarden is deze opleiding gratis of krijg je een korting.

+ meer info

https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/gratis-opleiding?

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 1600 - € 4000

+ meer info

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?
Heb je maximum 25 medewerkers in dienst of ben je een onderneming in moeilijkheden of herstructurering? Dan kunnen al je medewerkers gratis een opleiding volgen bij VDAB of tegen een verminderd tarief.

Beantwoord je niet aan bovenstaande voorwaarden? Dan komen je medewerkers toch in aanmerking op voorwaarde dat ze aan een van de volgende voorwaarden voldoen.
Ze zijn jonger dan 18 jaar.
Ze zijn ouder dan 18 jaar en hebben geen diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs.
Ze hebben een arbeidsbeperking.
Ze ontvingen gedurende 12 maanden vóór hun indiensttreding een werkloosheidsuitkering.
Ze ontvingen gedurende zes maanden vóór hun indiensttreding een OCMW-leefloon.
Ze hebben gedurende drie jaar niet gewerkt en ontvingen geen uitkeringen van RVA.
Ze kunnen om medische redenen hun huidige functie niet meer uitoefenen.
Ze worden individueel of collectief ontslagen.

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

Doelgroepen:
Ervaren werknemer

Jeugdvakantie

Deze maatregel bevordert de inschakeling van jonge werkzoekenden. De RVA kent een uitkering toe gedurende de vakantieperiodes die niet gedekt zijn door vakantiegeld

+ meer info

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t11

RVA Gent: 09 265 88 40

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

+ meer info

voordeel voor de werknemer:
Heeft de werknemer minder dan 4 weken gewone vakantie, dan kan hij tijdens de tewerkstelling, in overleg met u, aanvullende vakantie vragen.
De RVA betaalt deze aanvullende vakantie, die men "jeugdvakantie" noemt. De RVA vult aan tot men 4 weken bereikt.

Het aantal vakantie-uren dat niet meer gedekt is door vakantiegeld wordt omgerekend naar een aantal uitkeringen via de formule “Vakantieuren x 6, gedeeld door de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur”.

De jeugdvakantie-uitkering bedraagt 65% van het brutoloon van de jongere tijdens de eerste maand waarin jeugdvakantie wordt genomen, begrensd tot € 2.297,90 per maand.

Het maximumbedrag is dus gelijk aan € 57,45 gerekend in de zesdagenweek. Op dit bedrag wordt een fiscale voorheffing ingehouden van 10,09%.

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

Er zijn enkel voordelen voor de werknemer of de werkzoekende

Perspectief:
Geen perspectief

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
Uw werknemer komt in aanmerking indien hij onder de vakantieregeling van de privésector valt.

Dat betekent concreet dat hij normaal recht heeft op vakantiedagen op basis van een tewerkstelling in het voorgaande kalenderjaar.


Hij moet gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:
- op 31.12 van het vorige jaar was hij jonger dan 25 jaar;
-hij heeft tijdens het vorige jaar zijn studies, leertijd of opleiding beëindigd;
- hij was in het vorige jaar, nà het beëindigen van zijn studies, leertijd of opleiding, gedurende één maand tewerkgesteld. De tewerkstelling kadert binnen een arbeidsovereenkomst. Ze moet 13 arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen omvatten.

Tellen niet mee als "tewerkstelling":
een tewerkstelling met de vakantieregeling van de publieke sector
een tewerkstelling met de regeling van de uitgestelde bezoldiging (onderwijs)
een leertijd
Hij voldeed niet reeds gedurende één van de vorige kalenderjaren aan de voorwaarden om de jeugdvakantie te genieten

Doelgroepen:
Jongeren en leerlingen (-30)

Seniorvakantie

Deze maatregel bevordert de inschakeling van oudere werkzoekenden. De RVA kent een uitkering toe gedurende de vakantieperiodes die niet gedekt zijn door vakantiegeld.

+ meer info

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t106
RVA Gent: 09/265.88.40

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

Er zijn enkel voordelen voor de werknemer of de werkzoekende:

Heeft de werknemer minder dan 4 weken gewone vakantie gedekt door vakantiegeld, dan heeft hij tijdens de tewerkstelling het recht om, in overleg met u, aanvullende vakantie te vragen.

De RVA betaalt deze aanvullende vakantie, die men "seniorvakantie" noemt. De RVA vult aan tot men 4 weken bereikt.

Per dag seniorvakantie heeft de werknemer recht op een bedrag van 65% van het brutoloon. Het betreft het brutoloon dat hij zou ontvangen indien hij voltijds tewerkgesteld was. Dit brutoloon wordt in ieder geval beperkt tot € 2297,90/maand. Het maximumbedrag is dus gelijk aan 57,45 euro, gerekend in de zesdagenweek. Op dit bedrag wordt een bedrijfsvoorheffing van 10,09% ingehouden.

De werknemer moet eerst zijn gewone vakantie hebben uitgeput. Voor de uren gedekt door seniorvakantie mag de werknemer geen beroeps- of vervangingsinkomen genieten.

Perspectief:
Geen perspectief

+ meer info

Het aantal vakantie-uren dat niet meer gedekt is door vakantiegeld, wordt omgerekend in een aantal uitkeringen via de formule "Aantal vakantie-uren x 6, gedeeld door de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur".

De seniorvakantie-uitkering bedraagt 65% van uw theoretisch brutoloon voor de eerste maand tijdens dewelke u seniorvakantie neemt, begrensd tot 2.252,94 euro per maand (geïndexeerd bedrag).

Het maximumbedrag is dus gelijk aan € 56,32, gerekend in de zesdagenweek. Op dit bedrag wordt een bedrijfsvoorheffing van 10,09% ingehouden

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:

- onder de vakantieregeling van de privésector vallen (recht op vakantiedagen op basis van een tewerkstelling in het voorgaande kalenderjaar)
- minstens 50 jaar op 31/12 van het vorige jaar
- dit jaar geen recht op 4 weken vakantie door periode van volledige werkloosheid of invaliditeit tijdens vorige jaar
- eerst gewone vakantie hebben uitgeput

Doelgroepen:
Ervaren werknemer

Onderneming in herstructurering – 6 maanden loon voor ontslagen werknemer

Bij herstructureringen gaat een werkgever soms over tot collectief ontslag. Het gaat om een hele reeks ontslagen in een korte periode. Als die werkgever daarbij werknemers naar werkloosheid met bedrijfstoeslag wil sturen op een lagere leeftijd dan normaal, moet hij een tewerkstellingscel oprichten. Alle ontslagen 45-plussers die meewerken aan die tewerkstellingscel hebben gedurende zes maanden recht op hun gewoon loon (= inschakelingsvergoeding of verder ISV). Voor arbeiders kan de werkgever soms een gedeeltelijke terugbetaling krijgen van die betaalde ISV. Hij moet dit aanvragen bij de RVA.

+ meer info

Meer info: http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e44


Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Keizerslaan 7
1000 BRUSSEL
Tel: 02/515.41.11
Website: www.rva.be


FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blérotstraat 1
1070 BRUSSEL
Tel: 02/233.41.11
E-mail: info@werk.belgie.be
Website: www.werk.belgie.be

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

verschil tussen 'inschakelingsvergoeding' en 'verbrekingsvergoeding'

Perspectief:
Geen perspectief

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Werkgevers uit de private sector:

- Kondigde u een collectief ontslag aan? Met aankondiging wordt bedoeld de mededeling aan de ondernemingsraad (of comité of syndicale afvaardiging) van de intentie om over te gaan tot een collectief ontslag.
- En hebt u een CAO afgesloten waarin u werkloosheid met bedrijfstoeslag toestaat op een lagere leeftijd dan de gewone leeftijd voor werkloosheid met bedrijfstoeslag in de onderneming?
-En bent u erkend door de federale Minister van werk als onderneming in herstructurering?
- En hebt u een tewerkstellingscel opgericht, of werkt u mee aan een bestaande regionale tewerkstellingscel?
- En hebt u aan een werknemer die recht heeft op een inschakelingsvergoeding (ISV) de eerste 6 maanden van zijn deelname aan de tewerkstellingscel een ISV betaald (de ISV komt meestal overeen met zijn normaal loon dat hij zou gehad hebben was hij nog in dienst)


Dan kunt u voor sommige van die werknemer(s) een deel van die ISV die u tijdens die zes maanden uitbetaalde, terugvragen aan de RVA.

Deze maatregel kan gecombineerd worden met:

- Voor de werkgever in herstructurering: Onderneming in herstructurering - terugbetaling outplacementkosten
- Voor de ontslagen werknemer: vermindering aan te betalen persoonlijke RSZ-bijdragen bij werkhervatting bij een andere werkgever.
- Voor een andere werkgever die de ontslagen werknemer in dienst neemt: vermindering van de patronale RSZ-bijdragen voor een werknemer ontslagen in het kader van een herstructurering en vermindering van de RSZ-bijdragen (en eventueel activering van werkloosheidsuitkeringen of leefloon) bij aanwerving van een werkzoekende werkloos geworden in het kader van een herstructurering.

Doelgroepen:
Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

ontslagen werknemers onder volgende voorwaarden:


-Is de werknemer ontslagen door een onderneming die door de federale minister van werk erkend is als onderneming in herstructurering voor toepassing van de werkloosheid met bedrijfstoeslag,
-En is hij ontslagen in het kader van een collectief ontslag
na de aankondiging van dat collectief ontslag,
- en is hij op het ogenblik van die aankondiging minstens 45 jaar
en op datzelfde ogenblik ook minstens 1 jaar ononderbroken in dienst in de onderneming
-en is hij ingeschreven bij de tewerkstellingscel


Dan heeft hij tijdens de eerste zes maanden van deelname aan de tewerkstellingscel recht op een inschakelingsvergoeding (= ISV). Die ISV komt meestal overeen met het normaal loon dat hij zou gehad hebben was hij nog niet ontslagen. Als ex-werkgever moet u dit elke maand uitbetalen. In maanden waarin de werknemer bij een andere werkgever werkt wordt het bedrag van de ISV verminderd. Dat geldt ook voor de maanden waarin hij werkt als zelfstandige in hoofdberoep.

Is de werknemer minder dan 45 jaar op het ogenblik van de aankondiging dan is de vergoeding beperkt tot 3
maanden.

Onderneming in herstructurering - terugbetaling outplacementkosten

Deze maatregel dient om werknemers die bij een herstructurering zijn ontslagen terug aan het werk te krijgen (zie definitie collectief ontslag).

De RVA betaalt de kosten van hun outplacementbegeleiding terug. De werknemer moet wel passeren via een tewerkstellingscel.

De verminderingskaart is geldig vanaf de datum van de aankondiging van het collectief ontslag tot 12 maanden volgend op de inschrijving in de tewerkstellingscel.

De tussenkomst in de outplacementkosten zijn beperkt tot:

- kosten outplacement tussen inschrijving werknemer in tewerkstellingscel en laatste geldigheidsdag verminderingskaart
- gefactureerde outplacementkosten

+ meer info

Webinfo: www.werk.belgie.be > werkgelegenheid > werkgelegenheidsmaatregelen > actief beheer herstructurering
Meer info: FOD WASO 02/233 41 11


Meer info:


Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Keizerslaan 7
1000 Brussel
Tel.: 02/515.41.11
Fax: 02/514.11.06
Website: www.rva.fgov.be

Erkenning als onderneming in herstructurering :


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Tel.: 02/233.41.11
Fax: 02/233.44.88
E-mail: info@werk.belgie.be
Website: www.werk.belgie.be

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

+ meer info

De werknemer moet minstens 30 uren outplacementbegeleiding gevolgd hebben tijdens de periode van inschrijving bij de tewerkstellingscel.

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

> 45 jaar op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag:
30 u outpl. gevolgd en minder dan 120 dagen gewerkt: € 1.000,00

> 45 jaar op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag:
120 dagen gewerkt en 30 u outplacement gevolgd:€ 2.000,00

< 45 jaar op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag :
30 u outpl. gevolgd en minder dan 120 dagen gewerkt:€ 500,00

< 45 jaar op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag:
120 dagen gewerkt en 30 u outplacement gevolgd: € 1.000,00

* de werknemer moet in de loop van de geldigheidsperiode van de “verminderingskaart herstructureringen” gedurende minstens 120 dagen verbonden zijn geweest door één of meerdere arbeidsovereenkomst(en) bij één of meer nieuwe werkgever(s). De periode gedekt door een arbeidsovereenkomst wordt geteld in kalenderdagen. Het is zonder belang of het een voltijdse of deeltijdse tewerkstelling betreft.

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

+ meer info

Nieuwe werkgevers die een werknemer in het bezit van een verminderingskaart 'herstructurering' aanwerven, krijgen een RSZ-doelgroepvermindering.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
- Ontslagen zijn max. 2 jaar na kennisgeving van collectief ontslag
- Uiterlijk 2 ma. Na echte einde contract inschrijven bij TW-cel
in periode geldige verminderingskaart (RVA) min. 120 dagen bij nieuwe werkgever(s)


Werkgever:
De werkgever kan alleen de outplacementkosten terugkrijgen die hij niet kan verhalen op een andere instantie, privaat of publiek. Dit geldt inzonderheid voor de tussenkomst in de outplacementkosten van een Gewest, een Gemeenschap, een sectorfonds, een fonds voor bestaanszekerheid of een Europees fonds.

Doelgroepen:
Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

Nacht- en ploegenarbeid - gedeeltelijke vrijstelling

Een werkgever kan een fiscaal voordeel genieten voor werknemers die ploegenarbeid of nachtarbeid verrichten. Ze ontvangen daarvoor een ploegenpremie (gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen en premies).

+ meer info

Webinfo: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb
Meer info:

FOD Financiën
Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit
centrale diensten, directie I/5
North Galaxy - bus 25
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
Tel.: 02/336.23.40
Fax : 02/366.17.66
e-mail: info.tax@minfin.fed.be
Website: www.fiscus.fgov.be

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

Het vrijstellingspercentage bedraagt 22,8% van de belastbare bezoldigingen (ploegenpremies incl.) In het kader van volcontinuarbeid bedraagt het verhoogde percentage 25% (basis 22,8% + 2,2%).

Bewijs voor de belastingadministratie

De werkgever moet het bewijs leveren dat de werknemers in hoofde van wie de vrijstelling gevraagd wordt, ploegenarbeid verricht hebben tijdens de periode waarop de aangifte betrekking heeft.

Perspectief:
Geen perspectief

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
- ploegen en/of nachtarbeid verrichten
- vallen onder alle regelingen sociale zekerheid
- per maand minstens een derde van de arbeidstijd in ploegen- of nachtarbeid tewerkgesteld zijn


Organisatie:
- onderworpen aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting of de rechtspersonenbelasting
- een ploegenpremie betalen
- werkgever houdt bedrijfsvoorheffing in op bezoldigingen en premies

Doelgroepen:
Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

nachtwerkers

Overgangsmaatregelen:

+ meer info

nieuw vanaf 01.01.2018

Individuele berekening
Tot eind 2017 gebeurde de berekening van de vrijstelling per werknemer. Bedroeg de berekende vrijstelling meer dan de ingehouden bedrijfsvoorheffing, dan verloor u als werkgever een stukje van de vrijstelling.
Het was immers niet toegestaan om, indien de ingehouden bedrijfsvoorheffing bij een werknemer meer bedroeg dan 22,80% (of 25,00%) van zijn belastbare bezoldigingen en bij een andere werknemer minder dan 22,80% (of 25,00%) van zijn belastbare bezoldigingen, dit onderling te compenseren. De berekening moest per werknemer gebeuren.
Voorbeeld: Een werknemer die in ploegen werkt, ontvangt voor de betrokken maand een belastbare bezoldiging van 2.500,00 EUR. De ingehouden bedrijfsvoorheffing is gelijk aan 339,12 EUR.
De niet door te storten bedrijfsvoorheffing bedraagt 570,00 EUR (= 2.500,00 EUR x 22,80%).
Aangezien het bedrag van de vrijstelling (570,00 EUR) hoger is dan de ingehouden bedrijfsvoorheffing (339,12 EUR), ging een deel van de vrijstelling verloren (230,88 EUR).

Doorbreking van de individuele berekeningswijze
Op 1 januari 2018 wijzigde de berekeningswijze van de vrijstelling met als doel werkgevers een zo hoog mogelijke vrijstelling toe te kennen. Op welke manier? Via de zogenaamde doorbreking van de individuele berekeningswijze.
Het deel van de vrijstelling die de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de bezoldiging van een werknemer overstijgt, wordt voortaan aangerekend op de resterende bedrijfsvoorheffing van andere werknemers die ook in ploegen of ’s nachts werken of die in volcontinu werken.
Voorbeeld: Een onderneming telt 4 werknemers die in ploegen werken:

gratis opleiding voor medewerkers die tijdelijk werkloos zijn

Is je personeel tijdelijk werkloos? Grijp je kans en schaaf hun competenties gratis bij.

+ meer info

Provincie Oost-Vlaanderen
mail: kristine.verbeeck@vdab.be
telefoon: 09 265 49 35

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

Wanneer kom ik in aanmerking voor de maatregel 'tijdelijk werkloos'?
De opleiding moet de competenties van je medewerkers versterken. Anders gezegd: het betreft een opleiding die aanleunt bij hun professionele interesse, en géén opleiding die ze nodig hebben om hun beroep goed te kunnen uitoefenen.
Wat moet ik doen om beroep te doen op de maatregel 'tijdelijk werkloos'?
Organiseer je de opleiding zelf of schakel je een sectoraal vormingsfonds in? Dan moet je de opleiding eerst laten goedkeuren door VDAB en een aantal gegevens doorgeven. Vul hiervoor het aanvraagformulier in en verstuur het naar de contactpersoon van je regio.
Kies je voor een opleiding die VDAB organiseert? Contacteer de contactpersoon van je regio om de maatregel aan te vragen.

Perspectief:
Geen perspectief

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

deelnemers zijn tijdelijk werkloos

Doelgroepen:
Algemeen / Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

Doelgroepvermindering voor mentors

De “doelgroepvermindering voor mentors” is een lastenverlaging voor werkgevers die opleidingen op de werkvloer organiseren voor jongeren of hun leerkrachten en die daarvoor een of meer werknemers als begeleider/opleider inzetten.
Het gaat bijvoorbeeld om stagiairs uit het voltijds secundair onderwijs, jongeren met een leerovereenkomst of leerkrachten uit het secundair onderwijs die een praktijkstage lopen

+ meer info

Organisatie: Departement Werk en Sociale Economie


Dienst: Mentorkorting

Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
02 553 10 75mentorkorting@vlaanderen.be

Begeleiding:
Opleidingsplan nodig

+ meer info

Om recht te hebben op de doelgroepvermindering voor “mentors” moet een werkgever


stages of opleidingen in zijn onderneming of instelling laten doorgaan voor leerlingen/cursisten/stagiairs die tot de beoogde doelgroepen behoren en
een of meer van zijn werknemers belasten met de begeleiding van deze stages of opleidingen; dit zijn de “mentors.


Het is dus de bedoeling de jongeren zeer intensief te begeleiden:

Subsidie:
€ 1600 - € 4000

+ meer info

Het basisverminderingsbedrag is 800 euro per kwartaal.

Als het bedrag van de verschuldigde bijdragen kleiner is dan dit bedrag, dan is het bedrag van de werkelijk toegekende vermindering natuurlijk maar even groot.

Hetzelfde geldt wanneer de doelgroepvermindering voor “mentors” gecombineerd wordt met een structurele bijdragevermindering: als het normaal verschuldigd bijdragebedrag kleiner is dan het bedrag van die twee verminderingen samen, dan wordt de toegekende vermindering beperkt tot dat verschuldigd bijdragebedrag.

Als de mentor geen volledige prestaties heeft in een bepaald kwartaal (bv. bij halftijds werken of wanneer hij maar gedurende 1 maand gewerkt heeft in dat kwartaal), dan wordt het bedrag van de (combinatie van) vermindering(en) ook aangepast.

Perspectief:
Verplicht contract na maatregel

+ meer info

Het is de bedoeling van deze maatregelen jongeren zeer intensief te begeleiden en alzo een bijdrage te leveren om de ongekwalificeerde uitstroom te verminderen of om jonge werkzoekenden bij te scholen.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

zie doelgroepen

Doelgroepen:
Algemeen / Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Werkzoekenden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

- jongeren die de werkgever moet aangeven in Dimona

jongeren van minder dan 26 jaar met een IBO (VDAB), FPI-E (Actiris/Bruxelles-Formation), PFI (FOREM) of IBU (ADG)
jongeren van minder dan 30 jaar in een instapstage

jongeren die de werkgever moet aangeven in Dimona en DmfA

jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) met een werknemersleerovereenkomst, een deeltijdse arbeidsovereenkomst, een IBO, een beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) of een opleidingsovereenkomst in een brugproject.


jongeren met een leerovereenkomst in het opleidingssysteem van de middenstand en de KMO’s.


jongeren van minder dan 26 jaar met een stageovereenkomst in het kader van de ondernemersopleiding

personen die de werkgever niet moet aangeven (noch Dimona, noch DmfA)
stagiairs uit het voltijds technisch secundair onderwijs
stagiairs uit het voltijds beroepssecundair onderwijs
jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) in een voortraject
leerkrachten uit het voltijds technisch secundair onderwijs (TSO), het beroepssecundair onderwijs (BSO) of het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)
stagiairs van minder dan 26 jaar uit het volwassenenonderwijs
jongeren van minder dan 26 jaar die een (onbetaalde) stage lopen in het kader van een Syntra-opleiding
jongeren van minder dan 26 jaar die een bedrijfsstage lopen in het kader van een beroepsopleiding onder de verantwoordelijkheid van de VDAB

tussenkomst inschrijvingsgeld individuele opleiding arbeiders (TOFAM)

Arbeiders die, op eigen initiatief, een opleiding volgen van min. 32 uur kunnen hiervoor een tussenkomst bekomen in de inschrijvingskost.

+ meer info

De aanvraag wordt ingediend bij het secretariaat van TOFAM Oost-Vlaanderen, AA Tower, Technologiepark 122 - 9052 Gent/Zwijnaarde


aanvraagformulier op https://www.tofam-ovl.be/upload/editor/files/individuele-opleiding-formulier-2017.pdf

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

+ meer info

cursus gebeurd door begeleider

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

De tussenkomst bedraagt de helft van het inschrijvingsgeld.
• Het inschrijvingsgeld moet minimum € 50 bedragen.
• De tussenkomst bedraagt de helft van het inschrijvingsgeld met een maximum van € 110,00.

Perspectief:
Geen perspectief

+ meer info

verhoogt de kansen op een duurzame job

Doelgroepen:
Algemeen / Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Werkzoekenden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

Voor elke arbeider die:

- Of in dienst is in een Oost-Vlaams bedrijf uit de sector (paritair comité 111/1&2) bij de start van de opleiding.
- Of gedurende de opleiding drie maanden tewerkstelling binnen de sector kan aantonen.
Let wel: interimperiode komt niet in aanmerking.

De tussenkomst geldt enkel voor opleidingen die gegeven worden door een erkend opleidingsinstituut. De lijst van erkende instituten is terug te vinden op de websitehttp://www.tofam-ovl.be/. Elke opleiding (metaal-, taal- & informatica-opleidingen) die vermeld wordt op de limitatieve lijst komt in aanmerking. De limitatieve lijst van opleidingen is terug te vinden op de website www.tofam-ovl.be. • De opleiding dient minimaal 32 uren te duren.

RSZ korting voor 55-plussers

Het is een lastenverlaging voor werkgevers die jonge en oudere werknemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Ze bestaat uit een korting op de socialezekerheidsbijdragen die de werkgevers normaal gezien moeten betalen voor deze werknemers. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden die te maken hebben met vestigingsplaats en aard van de werkgever en met leeftijd, scholingsgraad en loonniveau van de werknemer.


let op: wijzigingen bedragen vanaf 01.01.2019. Deze vindt u terug onder de tubriek 'overgangsmaatregelen'

+ meer info

Het departement Werk en Sociale Economie is verantwoordelijk voor de doelgroepvermindering voor 55-plussers. Je kan bij hen terecht met al je vragen.
Website: werk.be/doelgroepverminderingen
Mail: doelgroepkortingen@wse.vlaanderen.be
Tel: 02 553 10 10

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
meer dan € 4000

+ meer info

De korting voor 55-plussers geldt voor zowel aanwerving als retentie.

Loongrens: € 13.945,00/kwartaal (€ 18.545,00 in het kwartaal waarin de eindejaarspremie wordt uitbetaald)

Korting per kwartaal:


55-59 jaar vanaf 60 jaar
retentie € 600,00 € 1.500,00

Heb je je medewerker pas aangeworven (= hij was de afgelopen 4 kwartalen nog niet bij jou tewerkgesteld)? Dan is er sprake van de 'doelgroepvermindering voor niet-werkende werkzoekende 55-plussers'.

Je wordt gedurende 8 kwartalen volledig vrijgesteld van de socialezekerheidsbijdragen die je verschuldigd bent voor de werknemer.
Na die 8 kwartalen of zodra je werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan je de doelgroepvermindering voor zittende werknemers aanvragen.

Perspectief:
Geen perspectief

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Deze maatregel is bestemd voor werknemers uit de private sector.

Voor welke werknemers?

Voor beide types vermindering moet de werknemer voldoen aan deze algemene voorwaarden:

- afhangen van een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest
- minstens 55 jaar zijn op het einde van het toepassingskwartaal
- een refertekwartaalloon (samengesteld zoals bij de structurele vermindering) verdienen lager dan € 13.400,00.

Doelgroepen:
Ervaren werknemer

+ meer info

Wanneer kom ik in aanmerking voor een RSZ-korting voor 55-plussers?

Om in aanmerking te komen voor de RSZ-korting voor 55-plussers, moet je aan vier voorwaarden beantwoorden:

- Je bedrijf behoort niet tot de social profit of de overheid.
- Je medewerker is 55 jaar of ouder op de laatste dag van het kwartaal waarvoor je de RSZ-korting aanvraagt.
- Vraag je een RSZ-korting aan voor een medewerker die je pas aangeworven hebt (= hij was de afgelopen 4 kwartalen nog niet bij jou tewerkgesteld)? Dan moet hij minstens 1 dag ingeschreven geweest zijn als niet-werkende werkzoekende in de maand voor de start van zijn tewerkstelling.
- Het refertekwartaalloon van je medewerker mag niet meer dan € 13.945,00 bedragen. Het refertekwartaalloon is het brutoloon dat hij verdient als hij tijdens een kwartaal voltijds werkt.

doelgroepvermindering voor jonge werknemers

De Vlaamse regering heeft ook de bijdragevermindering verhoogd die een werkgever kan genieten voor de tewerkstelling in Vlaanderen van een laaggeschoolde jongere (= geen diploma secundair onderwijs) die op de laatste dag van het kwartaal van de indienstneming de leeftijd van 25 jaar niet heeft bereikt. Vanaf 1 januari 2019 geniet de werkgever bij de aanwerving van een laaggeschoolde jongere een volledige vrijstelling van de (basis)werkgeversbijdragen gedurende twee jaar. De doelgroepvermindering voor middengeschoolde jongeren blijft ongewijzigd.

+ meer info

Contact :Doelgroepverminderingen

Organisatie: Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: Dienst Tewerkstelling
Gebouw: Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
02 553 08 61
doelgroepkortingen@wse.vlaanderen.be


download folder op https://www.werk.be/online-diensten/doelgroepverminderingen/download-folders

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 1600 - € 4000

+ meer info

VERMINDERING LAAGGESCHOOLDE JONGEREN VANAF 2019

Voor laaggeschoolde jongeren is de vermindering niet meer beperkt tot een forfait. De werkgever wordt volledig vrijgesteld van de basisbijdrage en de bijdrage loonmatiging (voor de profitsector is dat 25,00% op het brutoloon)en dit gedurende 8 kwartalen.

Voor middengeschoolde jongeren bedraagt het verminderingsbedrag per kwartaal bij volledige kwartaalprestaties € 1.000,0 gedurende 8 kwartalen.Er is geen overgangsregeling – de volledige vrijstelling wordt toegepast ongeacht de aanwervingsdatum. De resterende kwartalen gekoppeld aan een aanwerving van een laaggeschoolde jongere voorafgaand aan 1 januari 2019, geven dus evengoed recht op de volledige vrijstelling.

Perspectief:
Geen perspectief

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

WELKE JONGEREN?

De voorwaarden:
de tewerkstelling is gekoppeld aan een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest
de werknemer is jonger dan 25 jaar op het einde van het aanwervingskwartaal
de tewerkstelling gebeurt met een gewone arbeidsovereenkomst
de werknemer is laag- (geen diploma secundair) of middengeschoold (hoogstens diploma secundair)
de scholingsgraad is tijdig geattesteerd in het elektronisch dossier van de VDAB
het referte-kwartaalloon is lager dan € 7.500,00 (aanwervingskwartaal + 3 kwartalen) resp. € 8.100,00 (volgende kwartalen)

Doelgroepen:
Jongeren en leerlingen (-30) / Werkzoekenden / Arbeidsgehandicapten

Overgangsmaatregelen:

+ meer info

Er is geen overgangsregeling – de volledige vrijstelling wordt toegepast ongeacht de aanwervingsdatum. De resterende kwartalen gekoppeld aan een aanwerving van een laaggeschoolde jongere voorafgaand aan 1 januari 2019, geven dus evengoed recht op de volledige vrijstelling.

IBOT

Een IBOT is een variant op de klassieke individuele beroepsopleiding en is bedoeld voor anderstaligen die taalondersteuning nodig hebben.

+ meer info

Ben je geïnteresseerd of wil je meer info? Mail naar wpl@vdab.be

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding / Opleidingsplan nodig

+ meer info

Een IBOT komt op hetzelfde neer als een gewone IBO. Werf je een medewerker aan met een IBO-contract dan betekent dit dat hij eerst een opleiding volgt in je bedrijf en daarna een arbeidsovereenkomst krijgt van bepaalde of onbepaalde. Je moet tijdens z'n opleiding geen loon of RSZ betalen, enkel een productiviteitspremie.

Subsidie:
meer dan € 4000

+ meer info

Een IBOT komt op hetzelfde neer als een gewone IBO. Werf je een medewerker aan met een IBO-contract dan betekent dit dat hij eerst een opleiding volgt in je bedrijf en daarna een arbeidsovereenkomst krijgt van bepaalde of onbepaalde. Je moet tijdens z'n opleiding geen loon of RSZ betalen, enkel een productiviteitspremie.

Perspectief:
Verplicht contract na maatregel

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Het enige verschil is dat je medewerker tijdens z'n opleiding twee keer per week taalondersteuning en begeleiding krijgt van VDAB. Zo krijgt hij het Nederlands dat hij nodig heeft in z'n job beter onder de knie.

Doelgroepen:
Allochtonen

Overgangsmaatregelen:

Fiscale lastenverlaging bij ploegenarbeid: nu ook van toepassing bij werken in onroerende staat

Werkgevers die werknemers tewerkstellen die werken in onroerende staat verrichten genieten een nieuwe steunmaatregel in de vorm van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid. Om in aanmerking te komen voor de maatregel, moeten de werkgevers voldoen aan verscheidene voorwaarden.


Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000 / meer dan € 4000

+ meer info

Hoeveel bedraagt de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing?
De vrijstelling is gelijk aan een percentage van het totaal van de belastbare bezoldigingen van al de betrokken werknemers samen:
Bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 01.01.2018
3%
Bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 01.01.2019
6%
Bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 01.01.2020
18%

Perspectief:
Geen perspectief

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Voor welke werkgevers?
Het moet gaan om ondernemingen waarvan de werknemers werken in onroerende staat verrichten en waar ploegenarbeid wordt verricht die voldoet aan een bijzondere definitie. Bovendien moeten de werkgevers een ploegenpremie betalen of toekennen. Een bruto-uurloon van minstens 13,75 euro wordt gelijkgesteld met een ploegenpremie.
Ondernemingen waar ploegenarbeid wordt verricht
In het kader van deze specifieke maatregel zijn ‘ondernemingen waar ploegenarbeid wordt verricht’, ondernemingen waar:
Het werk wordt verricht in één of meerdere ploegen;
De ploegen minstens twee personen omvatten;
De ploegen hetzelfde of complementair werk doen zowel qua inhoud als qua omvang;
De ploegen het werk verrichten op locatie, d.w.z. op de werf;
De ploegen werk in onroerende staat verrichten zoals hieronder uitgelegd.
Ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid en die uitzendkrachten ter beschikking stellen van bovenstaande ondernemingen, worden voor de toepassing van deze maatregel gelijkgesteld met ‘ondernemingen waar ploegenarbeid wordt verricht’.
Werken in onroerende staat
Het moet gaan om werken zoals bedoeld in artikel 20, § 2 van het KB nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.
In hoofdzaak gaat het over alle werken die betrekking hebben op het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het reinigen en het afbreken, geheel of ten dele, van een uit zijn aard onroerend goed, en de handeling die erin bestaat een roerend goed te leveren en het op zodanige wijze aan te brengen aan een onroerend goed dat het onroerend uit zijn aard wordt.
Volgende handelingen worden ook beoogd:
1. Iedere handeling die tot voorwerp heeft zowel de levering als de aanhechting aan een gebouw:
van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een installatie voor centrale verwarming of airconditioning, daaronder begrepen de branders, de reservoirs en de regel – en controletoestellen verbonden aan de ketels of aan de radiatoren;
van de bestanddelen of een gedeelte van een sanitaire installatie van een gebouw en, meer algemeen, van alle vaste toestellen voor sanitair of hygiënisch gebruik aangesloten op een waterleiding of een riool;
van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een elektrische installatie van een gebouw, met uitzondering van toestellen voor de verlichting en van lampen ;
van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een elektrische belinstallatie, van brandalarmtoestellen, van alarmtoestellen tegen diefstal en van een huistelefoon;
van opbergkasten, gootstenen, gootsteenkasten en meubels met ingebouwde gootsteen, wastafels en meubels met ingebouwde wasbak, zuigkappen, ventilators en luchtverversers waarmee een keuken of badkamer is uitgerust ;
van luiken, rolluiken en rolgordijnen die aan de buitenkant van het gebouw worden geplaatst;
2. iedere handeling die tot voorwerp heeft zowel de levering van wandbekleding of vloerbedekking als de plaatsing ervan in een gebouw, ongeacht of die bekleding of bedekking aan het gebouw wordt vastgehecht of eenvoudig ter plaatse op maat wordt gesneden volgens de afmetingen van de te bedekken oppervlakte;
3. ieder werk dat bestaat in het aanhechten, het plaatsen, het herstellen, het onderhouden en het reinigen van goederen bedoeld in 1. of 2. hierboven.
De terbeschikkingstelling van personeel met het oog op het verrichten van werken in onroerende staat of van handelingen zoals hierboven omschrijven, wordt ook beoogd.

Doelgroepen:
Algemeen

beroepsinlevingsstage

Via een BIS kan je een kandidaat een betaalde stage aanbieden in je bedrijf. Zo oefent hij extra vaardigheden en competenties in op de werkvloer.
De BIS verschaft een wettelijk kader om een kandidaat op vrijwillige basis stage te laten lopen in je onderneming. Een BIS is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer.
Tijdens de BIS betaal je geen loon of RSZ, enkel een stagevergoeding voor elke gepresteerde arbeidsdag. De stagevergoeding is onderhevig aan bedrijfsvoorheffing. Lees meer over de berekeningswijze van de stagevergoeding. De berekening voor een deeltijdse stagevergoeding mag pro rata.
Na de BIS mag je de stagiair aanwerven, maar dat is geen verplichting.

+ meer info

Mail naar wpl@vdab.be.

Begeleiding:
Opleidingsplan nodig

+ meer info

Hoe stel ik een opleidingsplan op?
Heb je een kandidaat aan wie je een BIS wil aanbieden? Maak een opleidingsplan op voor hem in het Nederlands.
In je opleidingsplan moet je drie zaken beschrijven:

Competenties: wat je de stagiair wil aanleren.

Opleidingsacties: hoe je de competenties wil aanleren.

Duurtijd: hoelang je denkt dat de stagiair er gaat over doen om de competenties aan te leren.

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

De minimumvergoeding die op de beroepsinlevingsstage van toepassing is, bedraagt minimaal de helft van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, vermeld in artikel 3, eerste lid, van cao nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen. De voormelde vergoeding wordt toegepast in verhouding tot de tewerkstellingsbreuk. Sinds 1 september 2018 geldt € 796,90 als maandelijkse minimumvergoeding voor alle BIS-stagiairs.

Perspectief:
Geen perspectief

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Wie komt in aanmerking voor een BIS?
Elke werkgever uit de profitsector en non-profitsector kan een BIS afsluiten met een kandidaat die via een vrijwillige stage extra vaardigheden en competenties wil verwerven op de werkvloer. Deze kandidaat kan een werkzoekende, werknemer, zelfstandige, student of buitenlander zijn die in België mag werken.
Let wel:
Je kan geen BIS afsluiten met werknemers voor opleidingen die plaatsvinden in het kader van een lopende arbeidsovereenkomst.
Je kan geen BIS afsluiten voor arbeidsprestaties van leerlingen, studenten en cursisten in het kader van hun opleiding.
Je kan geen BIS afsluiten voor stages die voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep.
Je kan geen BIS afsluiten voor verplichte stages die leiden tot het behalen van een diploma of getuigschrift.

Doelgroepen:
Algemeen / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Werkzoekenden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

De kandidaat kan een werkzoekende, werknemer, zelfstandige, student of buitenlander zijn die in België mag werken.