Toolbox

Bedrijven

Vind hier alle tewerkstellingsmaatregelen van toepassing in de sector van de Metaal & Technologie.


Zoek tewerkstellingsmaatregelen

Doelgroep:

Begeleiding:
Perspectieven:
Subsidiëring:
 

57 Resultaten

Opleidingspremie risicoarbeiders metaalsector (PC 111/1-2)

TOFAM Oost-Vlaanderen ondersteunt tewerkstellingsbeveiligende opleidings - initiatieven voor arbeiders in de metaalverwerkende bedrijven in Oost-Vlaanderen.

TOFAM Oost-Vlaanderen voorziet een financiële tussenkomst in de om- en bijscholing van risicoarbeiders.

+ meer info

Karen Maes
Coördinator Tofam Oost-Vlaanderen
0497 52 97 77
karen.maes@tofam-ovl.be

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000 / meer dan € 4000

+ meer info

Welke tussenkomst?
De tussenkomst is vastgesteld op € 14,62 (juli 2020) per risicoarbeider, per opleidingsuur. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd per 1 juli.

Er wordt geen andere vergoeding (voor lesgevers, verplaatsingen, cursusmateriaal...) voorzien.


Begrenzingen:
Alle tussenkomsten worden begrensd op basis van volgende criteria:

Formele opleidingen:
Maximum 90 u subsidie per risicoarbeider per kalenderjaar aan € 14,62/uur.

Vb 1 externe opleiding van 75u: 75 u x € 14,62 x aantal risicoarbeiders
Vb 2 externe opleiding van 120u: 90 u (dit is het plafond) x € 14,62 x aantal risicoarbeiders

On-the-Job-Trainingen:
De subsidie bedraagt 50% van het totaal aantal opleidingsuren met een maximum van 180 u of 90 u uitbetaald.
Dit aantal uur wordt betaald aan € 14,62 per risicoarbeider per kalenderjaar.

Vb1 OJT van 80u:
(80u x 50%) x € 14,62 x aantal risicoarbeiders
40u x € 14,47 x aantal risicoarbeiders

Vb2 OJT van 260u:
(260u x 50%) x € 14,62 x aantal risicoarbeiders
130u x 13,99 x aantal risicoarbeiders
! MAX. 90 u x € 14,62 x aantal risicoarbeiders

Niet-opgebruikte uren van het lopende kalenderjaar zijn niet overdraagbaar / cumuleerbaar naar het volgende kalenderjaar.

Voor opleidingen die over twee kalenderjaren lopen, komen enkel de uren die in het lopende kalenderjaar gepresteerd worden in aanmerking voor subsidie op het krediet van het jaar van aanvraag. Het resterende deel komt op rekening van het krediet van het volgend jaar.

Dossiers met een totale subsidiëring van meer dan € 12.500 worden beslist door de Raad van Bestuur.

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

+ meer info

Procedure:
Voor de start van de opleiding
De onderneming dient model 1 en per risicoarbeider model 2 in bij TOFAM Oost-Vlaanderen.
Een omstandige argumentatie van het tewerkstellingsbeveiligende karakter van de opleiding is essentieel om aanspraak te kunnen maken op de tussenkomst.
Voorafgaandelijk is de aanvraag besproken op de ondernemingsraad, of bij ontstentenis hiervan, de syndicale delegatie.

Nieuw! Interimarbeiders met een tewerkstelling in het bedrijf/PC 111 na de interimperiode
De onderneming kan een aanvraag indienen voor een arbeider in interimstatuut bij TOFAM Oost-Vlaanderen. De subsidiëring gebeurt na de bewijsvoering van de contractuele tewerkstelling in het bedrijf/PC 111 (contract van bepaalde/onbepaalde duur).

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Organisatie:
Bedrijf behorend tot PC 111/1-2


Wat is een risicowerkzoekende?
Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

De laatste 12 maanden zonder onderbreking (volledig of gedeeltelijk) werkloosheids- of wachtuitkering ontvangen
Ten hoogste een diploma Lager Secundair Onderwijs
Jonger dan 18 jaar, onderworpen aan de deeltijdse leerplicht en geen Secundair Onderwijs met volledig leerplan volgen
Ingeschreven bij het Rijksfonds voor de Sociale Reclassering van de Mindervaliden
Minstens 50 jaar zijn
Herintreders op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zijn volgende voorwaarden vervuld:
- geen werkloosheids- of loopbaanuitkeringen gedurende de jongste 3 jaar;
- geen beroepsactiviteit gedurende de jongste 3 jaar;
- gedurende de jongste 3 jaar hun beroepsactiviteit hebben onderbroken of nooit begonnen zijn.

Doelgroepen:
Algemeen / Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

beroepsopleidings- en tewerkstellingspremie

TOFAM Oost -Vlaanderen, wil met deze maatregel de opleiding en tewerkstelling van werkzoekenden in de metaalsector stimuleren.

Werkzoekenden die een opleiding i.s.m. TOFAM en/of de VDAB of een opleiding in een bedrijf (IBO, erkende stage) met succes beëindigd hebben krijgen een opleidingspremie. Zijn zij daarenboven nadien tewerkgesteld in een metaalverwerkend bedrijf uit de provincie Oost-Vlaanderen, dan kunnen ze een tewerkstellingspremie verwerven.

Met deze maatregel wil men de tewerkstelling van kansengroepen in de metaalsector stimuleren en bijdragen tot het realiseren van een duurzame tewerkstelling van werkzoekenden.

+ meer info

TOFAM Oost-Vlaanderen: Anja Noyelle - 09/242 49 54
ACV-CSC Metea: 09 265 43 20
ABVV-Metaal: 09 265 52 95
ACLVB: 09 243 83 83

VDAB Training en opleiding
Wim COYSMAN: 09 254 11 70
wim.coysman@vdab.be
Industrieweg 50, 9032 WONDELGEM

Kris Van Dorsselaer 03 780 64 50
Baron D'hanisstraat 40-44, 9100 SINT-NIKLAAS
kris.vandorsselaer@vdab.be

Opleiding MetaalMatch ism. Compaan
Gaia Defer: 09 367 71 02 of 0478 50 04 05
metaalmatch@compaan.be

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

Beëindigde u met succes één van de beroepsopleidingen, dan kunt u een Beroepsopleidingspremie genieten van € 5 bruto per opleidingsdag met een max. van € 1100 bruto per persoon (zie https://www.tofam-ovl.be/upload/editor/files/beroepsopleiding-formulier-2016.pdf)

Bewijst u, na het volgen van de beroepsopleiding tot het beroep van metaalarbeider, binnen de 24 maanden minstens 6 of 12 maanden tewerkstelling in één of meerdere metaalondernemingen (PC 111) in Oost-Vlaanderen, dan maakt u aanspraak op een TEWERKSTELLINGSPREMIE. Deze premie bedraagt € 242,02 bruto voor 6 maanden trewerkstelling en € 484,02 bruto voor 12 maanden tewerkstelling (zie https://www.tofam-ovl.be/upload/editor/files/tewerkstellingspremie-formulier-2016.pdf)

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Organisatie:
Bedrijf behorend tot PC 111/1-2

Doelgroep:
Werkzoekenden die na een metaalopleiding tewerkgesteld worden in de sector

Doelgroepen:
Werkzoekenden

Stages risicowerkzoekenden metaalsector (PC 111/1-2)

TOFAM Oost-Vlaanderen wil in de metaalsector met deze maatregel de opleiding en tewerkstelling van kansengroepen en risicowerkzoekenden op de arbeidsmarkt stimuleren.

Bedrijven die stages aanbieden aan risicowerkzoekenden kunnen rekenen op een financiële tussenkomst voor de begeleiding van deze stagiairs. Aan deze stage is ook een vergoeding voor de werkzoekende gekoppeld.

+ meer info

Karen Maes
Coördinator Tofam Oost-Vlaanderen
0497 52 97 77
karen.maes@tofam-ovl.be

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

+ meer info

De stage dient deel uit te maken van een opleidingsovereenkomst of samenwerking met TOFAM en/of de VDAB.

Subsidie:
€ 1600 - € 4000

+ meer info

Werkgever krijgt €100,00/dag (eerste maand stage in een bedrijf behorend tot PC 111/1-2)
Werkgever krijgt €50,00/dag (tweede maand stage in een bedrijf behorend tot PC 111/1-2)
Werkgever krijgt €25,00/dag (derde maand stage in een bedrijf behorend tot PC 111/1-2

de premie bedraagt € 5,00 bruto per opleidingsdag met een maximum van € 1.100,00 bruto. + bij tewerkstelling: vanaf 6 maand een tewerkstellingspremie (zie maatregel: tewerkstellingspremie na metaalopleiding voor werkzoekenden)

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Organisatie:
Bedrijf behorend tot paritair comité 111/1-2

Risicowerkzoekenden:
- De laatste 12 maanden zonder onderbreking (volledig of gedeeltelijk) werkloosheids- of wachtuitkering ontvangen
- Ten hoogste een diploma Lager Secundair Onderwijs
- Jonger dan 18 jaar, onderworpen aan de deeltijdse leerplicht en geen Secundair Onderwijs met volledig leerplan volgen
- Ingeschreven bij het Rijksfonds voor de Sociale Reclassering van de Mindervaliden
- Minstens 50 jaar zijn
- Herintreders op de arbeidsmarkt.

Tegelijkertijd zijn volgende voorwaarden vervuld:
- Geen werkloosheids- of loopbaanuitkeringen gedurende de jongste 3 jaar;
- Geen beroepsactiviteit gedurende de jongste 3 jaar;
- Gedurende de jongste 3 jaar hun beroepsactiviteit hebben onderbroken of nooit begonnen zijn

Doelgroepen:
Werkzoekenden

Outplacementbegeleiding TOFAM Oost-Vlaanderen: individueel ontslag

TOFAM Oost-Vlaanderen komt in bepaalde omstandigheden in belangrijke mate tussen voor individueel en collectief outplacement wanneer een professionele outplacementbegeleiding met RiseSmart wordt opgestart.

+ meer info

Karen Maes
Coördinator Tofam Oost-Vlaanderen
0497 52 97 77
karen.maes@tofam-ovl.be

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

+ meer info

Begeleiding door RiseSmart

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

Arbeiders + 45:
TOFAM Oost-Vlaanderen betaalt onderneming € 325,00 terug als outplacement door RiseSmart gebeurt. Begeleidingskost is max. € 1.725,00

Arbeiders - 45:
Begeleidingskost volledig door TOFAM betaald

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

+ meer info

Na outplacement andere opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen mogelijk.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Organisatie:
Bedrijf behorend tot PC 111


Doelgroep:
Arbeiders PC 111 geconfronteerd met individueel ontslag:
- kandidaten tonen 230 dagen prestatie aan / 2 jaar
- kandidaten tonen contract van bepaalde of onbepaalde duur of interim contract

Begeleidingskost gratis voor zowel werknemer als werkgever als contract stopgezet wegens medische overmacht

Doelgroepen:
Algemeen / Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

INDIVIDUEEL OUTPLACEMENT
Nieuw is dat Tofam Oost-Vlaanderen voortaan ook in bepaalde omstandigheden tussenkomt voor individuele outplacementbegeleiding.

Arbeiders - 45 jaar
Arbeiders die ontslagen worden door de werkgever (met uitzondering van ontslagen om zwaarwichtige redenen) of van wie het contract stopgezet wordt wegens medische overmacht, kunnen op basis van vrijwilligheid en voor zover zij 1 jaar anciënniteit kunnen aantonen (of 230 dagen tewerkstelling in een periode van 2 jaar voor contracten van bepaalde duur of interim contract), outplacementbegeleiding krijgen door RiseSmart. Deze outplacementbegeleiding is gratis zowel voor de werknemer als voor de werkgever.

Arbeiders + 45 jaar
Ten gevolge van de CAO 82 hebben deze arbeiders recht op outplacementbegeleiding betaald door de werkgever. TOFAM Oost-Vlaanderenbetaalt € 325 terug aan de onderneming, voor zover deze outplacementbegeleiding door RiseSmart gebeurt, en aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
- de kandidaten kunnen 1 jaar anciënniteit aantonen (contract van onbepaalde duur) of
- 230 dagen prestatie in een periode van 2 jaar met een contract van bepaalde duur of met een interim contract
De begeleidingskost voor de werkgever bedraagt dan maximaal € 1725.

De outplacementbegeleiding is gratis zowel voor de werknemer als voor de werkgever wanneer het contract wordt stopgezetwegens medische overmacht.

Outplacementbegeleiding TOFAM Oost-Vlaanderen: meervoudig en collectief ontslag

Herstructureringen in bedrijven gaan vaak gepaard met ontslag van groepen arbeiders. Om de re-integratie in de arbeidsmarkt van deze ontslagenen te bevorderen, ondersteunt TOFAM Oost-Vlaanderen de begeleiding van de betrokkenen door het outplacementkantoor RiseSmart.

TOFAM Oost-Vlaanderen komt in belangrijke mate tussen wanneer een professionele outplacementbegeleiding met Galilei wordt opgestart.

+ meer info

Karen Maes
Coördinator Tofam Oost-Vlaanderen
0497 52 97 77
karen.maes@tofam-ovl.be

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

+ meer info

Begeleiding door RiseSmart

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

Werkgever kan bij collectief ontslag en bij oprichting tewerkstellingcel, eerst subsidies overheid aanvragen (zie kaart outplacement-kosten – onderneming in herstructurering)

Uiteindelijke kost voor werkgever is € 300,00/arbeider, max. 50% totale factuur. Overige kosten: overheid en/of TOFAM Oost-Vlaanderen

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

+ meer info

Na outplacement: andere opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen mogelijk.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Organisatie:
- Bedrijf behorend tot PC 111
- meervoudig ontslag
-- kleine bedrijven: min. 3 ontslagen arbeiders collectief ontslag
-- bedrijven vanaf 30 en < 100 werknemers: min. 10 ontslagen werknemers
-- bedrijven vanaf 100 en < 300 werknemers: min.10% ontslagen werknemers
-- bedrijven vanaf 300 werknemers: min. 30 ontslagen werknemers


Doelgroep:
Arbeiders PC 111 geconfronteerd met meervoudig of collectief ontslag

Doelgroepen:
Algemeen / Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

KMO-portefeuille voor ondernemers

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor u – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals het opstellen van een communicatieplan voor uw bedrijf. De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. Daarom maken we het u eenvoudig om u aan te melden en subsidieverzoeken in te dienen.

+ meer info

subsidies aanvragen kan via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Begeleiding:
Opleidingsplan nodig

Subsidie:
meer dan € 4000

+ meer info

De kmo-portefeuille werd bijgestuurd op 1 december 2019. Sinds dat moment kan een kleine onderneming 30% steun genieten, een middelgrote onderneming 20% steun. Sinds 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.

Perspectief:

Doelgroepen:
Algemeen

Overgangsmaatregelen:

+ meer info

De KMO-portefeuille vervangt de vroegere diversiteits- en loopbaanplannen.

starterjobs voor jongeren van minder dan 21 jaar

Werkgevers die jongeren aanwerven van 18, 19 of 20 jaar zonder werkervaring, mogen onder bepaalde voorwaarden een verminderd brutoloon toekennen. In ruil voor het loonverlies ontvangt deze jonge werknemer een compenserende toeslag die vrijgesteld is van inhoudingen, bedrijfsvoorheffing en socialezekerheidsbijdragen.

+ meer info

Adres RSZ
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België
Telefoon
02 509 59 59
E-mail
contact@rsz.fgov.be
Website
www.socialsecurity.be


Adres FOD Financiën
Adres Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
België
Telefoon
02 572 57 57
Website
financien.belgium.be

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

+ meer info

Voorwaarden werkgever:

Starterjobs zijn voorbehouden aan werkgevers die:

onder de cao-reglementering vallen (Wet van 5 december 1968 op de cao’s en de paritaire comités)

hun min-21 jarigen betalen op niveau van het toepasselijk sectoraal barema

Werkgevers die hun min-21 jarigen een hoger loon toekennen dan het sectoraal barema vallen buiten de maatregel, omdat de wetgever oordeelt dat zij voor deze leeftijdsgroep sowieso een hogere loonkost aanvaarden.

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

De jongere krijgt een verlaagd brutoloon, aangevuld met een netto toeslag.

Het verlaagd brutoloon
Het basis brutoloon van de jongere is het sectoraal baremaloon, verminderd met een percentage afhankelijk van de leeftijd op het einde van de betrokken maand
Leeftijd einde maand
% vermindering
< 19: 18 %
19: 12 %
20: 6 %

Compenserende toeslag
De werkgever die het brutoloon van de jonge nieuwe werknemer vermindert, moet aan die werknemer bovenop het loon een toeslag betalen.
De toeslag is gelijk aan het verschil tussen:
• het nettoloon zoals berekend op basis van het niet-verminderde brutoloon en
• het nettoloon zoals berekend op basis van het verminderde brutoloon.
Voor de werknemers van wie het vakantiegeld wordt betaald via de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie of een vakantiefonds, wordt de toeslag verhoogd met een percentage berekend op het verminderde brutoloon.
Het percentage bedraagt:
• 0,82 % indien het loon verlaagd wordt met 6 %,
• 1,75 % indien het loon verlaagd wordt met 12 %,
• 2,82 % indien het loon verlaagd wordt met 18 %.
Deze verhoging heeft als doel ook het verlies aan enkel en dubbel vakantiegeld voor de hierboven vermelde werknemers te compenseren.
Aangezien de toeslag niet meer forfaitair bepaald wordt, maar telkens moet berekend worden, is in de wetgeving het begrip forfaitaire toeslag telkens vervangen door compenserende toeslag.

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

Doelgroepen:
Jongeren en leerlingen (-30)

+ meer info

De jongere moet voldoen aan volgende voorwaarden:

- 18, 19 of 20 jaar zijn op de laatste dag van de maand waarin het brutoloon wordt verminderd;
- aangeworven zijn op 1 juli 2018 of later;
- aangeworven worden met een startbaanovereenkomst van het type 1 (minstens halftijdse overeenkomst);
- niet tewerkgesteld met een studentenovereenkomst;
- niet tewerkgesteld in het kader van een flexi-job;
- de jongere moet een nieuwe werknemer zijn zonder werkervaring. Dit houdt in dat:
de jongere vlak voor de aanwerving ingeschreven was als werkzoekende bij de bevoegde gewestinstelling;
de jongere voldoet aan de maximale tewerkstellingsvoorwaarde (zie hieronder).


Daarnaast geldt er voor de jongere nog een maximale tewerkstellingsvoorwaarde.

De jongere mag in de referentiekwartalen T-6 tot en met T-3 (waarbij T het kwartaal is van aanwerving) maximaal gedurende één kwartaal een job hebben uitgeoefend voor een duur die het equivalent is van een 4/5 van een voltijdse job.

Eventuele tewerkstellingen die vóór of na deze referentieperiode vallen, hebben geen invloed op het recht op de starterslonen.

De voorwaarde dat de job het equivalent heeft van een 4/5de tewerkstelling in de refertekwartalen T-6 tot T-3 wordt op kwartaalbasis nagekeken. Het gaat hier om de duurtijd van de job uitgedrukt in voltijds equivalenten (VTE). Dat betekent:

een halftijdse tewerkstelling gedurende een volledig kwartaal geeft een tewerkstelling van 0,50 VTE;
een voltijdse tewerkstelling gedurende één volledige maand geeft een tewerkstelling van 0,33 VTE.

Bij de toetsing van deze voorwaarde wordt geen rekening gehouden met volgende vormen van tewerkstelling tijdens de referentieperiode:

als leerling in het kader van het alternerend leren;
als deeltijds leerplichtige. Het gaat om de tewerkstelling van jongeren tot 31 december van het jaar waarin hij 18 jaar wordt;
als student voor de tewerkstelling die het maximum van 475 uur niet overschrijdt.
als gelegenheidswerknemer in de land- en tuinbouw of in de horeca;
als flexi-job werknemer

Beroepsopleidingspremie voor werkzoekenden

TOFAM Oost-Vlaanderen wil met deze maatregel de opleiding en tewerkstelling van werkzoekenden in de metaalsector stimuleren.

De premie geldt voor werkzoekenden die een opleiding metaal, erkend door TOFAM Oost-Vlaanderen, of een opleiding in een bedrijf (IBO, erkende stage) met succes beëindigd hebben.

Met deze maatregel wil men de tewerkstelling van kansengroepen in de metaalsector stimuleren en bijdragen tot het realiseren van een duurzame tewerkstelling van werkzoekenden.

+ meer info

Inlichtingen en advies:

TOFAM Oost-Vlaanderen: Anja Noyelle - 09/242 49 54

ACV-CSC Metea: 09 265 43 20

ABVV-Metaal: 09 265 52 95

ACLVB: 09 243 83 83VDAB Training en opleiding

Wim COYSMAN: 09 254 11 70

wim.coysman@vdab.be

Industrieweg 50, 9032 WONDELGEMKris Van Dorsselaer 03 780 64 50

Baron D'hanisstraat 40-44, 9100 SINT-NIKLAAS

kris.vandorsselaer@vdab.beOpleiding MetaalMatch ism. Compaan

Gaia Dever: 09 367 71 02 of 0475 672 604

metaalmatch@compaan.be

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

Werkzoekenden die een opleiding in het metaal met succes beëindigd hebben, krijgen een opleidingspremie. Zijn zij daarenboven nadien tewerkgesteld in een metaalverwerkend bedrijf behorend tot PC 111 uit de provincie, dan kunnen ze ook een tewerkstellingspremie verwerven.

Startte u de opleidingen voor 01.01.2015 dan kunt u een BEROEPSOPLEIDINGSPREMIE genieten van € 3,76 bruto per opleidingsdag met een max. van € 827,00 bruto per persoon.
Startte u de opleiding na 01.09.2015 dan bedraagt de premie € 5,00 bruto per opleidingsdag met een maximum van € 1.100,00 bruto.

Bewijst u, na het volgen van deze beroepsopleiding tot het beroep van metaalarbeider, binnen de 24 maanden minstens 6 of 12 maanden tewerkstelling in één of meerdere metaalondernemingen (PC 111) in Oost-Vlaanderen dan maakt u bovendien aanspraak op een TEWERKSTELLINGSPREMIE. Deze premie bedraagt € 242,00 bruto voor 6 maanden tewerkstelling en € 484,02 bruto voor 12 maanden tewerkstelling.

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Organisatie:
- Metaalopleiding erkend door TOFAM
- Bedrijf behorend tot PC 111/1-2

Doelgroep:
- Werkzoekenden die een metaalopleiding gevolgd hebben
- Werkzoekenden die een IBO gevolgd hebben in een bedrijf behorend tot PC 111
- Werkzoekenden die een stage (erkend door TOFAM) volgen in een bedrijf PC 111

Doelgroepen:
Werkzoekenden

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Werf je een werknemer aan met een arbeidshandicap of heb je een medewerker met een arbeidshandicap in dienst? Dan krijg je gedurende 2 of 5 jaar een premie van de VDAB.

De hoogte van de premie wordt berekend op basis van het loon van je werknemer en het moment waarop je hem (voor het eerst) aangeworven hebt.

Na die 5 jaar kan je een verlenging aanvragen van nog eens 5 jaar. Zolang de medewerker bij jou in dienst blijft, kan je de premie blijven verlengen.

+ meer info

Voor vragen over de erkenning van de arbeidshandicap/beperking van je (toekomstige) werknemer (het zogenaamd VOP-recht):
E-mail: DABP-oostvlaanderen@vdab.be
Tel. 09 248 54 40 (enkel bereikbaar in de voormiddag)
Adres: VAC, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 63, 9000 Gent


Voor vragen i.v.m. de aanvraag, toekenning en betaling van de VOP-premie zelf door/aan de werkgever, kan je terecht bij:
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst Tewerkstelling
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
vop@wse.vlaanderen.b

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 1600 - € 4000 / meer dan € 4000

+ meer info

Je ontvangt gedurende 5 jaar om de drie maanden een percentage van het referteloon van de werknemer, overeenkomstig volgende tabel. Het referteloon = het brutoloon van je werknemer + de werkgeversbijdragen – de verminderingen op de werkgeversbijdragen. Het referteloon is begrensd tot het dubbele van het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen (ggmmi).

Periode waarin je de werknemer voor het eerst aanwierf Hoogte van de premie
Jaar 1 (kwartaal 1 tot en met 5) 40% van het referteloon (20% voor VOP bepaalde duur)
Jaar 2 (kwartaal 6 tot en met 9) 30% van het referteloon (20% voor VOP bepaalde duur)
Jaar 3 (kwartaal 10 en daarna) 20% van het referteloon

Opgelet:
Het is het moment waarop je de werknemer (voor het eerst) aanwerft dat telt voor het berekenen van de hoogte van de premie. Enkele concrete voorbeelden:

Werkte je werknemer 1 jaar geleden al eens een tijd bij jou en neem je hem nu opnieuw in dienst? Dan krijg je een jaar een premie van 30% en 4 jaar van 20%.
Werkt je werknemer al 6 jaar voor je en wil je nu een VOP-premie voor hem aanvragen? Dan krijg je gedurende 5 jaar een premie van 20%.

Je kan eventueel -in zeer specifieke en uitzonderlijke gevallen- een verhoging van de premie aanvragen bij VDAB.

Ontvang je de premie voor 2 jaar dan krijg je 20% van het referteloon

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk / Verplicht contract na maatregel

+ meer info

Deze maatregel kan gecombineerd worden met:

Tegemoetkoming voor aanpassing van de arbeidspost - gehandicapten (Vlaanderen)

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Organisatie
Natuurlijk persoon of privéfirma (uitz. beschutte werkplaatsen)
Niet ontslaan om te vervangen door rechthebbenden op de premie

Afhankelijk van de problemen van je medewerker, krijg je de premie gedurende 2 of 5 jaar.

2 jaar: als zijn arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem tijdelijk is of de prognose onduidelijk
5 jaar: als zijn arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem langdurig en ernstig is
Bekijk het financieel plaatje.

Doelgroepen:
Arbeidsgehandicapten

+ meer info

Voorwaarden medewerkers VOP: Om het recht te krijgen op deze maatregel, moet je medewerker aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

Hij kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht op een loonkostsubsidie.
Hij kreeg van VAPH het recht op een verblijf als tehuiswerkende of op een verblijf in een pleeggezin.
Hij kreeg van VAPH het recht op beschermd, begeleid of zelfstandig wonen.
Hij volgde buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) en studeerden niet verder.
Hij volgde in het secundair onderwijs inclusief onderwijs (ION) type 2 of geïntegreerd onderwijs (GON) type 4 of type 6.
Hij kreeg van de federale dienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning van:

minimum 4 punten bij een auditieve handicap
minimum 7 punten bij een verstandelijke, psychische of fysieke handicap
minimum 9 punten bij een visuele handicap

Hij ontvangt nog kinderbijslag en heeft recht op bijkomende kinderbijslag omwille van hun handicap.
Hij heeft een schriftelijke verklaring van zijn arts waarin vermeld wordt welke aandoening hij heeft en wat de prognose is.
Hij beantwoordt niet aan een van bovenstaande voorwaarden, maar VDAB besloot op basis van een uitgebreid onderzoek dat hij toch in aanmerking komt.

IBO (Individuele beroepsopleiding in de onderneming)

Werkgevers kunnen werkzoekenden in hun bedrijf opleiden tegen financieel gunstige voorwaarden. Tijdens de opleiding wordt de cursist begeleid door de onderneming en door de VDAB. De IBO duurt 1 tot 6 maanden. De duurtijd kan verlengd worden tot 12 maanden voor laaggeschoolde, langdurige uitkeringsgerechtigde werklozen.

De werknemer ontvangt tijdens de opleiding verder het vervangingsinkomen + een premie van de VDAB.
Er is gratis taalcoaching voorzien

+ meer info

https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/ibo-info

VDAB: 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur)

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding / Opleidingsplan nodig

+ meer info

Er dient verplicht een opleidingsplan gemaakt te worden.

Subsidie:
meer dan € 4000

+ meer info

Voor werkgever:

U betaalt tijdens de opleiding een premie aan de VDAB die gelijk is aan het verschil tussen het normale loon voor de functie waarvoor de opleiding gegeven wordt, en het gemiddelde werkloosheidsbedrag per dag.
Je kan een online simulatie maken om na te gaan hoeveel een voltijdse IBO je kost. Zie https://webibo.vdab.be/eascobol/runcobol?IBORDTOE.COB K C /opt/vdabibosimulatie/easypay-asp/rmwineas.cfg

Voor werknemer of werkzoekende:

De cursist ontvangt zijn/haar vervangingsinkomen verder en daarnaast een premie van de VDAB. Beide samen benaderen het loon van de functie waarvoor wordt opgeleid. Tijdens de IBO behoudt de cursist het statuut van werkzoekende (hij wordt nog niet beschouwd als werknemer). Indien de werkzoekende geen vervangingsinkomen geniet, betaalt de RVA in de meeste gevallen een vervangende premie (de opleidingsuitkering). In uitzonderlijke gevallen, wanneer de werkzoekende geen vervangingsinkomen heeft en geen recht heeft op de opleidingsuitkering, betaalt de VDAB een bijkomende compensatievergoeding. De werknemer ontvangt geen compensatievergoeding wanneer hij/zij -45 jaar is, hooggeschoold en nog geen zes maanden ingeschreven is als niet werkende werkzoekende. U betaalt als werkgever de wettelijk verplichte verplaatsingsonkosten en verzekert hem/haar tegen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.
welke premie betaal je maandelijks aan de VDAB?

Maandelijkse premie (netto) Looncategorie (bruto)
650 euro minder dan 1.768,67 euro
800 euro € 1768,68-2081,81
1.000 euro € 2081,81-2393,93
1.200 euro € 2393,93-2705,04
1.400 euro € 2705,05 of meer

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk / Verplicht contract na maatregel

+ meer info

IBO'er minstens even lang in dienst als de opleiding geduurd heeft.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
Niet werkende werkzoekenden of mensen die maximaal halftijds werken

Aantal competenties ontbreekt om de functie uit te oefenen

Organisatie:
(bijna) alle werkgevers

Doelgroepen:
Werkzoekenden

Aanwerving van de eerste zes werknemers - vermindering RSZ werkgeversbijdragen

Werkgevers die een eerste, tweede, derde, vierde of vijfde werknemer aanwerven, kunnen een vermindering krijgen van de aan de RSZ verschuldigde werkgeversbijdragen. Het voordeel is het grootste bij de aanwerving van de eerste werknemer, wat kleiner bij de aanwerving van een tweede werknemer, en nog wat kleiner bij de aanwerving van de derde, vierde en vijfde werknemer.

+ meer info

www.socialsecurity.be > onderneming > Dmfa > Instructies voor de werkgever
Meer info: RSZ 02 509 26 00

Rijksdienst Sociale Zekerheid
Victor Hortaplein, 11
1060 Brussel
Tel.: 02 509 26 00
Fax: 02 509 39 64
E-mail: contactrszinfo@rsz.fgov.be

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

+ meer info

In principe geen begeleiding nodig

Subsidie:
meer dan € 4000

+ meer info

kwart 1-5 kwart 6-9 kwart 10-13 vanaf kw. 14

WN 1 Volledige vrijstelling basisbijdragen gedurende de volledige tewerkstellingsperiode die aanvangt vanaf 01.01.2016
WN 2 € 1550 € 1050 € 450 € 0
WN 3 € 1050 € 1050 € 450 € 0
WN 4 € 1050 € 1050 € 450 € 0
WN 5 € 1050 € 1050 € 450 € 0
WN 6 € 1050 € 1050 € 450 € 0

Perspectief:
Verplicht contract na maatregel

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:

Alle werknemers komen in aanmerking, met uitzondering van:
- Jongeren tot 31 december van het jaar dat zij 18 worden
- Jongeren tewerkgesteld met een leerovereenkomst
- Dienstboden
- Gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector (werknemers waarvoor de socialezekerheidsbijdragen op een aparte manier worden berekend, de zogenaamde "superextra's", geschrapt vanaf 1 juli 2007)
Alle andere werknemers die niet onder de sociale zekerheidswet vallen (jobstudenten, …)

Voor de aanwerving van deze werknemers komt u niet in aanmerking voor de vermindering. Zij tellen echter evenmin mee om te bepalen hoeveel werknemers u in dienst hebt. Zij verhinderen dus niet dat u het voordeel kunt toepassen voor werknemers die u na hen aanwerft.

Doelgroepen:
Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Werkzoekenden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

Alle werknemers

Tegemoetkoming voor aanpassing van de arbeidspost - gehandicapten (Vlaanderen)

De werkgever ontvangt een tegemoetkoming in de werkelijk gedane kosten voor de aanpassing van de arbeidspost. Voor zover de kosten nodig zijn in het kader van de handicap.

+ meer info

https://werkgevers.vdab.be/arbeidshandicap/arbeidspostaanpassing.shtml#vier

Oost-Vlaanderen
E-mail: DABP-oostvlaanderen@vdab.be

Tel. 09 248 54 40 (enkel bereikbaar op ma, di, do en vrij van 9u15 - 11u45)

Fax. 09 248 55 09
Adres: VAC, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 63, 9000 Gent
Openingsuren: 9u00 -12u00 en 13u30 - 16u00

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken) / Interne en/of externe begeleiding

+ meer info

In principe geen begeleiding nodig

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

Kosten integraal terugbetaald en niet geplafonneerd

Aanpassing van materiaal dat normaal ook ter beschikking staat > enkel de meerprijs

Om een aanvraag te doen kan je bellen naar 0800 30 700 of online via https://werkgevers.vdab.be/pmab/aanvragenWeb.htm?entryPoint=AanvragenAPA-Web-Werkgever

Perspectief:
Verplicht contract na maatregel

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
Erkend als persoon met een handicap


Werkgever:
De arbeidspost is van een persoon met een handicap:
Aanpassing arbeidspost niet gebruikelijk in deze beroepstak
Aanpassing noodzakelijk voor het werk
Werknemer blijft een minimumperiode in dienst

Doelgroepen:
Arbeidsgehandicapten

+ meer info

De werknemer moet erkend zijn als persoon met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor de afdeling werk.

Tegemoetkoming in de kosten van arbeidsgereedschap en -kleding - gehandicapten (Vlaanderen)

Wanneer een werkgever een persoon met een handicap tewerkstelt via een arbeidsovereenkomst, kan de Vlaamse overheid tussenkomen in de kosten van gereedschap en kleding.

Interessant om te weten: je medewerker met een arbeidshandicap kan ook zélf arbeidsgereedschap of -kledij aankopen waar hij eigenaar van wordt. Bijvoorbeeld: een braillelezer, een brailleleesregel, groot computerscherm, orthopedische veiligheidsschoenen, signalisatie... VDAB betaalt hem dan de kosten terug.

+ meer info

E-mail: DABP-oostvlaanderen@vdab.be
Tel. 09 248 54 40 (enkel bereikbaar op ma, di, do en vrij van 9u15 - 11u45)
Fax. 09 265 47 09
Adres: VAC, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 63, 9000 Gent
Openingsuren: 9u00 -12u00 en 13u30 - 16u00

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

Dekt bijkomende kosten die een werkgever draagt ten opzichte van een valide werknemer

Perspectief:

+ meer info

Niet van toepassing

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
Erkend als persoon met een handicap


Werkgever:
Aantonen gereedschap of kledij niet gebruikelijk in de beroepstak

Aantonen gereedschap of kledij noodzakelijk voor uitoefening werk

Aantonen dat werkgever niet zelf moet instaan voor de kosten gereedschap of kledij

Doelgroepen:
Arbeidsgehandicapten

Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten - gehandicapten (Vlaanderen)

Personen met een handicap kunnen een tegemoetkoming krijgen in de verplaatsingskosten van en naar het werk.

+ meer info

https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/handicap/tegemoetkoming-de-kosten-woon-werkverkeer-voor-personen-met-een-handicap

Meer info: VDAB 0800 30 700

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

Tegemoetkoming voor begeleider bij openbaar vervoer
Hebt u nood aan begeleiding bij het gebruik van het openbaar vervoer naar uw werk? De VDAB betaalt de vervoerkosten van de begeleider terug (nl. de prijs van het voordeligste vervoer).

Tegemoetkoming voor gewoon gemotoriseerd vervoer (auto)
Door uw handicap lukt een verplaatsing met het openbaar vervoer niet, maar wel met de auto. De VDAB betaalt dan een vergoeding per kilometer van € 0,15

Tegemoetkoming voor gespecialiseerd vervoer (speciale bus)
De verplaatsing naar het werk gebeurt in een speciale bus die toegankelijk is voor rolwagengebruikers. De VDAB betaalt dan de kosten voor deze bus. Uw gemeente bepaalt de maximumprijs van dit gespecialiseerd vervoer. De tegemoetkoming kan niet hoger zijn dan deze maximumprijs.

Perspectief:
Geen perspectief

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
Erkend zijn als persoon met handicap (door VAPH)

Of VDAB erkent dat men door de aard en ernst van de handicap geen gebruik kan maken van een gemeenschappelijk vervoermiddel zonder hulp van een derde persoon (collega op zelfde plek tewerkgesteld is geen derde persoon)

Of men is verplicht gebruik te maken van een individueel vervoermiddel:

Doelgroepen:
Arbeidsgehandicapten

+ meer info

Voorwaarden
Tegemoetkoming voor de verplaatsingskosten van uw begeleider:
U kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht op deze tegemoetkoming.
U hebt een schriftelijke verklaring van uw arts waarin hij vermeldt dat u door uw aandoening onmogelijk gebruik kunt maken van het openbaar vervoer zonder begeleider.

Tegemoetkoming voor gewoon gemotoriseerd vervoer:
U kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht op deze tegemoetkoming.
U hebt een schriftelijke verklaring van uw arts waarin hij vermeldt dat u:
permanent rolwagengebruiker bent of geen 300 meter te voet kunt gaan naar aanleiding van een cardiorespiratoire of locomotorische aandoening
door uw handicap geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer.

Tegemoetkoming voor gespecialiseerd vervoer:
U beschikt niet over een aangepaste wagen (waarvan de aanpassingen gesubsidieerd worden door de overheid)
U hebt een schriftelijke verklaring van een arts waarin hij vermeldt dat u permanent elektronisch rolstoelgebruiker bent en door uw handicap gespecialiseerd vervoer moet gebruiken.

Leertijd: leerovereenkomst binnen Syntra netwerk

De leertijd is een beroepsopleiding die een praktijkopleiding combineert met een theoretische vorming.

De leerling en de werkgever sluiten een leerovereenkomst. Deze wordt opgemaakt door een leertrajectbegeleider. Er kunnen meer dan 200 beroepen via een leerovereenkomst aangeleerd worden.

+ meer info

www.leertijd.be
Meer info: Syntra Vlaanderen 02 227 63 93

Begeleiding:
Opleidingsplan nodig

+ meer info

Praktijkopleiding 4 dagen / week in onderneming zelf. Theoretische vorming 1 dag / week in Syntra-lesplaats.

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

Wanneer u een leerplichtige leerjongere aanneemt en minstens 3 maanden
in dienst houdt, ontvangt u een stagebonus van € 500,00 of € 750,00 per jaar. De stagebonus wordt tijdelijk verhoogd wegens corona (zie stagebonus)

U kan de RSZ werkgeversbijdrage voor leerjongeren volledig terugkrijgen.

Als een monitor de jongere opvolgt binnen uw organisatie, heeft u per kwartaal
recht op een extra RSZ-vermindering van maximaal 800 euro op de werkgeversbijdrage RSZ van deze werknemer. De mentor moet de volgende voorwaarden respecteren:
- 5 jaar beroepspraktijk hebben.
- een pedagogisch diploma of een getuigschrift van een mentoropleiding, zoals
de ‘Estafette’ opleiding van SYNTRA Vlaanderen, hebben.

Leerjongeren ontvangen maandelijks een vaste leervergoeding met een jaarlijkse
indexering.

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

+ meer info

Leerling behoudt recht op kinderbijslag + komt in aanmerking voor 'startbonus' (als de leerovereenkomst is aangevat tijdens de deeltijdse leerplicht en bij slagen in het betrokken opleidingsjaar).

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
Voldaan aan voltijdse leerplicht
> 16 of 15 jaar en 2 jaar secundair onderwijs voltooid
< 25 jaar bij sluiten overeenkomst (cursusjaar waarin 25 jaar is ok)
Lichamelijk geschikt

Organisatie:
Van onberispelijk gedrag zijn;
25 jaar (of 23 jaar met diploma ondernemersopleiding of 'bewijs van bijzondere bekwaamheid');
Minstens 5 jaar beroepsbekwaamheid, waarvan 2 jaar ondernemingshoofd
Alle waarborgen aanwezig om praktijkopleiding mogelijk te maken

Doelgroepen:
Jongeren en leerlingen (-30)

Stageovereenkomst binnen het Syntra netwerk

Cursisten die een erkende ondernemersopleiding volgen, kunnen dit combineren met een praktijkopleiding.

De stageovereenkomst kan voltijds of deeltijds zijn en wordt opgemaakt door een leertrajectbegeleider. De ondernemer betaalt de cursist een maandelijkse stagevergoeding.

De cursist ontvangt een maandelijkse minimum leervergoeding.

+ meer info

https://www.syntravlaanderen.be/de-stageovereenkomst-voor-volwassenen


download de brochure op https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/stage_stageovereenkomst_2017-2018.pdf

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

+ meer info

Opleiding bij onderneming. Stageover- eenkomst tussen cursist en ondernemer.

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

Wanneer u een leerplichtige leerjongere aanneemt en minstens 3 maanden in dienst houdt, ontvangt u een stagebonus van € 500 of € 750 per jaar.

U kan de RSZ werkgeversbijdrage voor leerjongeren volledig terugkrijgen.

Als een monitor de jongere opvolgt binnen uw organisatie, heeft u per kwartaal
recht op een extra RSZ-vermindering van maximaal 800 euro op de werkgeversbijdrage RSZ van deze werknemer. De mentor moet de volgende voorwaarden
respecteren:
- 5 jaar beroepspraktijk hebben.
- een pedagogisch diploma of een getuigschrift van een mentoropleiding, zoals de ‘Estafette’ opleiding van SYNTRA Vlaanderen, hebben.

Leerjongeren ontvangen maandelijks een vaste leervergoeding met een jaarlijkse indexering.

Leervergoedingen

de voltijdse stagevergoedingen voor 2017 bedragen:

eerste jaar praktijkstage:
€ 748,26

tweede jaar praktijkstage:
€ 884,31

derde jaar praktijkstage:
€ 1020,36

dit zijn bedragen voor een voltijdse praktijkstage. Deeltijds = proportioneel

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

+ meer info

Cursist bouwt rechten op in alle sociale zekerheidstakken, behalve werkloosheid.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
Voldoen aan de voltijdse leerplicht:
- vanaf 18de verjaardag (als voor 1 juli)
- of vanaf 1 juli van het jaar waarin 18 jaar
Lichamelijk geschikt


Organisatie:
Van onberispelijk gedrag zijn
25 jaar (of 23 jaar met diploma ondernemersopleiding of 'bewijs van bijzondere bekwaamheid')
Minstens 5 jaar beroepsbekwaamheid, waarvan 2 jaar ondernemingshoofd
Alle waarborgen aanwezig om praktijkopleiding mogelijk te maken

Doelgroepen:
Jongeren en leerlingen (-30)

Werknemersleerovereenkomst

Op deze manier kan een jongere bij een erkende werkgever 'al doende' een beroep aanleren. Het beroep wordt gewoonlijk uitgeoefend door een loontrekkende.

De organisatie van het opleidingssysteem gebeurt per sector. Elke sector neemt de nodige beslissingen binnen een 'paritair leercomité' (PLC).

De leervergoeding is beduidend lager dan een gewoon loon. Als de jongere nog leerplichtig is bij aanvang, heeft de werkgever recht op de stagebonus. De werkgever heeft zelf een inbreng in het opleidingsprogramma.

+ meer info

www.werk.belgie.be > Gids van A tot Z > Leerlingwezen voor werknemersberoepen

FOD WASO
02 233 41 11

Begeleiding:
Opleidingsplan nodig

+ meer info

Praktische opleiding in de onderneming en theoretische lessen in een onderwijs- of opleidingsinstelling.

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

Het bedrag van de leervergoeding hangt af van de vooropleiding van je leerling en of deze met succes beëindigd werd. Een opleidingsjaar met succes beëindigen betekent dat je leerling volgens de beslissing van de klassenraad studievoortgang
kan maken.
Bedrag (sinds 1/3/2020):

471,50 euro/maand > Je leerling krijgt deze leervergoeding tijdens het eerste opleidingsjaar van de
alternerende opleiding als hij of zij de tweede graad van het secundair
onderwijs nog niet met succes beëindigd heeft.

520,30 euro/maand > Je leerling heeft de tweede graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd en start met een alternerende opleiding.
> Je leerling heeft een eerste jaar van een alternerende opleiding met succes beëindigd. Hij/zij start in een tweede opleidingsjaar van een alternerende opleiding. Het kan eventueel ook om een eerste opleidingsjaar van een
andere opleiding gaan.

560,90 euro/maand > Je leerling heeft het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd.
> Je leerling heeft al twee opleidingsjaren van een alternerende opleiding met succes beëindigd. Het kan eventueel om verschillende opleidingen gaan.
> Je leerling heeft de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs (OV3) met succes beëindigd.

UITBETALING

De leervergoeding valt onder de ‘loonbeschermingswet’ en moet daarom betaald worden op regelmatige tijdstippen en op
dezelfde manier als de gewone lonen. De leervergoeding moet betaald worden ten laatste op de vierde werkdag volgend
op de periode waarvoor ze verschuldigd is, tenzij er in het arbeidsreglement een ander tijdstip vastgelegd werd (niet later
dan de zevende werkdag volgend op de periode waarvoor ze verschuldigd is).

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

+ meer info

Voordelen leerling: leervergoeding, recht op 'startbonus’ en ‘werkbonus' vanaf januari van het jaar waarin hij/zij 19 jaar wordt.
BEDRAG VAN DE LEERVERGOEDING

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
Voldaan aan voltijdse leerplicht

> 16 of 15 jaar en 2 jaar secundair onderwijs voltooid

Nog geen 18 jaar oud (veel sectoren voorzien hierop afwijkingen + bijkomende voorwaarden)

Wie bepaalde opleiding volgde en slaagde, mag geen WLO sluiten voor opleiding met zelfde inhoud


Organisatie:
Werkgever is erkend door het PLC van de sector

Doelgroepen:
Jongeren en leerlingen (-30)

Anciënniteitspremie

Wie bij de huidige werkgever een bepaalde anciënniteit (25 of 35 jaar), heeft recht op een anciënniteitspremie.

De premie is een zogenaamd 'sociaal voordeel' en is dus vrijgesteld van RSZ en van personenbelasting.

+ meer info

RSZ 02 509 26 00

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:

+ meer info

Ancienniteit > 25 jaar:
premie max. 1 maal brutobedrag maandwedde (incl. RSZ)

Ancienniteit > 35 jaar:
premie max. 2 maal brutobedrag maandwedde (incl. RSZ)

Indien de werkgever een hogere premie wenst toe te kennen dan zal het gedeelte dat de bovenvermelde grenzen overschrijdt onderworpen worden aan de RSZ

Nieuw versoepeld standpunt. In de nieuwe circulaire wordt er nu duidelijk vermeld dat ‘ten vroegste’ niet wil zeggen dat de premie toegekend wordt ‘naar aanleiding van’ 25 of 35 jaar dienst! Een werknemer met 30 jaar dienst kan m.a.w. ook voor de eerste keer zo’n premie krijgen.

Let op! U moet nog steeds kunnen bewijzen dat de premie gegeven wordt ‘omwille van’ 25 of 35 jaar dienst en niet bv. wegens pensionering.

Perspectief:
Geen perspectief

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
Bij de huidige werkgever anciënniteit > 25 of 35 jaar

Doelgroepen:
Ervaren werknemer

Vlaams opleidingsverlof

Werknemers in de privésector kunnen onder bepaalde voorwaarden afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. Sinds 1 september 2019 kunnen ze dat doen via het Vlaams opleidingsverlof VOV, daarvóór kon dat via het betaald educatief verlof (BEV).

Alleen een werknemer die in het schooljaar 2018-2019 een meerjarige opleiding volgde en voor die opleiding ook effectief betaald educatief verlof (BEV) opnam in Vlaanderen, kan dezelfde opleiding (bij taalopleidingen: dezelfde taal bij dezelfde opleidingsverstrekker) ook na 1 september 2019 voortzetten en daarvoor BEV opnemen. Hij kan zijn opleiding via BEV voortzetten tot en met 31 december 2021.

In dat geval blijven de administratieve regels van BEV gelden en wordt er dus gewerkt met papieren getuigschrift van regelmatige inschrijving en getuigschriften van nauwgezetheid.

+ meer info

Departement Werk en Sociale Economie
Team Vlaams opleidingsverlof

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 20), 1030 Schaarbeek, België

tel: 1700

E-mail:
vlaamsopleidingsverlof@vlaanderen.be
opleidingsdatabank@vlaanderen.be

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

+ meer info

Er is geen begeleiding nodig

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

voor schooljaar 19-20 (start opleiding ten laatste op 31/8/2020) moesten alle aanvragen ingediend zijn uiterlijk op 31/12/20.

voor schooljaar 20-21 (start opleiding vanaf 1/9/2020) mogen aanvragen tot uiterlijk 31/8/2021 ingediend worden of binnen de 3 maanden na de start van de opleiding voor opleidingen die na 1 juni 2021 gestart zijn.

Per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof ontvangt de werkgever een forfaitair bedrag van 21,30 euro.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
- werken in de privé of voor een autonoom overheidsbedrijf
- minstens 4/5 werken
- of minstens halftijds werken met een variabel uurrooster
- of minstens halftijds werken met een vast uurrooster en een beroepsopleiding tijdens de werkuren volgen
- een erkende opleiding volgen
- minder dan 10% afwezigheid laten optekenen

Doelgroepen:
Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

• Tewerkgesteld zijn in de privé-sector (de werkgever betaalt een specifieke bijdrage voor het educatief verlof) of contractueel werknemer zijn bij een autonoom overheidsbedrijf (Belgacom, NMBS, b-post, Belgocontrol).
• Voltijds tewerkgesteld zijn (bij één of meerdere werkgevers) of deeltijds. Om recht te hebben op een aantal uren educatief verlof in verhouding tot de arbeidstijd, moet je als deeltijdse werknemer minstens 4/5de van de normale arbeidsduur per week tewerkgesteld zijn (vb. 30.4/38), ofwel op basis van een variabel uurrooster tewerkgesteld zijn (zo vermeld in de arbeidsovereenkomst), of minstens ½ tewerkgesteld zijn maar in dit laatste geval is er alleen recht voor tijdens de normale arbeidsuren gevolgde beroepsopleidingen.

• Tewerkgesteld zijn volgens een arbeidsovereenkomst (ook een interimcontract, een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een startbaanovereenkomst, een GESCO-contract, een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten… of tewerkgesteld zijn zonder overeenkomst onder het gezag van een persoon (bij voorbeeld als werkloze bij een vereniging) bij één of meerdere werkgevers.

U heeft recht op educatief verlof in verhouding tot de arbeidstijd.

Overgangsmaatregelen:

+ meer info

Gevolgen voor betaald educatief verlof (BEV) door opschorting lessen vanwege coronamaatregelen:

De overheid vraagt alle scholen om voorlopig de fysieke lessen op te schorten. Wie opleiding geeft aan volwassenen, wordt gevraagd om gelijkaardige maatregelen te nemen.

De opleidingsverstrekker kan zelf kiezen:

Hij geeft de lessen de komende weken online, via webinars.
Hij plant ze opnieuw in, van zodra dit wordt toegelaten.
Hij zet de opleiding stop.
Hij combineert (enkele van) de 3 bovenstaande opties.
Gevolgen per optie
De opleidingsverstrekker organiseert de lessen online, via Webinar, Skype …
Als de opleidingsverstrekker online vervanglessen organiseert, dan mag hij voor die uren voor alle cursisten die BEV opnemen aanwezigheidsattesten afleveren.

De opleidingsverstrekker plant de lessen op een later moment in
Als de lessen na de coronaperiode opnieuw ingepland worden, wordt de opleidingsduur verlengd. De opleidingsverstrekker wijzigt in dit geval de einddatum alsook de lesdata van de opleiding op de aanwezigheidsattesten. Er moet hiervoor geen reden worden opgegeven.

De opleidingsverstrekker zet de opleiding stop
Als de opleidingsverstrekker de opleiding stopzet, moet hij dat aan alle cursisten zo snel mogelijk laten weten. De datum van stopzetting moet vermeld worden op de aanwezigheidsattesten. De uren die al opgenomen waren voor de stopzetting worden terugbetaald, als ze aan alle voorwaarden voldoen. Vanaf vijf dagen na de datum van stopzetting mag de werknemer geen uren BEV meer opnemen.

Wat zijn de gevolgen voor BEV als de werknemer niet minstens 32 uren les volgt?
Om recht te hebben op BEV, moet de werknemer minstens voor 32 uren ingeschreven zijn binnen een tijdsperiode van één jaar. Hij hoeft dus geen 32 uren in de les aanwezig te zijn om de effectief aanwezige uren terugbetaald te krijgen.

Mogen de opgeschorte lessen vervangen worden door afstandsonderwijs, zelfstudie?
Zolang het gaat om begeleid afstandsleren, kan het. Er moeten contactmomenten zijn, bijvoorbeeld via Skype, Webinars, opdrachten die gemaakt moeten worden,…

Wat als mijn werkgever het BEV al ingepland had?
Als het BEV al ingepland is en de cursus wordt online voortgezet, dan kan de cursist die tijd gebruiken om te studeren of de cursus online te volgen. In dat geval attesteert de opleidingsverstrekker de geplande uren BEV als aanwezig.
Als de cursus (tijdelijk) wordt opgeschort, dan vraagt de werknemer aan de werkgever hoe hij die uren later kan compenseren als het totaal aantal aanwezige lesuren de opgenomen uren BEV niet rechtvaardigen.
Denk eraan dat de werknemer niet méér BEV mag opnemen dan waar hij recht op heeft op basis van de aanwezige lesuren.

Als het BEV wel nog kan ingetrokken worden, kan de werknemer gewoon (thuis) werken. Hij kan dan eventueel later BEV opnemen als de opleiding voortgezet wordt.

Welke invloed heeft het opschorten van de lessen op het aantal uren BEV waarop ik recht op heb?
Worden de lessen opgeschort en kunt u niet naar de les gaan, dan is er geen recht op BEV voor die uren. Als de werknemer niet meer uren BEV opneemt dan het aantal waarop hij uiteindelijk effectief in de les aanwezig was, dan is er geen probleem.

Bij de behandeling van terugvorderingsdossiers schooljaar 2019-2020 (overgangsmaatregel BEV) zal de berekening van de ongewettigde afwezigheid gebeuren t.o.v. het theoretisch aantal lesuren i.p.v. het werkelijk aantal gegeven lesuren. Deze berekening zal enkel toegepast worden voor de trimesters waarin de coronamaatregelen van toepassing waren (geen fysieke les in scholen mogelijk).

Wat als mijn stage/les (deels) verschoven wordt naar het volgende schooljaar?
In principe kan BEV alleen ingezet worden om een stage te volbrengen op voorwaarde dat deze uren werden opgebouwd door het volgen van andere modules van dezelfde opleiding én dit binnen hetzelfde schooljaar. Op voorwaarde dat de attestering van de opleidingsverstrekker aantoont dat de stage oorspronkelijk in 2019-2020 gepland stond kan ze, mét gebruik van BEV, volbracht worden in 2020-2021. Het BEV mag dan opgenomen worden tot laatste dag van stage.

Indien de einddatum van de lessen door het organiseren van inhaallessen verschoven wordt naar het volgende schooljaar, mag het BEV opgenomen worden tot de laatste lesdag (of het laatste examen).

Uren opgenomen in het schooljaar 2020-2021 zullen uiteraard van het maximale aantal verlofuren van dat schooljaar afgehouden worden.

Mag de werkgever tijdelijk het BEV schorsen als er door de coronacrisis te weinig personeel is?
Op basis van de werkorganisatie (dienstnoodwendigheden) mag hij het verlof tijdelijk opschorten en op een later tijdstip toekennen.

Studenten – korting RSZ bij beperkte tewerkstelling

Studenten die minder dan 475 uren werken tijdens het kalenderjaar (bij een of meerdere werkgevers) hebben een speciaal RSZ statuut. Alle werkgevers komen in aanmerking.

Via de website www.studentatwork.be kan de werkgever nagaan hoeveel van de 475 uren de student reeds als jobstudent aan de slag was.

Ten gevolge van corona zijn er enkele tijdelijke wijzigingen die je kan lezen in de rubriek 'overgangsmaatregelen'

+ meer info

www.socialsecurity.be > werkgevers > administratieve instructies > personen

Meer info: RSZ 02 509 26 00

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

+ meer info

In principe geen begeleiding vereist

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

Studenten kunnen gedurende 475 uren per kalenderjaar tewerkgesteld worden tegen verlaagde RSZ-bijdragen. Dat maximum van 475 uren per jaar wordt het contingent genoemd.
Concreet betekent dit dat op het loon van die studenten niet de gewone RSZ-bijdragen verschuldigd zijn, maar slechts verlaagde RSZ-bijdragen, zogenaamde solidariteitsbijdragen: 5,42 % ten laste van de werkgever, 2,71 % ten laste van de werknemer.
Opdat die gunstregeling toepassing zou vinden, is, naast het respecteren van het maximum van 475 uren per jaar, nog vereist dat:
• de student tewerkgesteld is met een overeeenkomst voor tewerkstelling van studenten,
• de student tewerkgesteld is tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen,
• de betrokken werkgever voor de student een correcte Dimona heeft gedaan (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2019-2020, nr. 1129).
Via de onlinetoepassing student@work kan een student het resterend saldo van zijn of haar contingent nakijken.

Perspectief:
Geen perspectief

+ meer info

De student bouwt tijdens deze tewerkstelling geen sociale rechten op (pensioen, ...). Hij/zij heeft dus ook geen recht op vakantiegeld.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
Student (geen leercontract of onderwijs met beperkt leerplan / geen ander hoofdstatuut)

< 475 uren werken / (kalender)jaar

Sanctie bij overschrijden 475 uren
Wanneer een student in hetzelfde kalenderjaar meer dan 475 uren werkt, dan is enkel voor die 475 uren die werden aangegeven in Dimona de solidariteitsbijdrage verschuldigd. Vanaf uur 476 zijn de gewone bijdragen verschuldigd.
Als het contingent wordt overschreden en de werkgever geeft op zijn kwartaalaangifte (DmfA) de student aan met meer dan 475 uren aan solidariteitsbijdrage, dan zijn de gewone bijdragen verschuldigd vanaf het 476ste uur, zowel wanneer het gaat om een tewerkstelling bij één werkgever als wanneer het gaat om een tewerkstelling bij meerdere werkgevers. De prestaties die de student na het 475ste uur levert, worden onderworpen aan normale socialezekerheidsbijdragen.

Doelgroepen:
Jongeren en leerlingen (-30)

+ meer info

Studenten

Overgangsmaatregelen:

+ meer info

Belastingen van je ouders
Als je veel werkt tijdens de coronacrisis, verdien je ook meer en bestaat de kans volgens de normale regels dat je niet meer fiscaal ‘ten laste’ bent van je ouders.
In normale omstandigheden zouden je ouders inderdaad meer belastingen moeten betalen. Maar in dit geval worden tijdens
• het tweede kwartaal 2020 (voor alle studenten)
• het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021(voor wie werkt in de zorg en het onderwijs)
je inkomsten als student niet meegerekend om te bepalen of je fiscaal al dan niet ten laste van je ouders bent.

Structurele vermindering van RSZ werkgeversbijdragen

De structurele vermindering is momenteel een automatische trimestriële vermindering van de werkgeversbijdragen voor alle werknemers in de private sector voor alle werknemers die volledig aan de sociale zekerheid onderworpen zijn. Het bedrag van de vermindering varieert in functie van de categorie waartoe de werknemer behoort, zijn kwartaalloon en het volume van zijn prestaties.

+ meer info

www.socialsecurity.be > werkgevers > administratieve instructies > bijdrageverminderingen
Meer info: RSZ 02 509 26 00

Rijksdienst Sociale Zekerheid
Victor Hortaplein, 11
1060 Brussel
Tel. 02 509.26.00
E-mail: contactrszinfo@rsz.fgov.be

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 1600 - € 4000 / meer dan € 4000

+ meer info

In het kader van de taxshift wordt deze maatregel grondig hervormd in verschillende fasen. Vanaf 1 januari 2019 stijgt in de structurele vermindering nogmaals de kwartaalgrens voor lage lonen tot € 9.035 per kwartaal. Dit betekent voor alle kwartaallonen beneden die grens, een extra vermindering lage lonen. Deze extra vermindering is in verhouding het grootst voor de lonen het dichtst in de buurt van de kwartaalgrens.

Perspectief:
Geen perspectief

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Deze maatregel is van toepassing op zowel arbeiders als bedienden, op voorwaarde dat ze volledig aan de sociale zekerheid zijn onderworpen.

Het bedrag van de vermindering varieert o.m. in functie van de categorie waartoe de werknemer behoort. In het stelsel wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën:

categorie 1: alle arbeiders en bedienden die niet tot een andere categorie behoren (de restcategorie). Dit zijn de werknemers uit de private commerciële sector; de werknemers uit het paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (PC nr. 318) en de werknemers uit het paritair comité nr. 327 (enkel de sociale werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap);

categorie 2: alle werknemers van werkgevers die kunnen genieten van de Sociale Maribel, behalve het paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (PC nr. 318) en de erkende beschutte werkplaatsen (PC nr. 327);

categorie 3: alle werknemers van erkende beschutte werkplaatsen in het paritair comité voor de beschutte werkplaatsen (PC’s nr. 327.01, 02 en 03), behalve de sociale werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap.

Deze categorie wordt vanaf het tweede kwartaal van 2016 opgesplitst in 2 subcategorieën:
werknemers die onderworpen zijn aan de loonmatigingsbijdrage: valide werknemers tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen;

werknemers die niet onderworpen zijn aan de loonmatigingsbijdrage: de mindervalide werknemers tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen (categorie 3bis).

Doelgroepen:
Algemeen / Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Werkzoekenden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

de werknemers uit de private commerciële sector

Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek - vermindering RSZ werkgeversbijdragen

Deze maatregel is van toepassing bij een collectieve verlaging van de wekelijkse arbeidsduur met minstens één uur. Of bij invoering van de vierdagenweek.

Het voordeel bestaat uit een vermindering van de RSZ bijdragen. Een combinatie van arbeidsduurvermindering en vierdagenweek is extra voordelig.

De totale vermindering kan nooit meer bedragen dan de werkgeversbijdragen die voor het personeelslid verschuldigd zijn.

+ meer info

http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=990
Meer info: RSZ 02 509 26 00

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

De werkgeversbijdragen die u per kwartaal aan de RSZ moet betalen, verminderen met 400,00 EUR per kwartaal. Het aantal kwartalen waarin u het voordeel krijgt varieert als volgt.

Als u overgaat naar een 37-uren week of minder: 8 kwartalen.
Als u overgaat naar een 36-uren week of minder: 12 kwartalen.
Als u overgaat naar een 35-uren week: 16 kwartalen.

Als u de vierdagenweek invoert: 4 kwartalen.

Als u beide invoert krijgt de eerste 4 kwartalen 1.000,00 EUR vermindering.

De totale vermindering kan nooit meer bedragen dan de werkgeversbijdragen die voor de werknemer verschuldigd zijn.

Opgelet: het bedrag van 400,00 EUR, respectievelijk 1.000,00 EUR, wordt u slechts toegekend indien de werknemer gedurende een volledig kwartaal voltijds werkt. Werkt hij niet gedurende een volledig kwartaal of werkt hij slechts deeltijds, dan wordt het bedrag proportioneel verminderd.

Perspectief:
Verplicht contract na maatregel

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
normaal enkel voor personeel dat voltijds werkt én voor onbepaalde tijd overgegaan tot:

Effectieve vermindering arbeidsduur met min. 1 vol arbeidsuur / week

Vierdagenweek (4 hele dagen of 3 hele dagen + 2 halve dagen)

Beide

Sommige deeltijdse werknemers kunnen ook in aanmerking komen.

Werkgever:
Privésector

Doelgroepen:
Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

Artikel 60 §7

Artikel 60 is een vorm van maatschappelijke dienstverlening. Het OCMW geeft gerechtigden op maatschappelijke integratie of op financiële maatschappelijke hulp een baan op verplaatsing. Men kan de persoon in de eigen diensten tewerkstellen of ter beschikking stellen van een derde werkgever.

+ meer info

Lokaal OCMW

Meer info: RSZ Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) 02 239 12 11

Begeleiding:
Opleidingsplan nodig

+ meer info

Afhankelijk van OCMW

Subsidie:
€ 1600 - € 4000 / meer dan € 4000

+ meer info

Werkgever geniet van

Een volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid (RSZ)

En een (verhoogde) toelage van de POD Maatschappelijke Integratie

= 100 % loonsubsidie

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

+ meer info

De werknemer bouwt sociale zekerheidsrechten op. Na de tewerk- stellingsperiode kan hij/zij beroep doen op een werkloosheidsuitkering.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
Recht op leefloon of financiële maatschappelijke hulp
Ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister
Geen recht op volledige sociale uitkeringen

Organisatie:
Ook privéonderneming komt in aanmerking
Vrijgekomen geld dient voor bijkomende tewerkstelling en/of het begeleiden van reeds tewerkgestelde personen

Doelgroepen:
Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Werkzoekenden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

Gerechtigden op maatschappelijke integratie of op financiële maatschappelijke hulp.

Artikel 61 - toelage OCMW voor begeleiding, omkadering en opleiding

Artikel 61 is een overeenkomst tussen een OCMW en een openbare of private werkgever.

Het kan hierbij gaan om een ter beschikkingstelling (met het OCMW als werkgever). Maar ook de privéonderneming zelf kan optreden als werkgever van de rechthebbende.

+ meer info

Lokaal OCMW

Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 165
1000 Brussel

+32 2 508 85 85
van 8u30 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u30 (vrijdag tot 16u00)

E-mail: vraag@mi-is.be

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding / Opleidingsplan nodig

+ meer info

De werkgever biedt begeleiding, omkadering en opleiding op de werkvloer aan.

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

U geniet een vermindering van de werkgeversbijdragen voor de Sociale Zekerheid (SZ).
U kunt aanspraak maken op één van de volgende 4 types vermindering. Dit is afhankelijk van de precieze voorwaarden die de werknemer vervult.


SZ-vermindering:

De vermindering bedraagt per kwartaal:


1/
1.000,00 EUR van kwartaal 1 tot 5
400,00 EUR van kwartaal 6 tot 9

2/
1.000,00 EUR van kwartaal 1 tot 9

3/
1.000,00 EUR van kwartaal 1 tot 5
400,00 EUR van kwartaal 6 tot 13

4/
1.000,00 EUR van kwartaal 1 tot 13

Opgelet: de RSZ kent u het bedrag van de vermindering toe indien de werknemer gedurende een volledig kwartaal voltijds werkt. Werkt hij niet gedurende een volledig kwartaal en/of werkt hij slechts deeltijds, dan zal de RSZ of RSZ-PPO deze bedragen proportioneren.

De vermindering kan evenwel nooit meer bedragen dan de bijdrage die u verschuldigd bent.

Voor werknemer of werkzoekende:
De werknemer krijgt een financiële tegemoetkoming. Duur en bedrag zijn afhankelijk van de precieze voorwaarden die hij vervult.


Financiële tussenkomst:
De tussenkomst bedraagt per maand:

1/
545,00 EUR van maand 1 tot 36

2/
435,00 EUR van maand 1 tot 36

3/
375,00 EUR van maand 1 tot 36

4/
300,00 EUR van maand 1 tot 36

5/
325,00 EUR van maand 1 tot 24

6/
250,00 EUR van maand 1 tot 24

Het bedrag van de financiële tussenkomst kan voor een bepaalde kalendermaand nooit het bedrag van het verschuldigde nettoloon overschrijden.

U kan als werkgever de financiële tussenkomst in mindering brengen van het te betalen nettoloon.

voor de begeleiding/omkadering kan u een extra-tussenkomst van € 250,00/maand krijgen (kosten te bewijzen)

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

+ meer info

De werknemer bouwt sociale zekerheidsrechten op. Na de tewerk- stellingsperiode kan hij/zij beroep doen op een werkloosheidsuitkering.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
Recht op leefloon of financiële maatschappelijke hulp
Ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister

Organisatie:
Een privéonderneming zijn

Doelgroepen:
Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Werkzoekenden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

Personen die recht hebben op maatschappelijke integratie of op een financiële maatschappelijke hulp

Steun aan KMO's - vrijstelling voor bijkomend personeel met een laag loon

Belastingvrijstelling per in België bijkomend tewerkgestelde personeelseenheid met een laag loon. Winsten en baten zijn van belasting vrijgesteld ten bedrage van € 6.160 (bedrag voor aanslagjaar 2021). Worden beschouwd als KMO's: alle nijverheids-, handels- en landbouwbedrijven die op 31 december 1997 minder dan elf werknemers tewerkstelden.
De vrijstelling is definitief als de aangroei van het gemiddelde personeelsbestand in het betrokken jaar ook in het daaropvolgende jaar behouden blijft.

Deze vrijstelling is vanaf 1 januari 2020 nog enkel van toepassing op de winsten en baten van zelfstandige ondernemers en vrije beroepen met minder dan elf werknemers.

+ meer info

FOD Financiën
Koning Albert II-laan, 33 bus 25
1030 Brussel
Tel. 02 572 57 57
E-mail: info.tax@minfin.fed.be
Website: financien.belgium.be

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

+ meer info

Geen begeleiding nodig

Subsidie:
€ 1600 - € 4000 / meer dan € 4000

+ meer info

Uw winsten en baten zijn vrijgesteld van belasting ten belope van € 6.200,00 (bedrag voor aanslagjaar 2022) per bijkomende in België tewerkgestelde personeelseenheid met een laag loon.De maatregel richt zich tot de aanwerving van werknemers van wie het gemiddeld bruto dag- of uurloon niet hoger is dan € 90,32 per dag of € 11,88 per uur.
De berekening van dit gemiddelde gebeurt per kwartaal, waarbij het verkregen brutoloon van dat kwartaal gedeeld wordt door het aantal gepresteerde arbeidsdagen of arbeidsuren in datzelfde kwartaal

Perspectief:
Verplicht contract na maatregel

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Organisatie
- De vrijstelling geldt niet indien reeds voor dezelfde werknemers de toepassing werd gevraagd van de vrijstelling voor bijkomend personeel voor uitvoer.

- Een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf (uitgebaat door een natuurlijk persoon of door een vennootschap) zijn.
- Op 31 december 1997 (of op 31 december van het jaar waarin de exploitatie is aangevangen als die aanvang op een latere datum valt) minder dan 11 werknemers tewerkstellen.
-Een stijging van uw gemiddeld personeelsbestand realiseren ten opzichte van het voorafgaande jaar.
- De stijging van uw personeelsbestand is geen gevolg van overname van een andere werkgever waarmee u zich in een band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt.


Werknemer
bruto dagloon mag niet hoger zijn dan € 90,32 of het bruto-uurloon niet hoger dan € 11,88

Doelgroepen:
Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

Elk bijkomend personeelslid

Belastingvrijstelling voor de aanwerving van een diensthoofd voor de uitvoer en diensthoofd IKZ

Nijverheids-, landbouw- en handelsbedrijven kunnen een belastingvrijstelling genieten voor bepaalde categorieën bijkomend personeel. De nieuw aangeworven werknemer werkt in België (voltijds).

Deze vrijstelling is vanaf 1 januari 2020 nog enkel van toepassing op zelfstandige ondernemers.

Vrije beroepen zijn echter uitgesloten.

+ meer info

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/belastingvrijstelling-voor-de-aanwerving-van-een


Contactcenter
Adres
Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
België
Telefoon
02 572 57 57
Website
financien.belgium.be

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

+ meer info

In principe geen begeleiding nodig

Subsidie:
€ 1600 - € 4000 / meer dan € 4000

+ meer info

Ondernemingen kunnen een belastingvrijstelling verkrijgen ten belope van 16.680,00 (aanslagjaar 2022) per bijkomende personeelseenheid die in België voor één van volgende doeleinden wordt tewerkgesteld:

een betrekking van diensthoofd voor de uitvoer;
een betrekking van diensthoofd van de afdeling Integrale Kwaliteitszorg (IKZ).

De vrijstelling heeft een tijdelijk karakter: ze wordt weer ingetrokken als het betrokken personeelslid de gestelde functie niet meer uitoefent
Aanvraagprocedure

Om te kunnen genieten van deze vrijstelling moet de onderneming bij de aangifte van de inkomstenbelastingen van elk belastbaar tijdperk, waarvoor de toekenning of het behoud van de vrijstelling wordt aangevraagd, een nominatieve opgave per soort van vrijstelling bijvoegen.

Daarnaast moet al naargelang de functie van het personeelslid volgende attesten worden bijgevoegd. Deze attesten moeten worden aangevraagd binnen de drie maanden te rekenen vanaf de laatste dag van het belastbare tijdperk.

voor het diensthoofd van de afdeling IKZ moet een fiscaal attest worden bijgevoegd dat kan worden aangevraagd bij:

FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie
Dienst Normalisatie en Competitiviteit
Renaud Collette
Koning Albert II-laan 16 – 2de verdieping
1000 Brussel
T 02 277 80 20
norcom@economie.fgov.be
economie.fgov.be
bij de tewerkstelling van een diensthoofd voor de uitvoer moet een attest op naam worden uitgereikt door:

Agentschap voor Buitenlandse Handel
Dennis Gijsbrechts
Montoyerstraat 3
1000 Brussel
T 02 206 35 73
dennis.gijsbrechts@abh-ace.be
www.abh-ace.be/nl/Trade4U/fiscale_attesten

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Deze vrijstelling is vanaf 1 januari 2020 nog enkel van toepassing op zelfstandige ondernemers.

Vrije beroepen zijn echter uitgesloten.

Doelgroepen:
Algemeen / Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Werkzoekenden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

Deze vrijstelling is vanaf 1 januari 2020 nog enkel van toepassing op zelfstandige ondernemers.

Vrije beroepen zijn echter uitgesloten.

Startbonus - premie minderjarigen die 'werkend leren'

De startbonus is voor jongeren in hun deeltijdse leerplicht die onderwijs met beperkt leerplan of een erkende vorming in het kader van de deeltijdse leerplicht volgen.

+ meer info

Departement Werk en Sociale Economie
Dienst:
Start- en stagebonus
Koning Albert-II laan 35 bus 20
1030
Brussel
02 553 43 79
startenstagebonus@vlaanderen.be
website: https://www.vlaanderen.be/startbonus/startbonus-volgens-de-regelgeving-na-1-september-2018

Begeleiding:
Opleidingsplan nodig

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

Bedrag en uitbetaling

De startbonus bedraagt:

500 euro bij de 1ste en de 2de toekenning
750 euro bij de 3de toekenning.

U kunt de premie maximaal 3 keer krijgen, voor een totaal van 1.750 euro.

De startbonus wordt ten laatste een maand nadat uw aanvraag werd goedgekeurd uitbetaald.
U kunt de startbonus zelf aanvragen, maar deze mag ook in uw plaats aangevraagd worden door de school. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor het op tijd en volledig indienen van de aanvraag.

Vraag de startbonus aan ten laatste op 31 december.

Als u de startbonus te laat aanvraagt kunt u geen startbonus meer ontvangen voor dat schooljaar. De afgestempelde postdatum of de verzendingsdatum van uw e-mail gelden als bewijs.

Fiscaal voordeel
Boven op de stagebonus ontvangt u als werkgever ook een fiscaal voordeel. 

Uw belastbare winsten en baten worden vrijgesteld voor een bedrag van 40% van de leervergoedingen of de loonkosten die u normaal gezien mag inbrengen als beroepskosten. Dat geldt alleen voor leervergoedingen of loonkosten die u betaald hebt aan de jongere(n) voor wie u een stagebonus ontving. 

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

+ meer info

De jongere kan de premie voor maximaal drie opleidingsjaren krijgen.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Wanneer vraag je de startbonus aan?

De volledige initiële aanvraag moet aankomen bij het departement Werk en Sociale Economie binnen 3 maanden na de startdatum van de arbeids- of opleidingsovereenkomst. Komt de aanvraag te laat aan bij het departement Werk en Sociale Economie, dan wordt de startbonus geweigerd.


De aanvraag tot betaling van de startbonus kan enkel gebeuren als de initiële aanvraag goedgekeurd werd.
Om de startbonus voor een opleidingsjaar te ontvangen, moet je deze binnen de 4 maanden na het beëindigen van het opleidingsjaar aanvragen bij het departement Werk en Sociale Economie. Komt de aanvraag voor de betaling te laat aan, dan wordt de startbonus voor dit opleidingsjaar niet betaald.

Naargelang de duur van de alternerende opleiding (en naargelang je slaagt) zal je een aanvraag tot betaling één, twee of drie keer moeten doen binnen 4 maanden na het einde van het opleidingsjaar.

Doelgroepen:
Jongeren en leerlingen (-30)

Stagebonus - voordeel bij opleiding of tewerkstelling van deeltijdse leerplichtige jongeren

De stagebonus is een premie voor elke werkgever die een jongere, zoals beschreven bij de startbonus, opleidt of tewerkstelt in het kader van een opleidings- of arbeidsovereenkomst.

nieuw!!
Om het duaal leren op koers te houden, is het van belang dat er voldoende duurzame leerwerkplekken zijn, ook tijdens deze coronapandemie. De Vlaamse Regering beslist daarom principieel een tijdelijke verhoging en verruiming in te voeren van de stagebonus voor ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021. Die tijdelijke verhoging moet ondernemingen aanmoedigen die zich ondanks de coronacrisis nog altijd inzetten om in een werkplek en begeleiding voor leerlingen te voorzien. De extra stagebonus komt bovenop de bestaande stagebonus en kent soepelere toekenningsvoorwaarden. Alle ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden voor minstens 3 maanden krijgen een (bijkomende) vergoeding van 1000 euro, ongeacht de leeftijd van de jongere. Bovendien vervalt ook het maximum aantal premies dat de onderneming kan krijgen per jongere.

+ meer info

Departement Werk en Sociale Economie
Dienst:
Start- en stagebonus
Koning Albert-II laan 35 bus 20
1030
Brussel
02 553 43 79
startenstagebonus@vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/stagebonus/stagebonus-voorwaarden-bedrag-uitbetaling-en-fiscaal-voordeel#bedrag-uitbetaling-en-fiscaal-voordeel

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding / Opleidingsplan nodig

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

De stagebonus bedraagt 500 EUR, op het einde van het eerste en tweede jaar en 750 EUR op het einde van het derde jaar.
Om deze bonus te krijgen is het niet nodig dat de jongere slaagt.

De extra stagebonus komt bovenop de bestaande stagebonus en kent soepelere toekenningsvoorwaarden. Alle ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden voor minstens 3 maanden krijgen een (bijkomende) vergoeding van 1000 euro, ongeacht de leeftijd van de jongere. Bovendien vervalt ook het maximum aantal premies dat de onderneming kan krijgen per jongere.

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Om een stagebonus te krijgen moet je 2 aanvragen indienen:
Eén initiële aanvraag voor beide bonussen samen: binnen 3 maanden na de startdatum van de arbeids- of opleidingsovereenkomst.
Een aanvraag tot betaling: binnen 4 maanden na het einde van het opleidingsjaar.
Beide aanvragen moeten ingediend en goedgekeurd worden om de bonus te krijgen.

Doelgroepen:
Jongeren en leerlingen (-30)

+ meer info

De jongere werd opgeleid bij een werkgever in het Vlaamse Gewest. 
De jongere werd in het schooljaar waarvoor de stagebonus wordt aangevraagd minstens 3 maanden in uw onderneming opgeleid. Een schooljaar loopt van 1 september tot 31 augustus. Was de jongere minder dan 3 maanden bij u aan de slag? Dan kunt u geen stagebonus krijgen. 
De jongere is jonger dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus voor het eerst wordt aangevraagd. Deze voorwaarde geldt alleen bij de eerste aanvraag die tot een goedkeuring leidt. Ontving de jongere zelf, u of een andere werkgever eerder al een bonus voor deze jongere? Dan vervalt de leeftijdsvoorwaarde.
Enkel de bevoegde dienst, en niet de school, kan met zekerheid zeggen of u recht heeft!
 De onderneming vraagt de stagebonus aan voor 31 december na het einde van het schooljaar 

gratis VDAB opleiding voor je personeel

Wil je je medewerkers een opleiding laten volgen bij VDAB? Onder bepaalde voorwaarden is deze opleiding gratis of krijg je een korting.

+ meer info

https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/gratis-opleiding?

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 1600 - € 4000

+ meer info

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?
Heb je maximum 25 medewerkers in dienst of ben je een onderneming in moeilijkheden of herstructurering? Dan kunnen al je medewerkers gratis een opleiding volgen bij VDAB of tegen een verminderd tarief.

Beantwoord je niet aan bovenstaande voorwaarden? Dan komen je medewerkers toch in aanmerking op voorwaarde dat ze aan een van de volgende voorwaarden voldoen.
Ze zijn jonger dan 18 jaar.
Ze zijn ouder dan 18 jaar en hebben geen diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs.
Ze hebben een arbeidsbeperking.
Ze ontvingen gedurende 12 maanden vóór hun indiensttreding een werkloosheidsuitkering.
Ze ontvingen gedurende zes maanden vóór hun indiensttreding een OCMW-leefloon.
Ze hebben gedurende drie jaar niet gewerkt en ontvingen geen uitkeringen van RVA.
Ze kunnen om medische redenen hun huidige functie niet meer uitoefenen.
Ze worden individueel of collectief ontslagen.

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

Doelgroepen:
Ervaren werknemer

Jeugdvakantie

Deze maatregel bevordert de inschakeling van jonge werkzoekenden. De RVA kent een uitkering toe gedurende de vakantieperiodes die niet gedekt zijn door vakantiegeld

+ meer info

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t11

RVA Gent: 09 265 88 40

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

+ meer info

voordeel voor de werknemer:
Heeft de werknemer minder dan 4 weken gewone vakantie, dan kan hij tijdens de tewerkstelling, in overleg met u, aanvullende vakantie vragen.
De RVA betaalt deze aanvullende vakantie, die men "jeugdvakantie" noemt. De RVA vult aan tot men 4 weken bereikt.

Het aantal vakantie-uren dat niet meer gedekt is door vakantiegeld wordt omgerekend naar een aantal uitkeringen via de formule “Vakantieuren x 6, gedeeld door de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur”.

De jeugdvakantie-uitkering bedraagt 65% van het brutoloon van de jongere tijdens de eerste maand waarin jeugdvakantie wordt genomen, begrensd tot € 2.369,64 per maand.

Het maximumbedrag is dus gelijk aan € 59,24 gerekend in de zesdagenweek. Op dit bedrag wordt een fiscale voorheffing ingehouden van 10,09%.

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

Er zijn enkel voordelen voor de werknemer of de werkzoekende

Perspectief:
Geen perspectief

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
Uw werknemer komt in aanmerking indien hij onder de vakantieregeling van de privésector valt.

Dat betekent concreet dat hij normaal recht heeft op vakantiedagen op basis van een tewerkstelling in het voorgaande kalenderjaar.


Hij moet gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:
- op 31.12 van het vorige jaar was hij jonger dan 25 jaar;
-hij heeft tijdens het vorige jaar zijn studies, leertijd of opleiding beëindigd;
- hij was in het vorige jaar, nà het beëindigen van zijn studies, leertijd of opleiding, gedurende één maand tewerkgesteld. De tewerkstelling kadert binnen een arbeidsovereenkomst. Ze moet 13 arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen omvatten.

Tellen niet mee als "tewerkstelling":
een tewerkstelling met de vakantieregeling van de publieke sector
een tewerkstelling met de regeling van de uitgestelde bezoldiging (onderwijs)
een leertijd
Hij voldeed niet reeds gedurende één van de vorige kalenderjaren aan de voorwaarden om de jeugdvakantie te genieten

Doelgroepen:
Jongeren en leerlingen (-30)

Seniorvakantie

Deze maatregel bevordert de inschakeling van oudere werkzoekenden. De RVA kent een uitkering toe gedurende de vakantieperiodes die niet gedekt zijn door vakantiegeld.

+ meer info

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t106
RVA Gent: 09/265.88.40

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

Er zijn enkel voordelen voor de werknemer of de werkzoekende:

Heeft de werknemer minder dan 4 weken gewone vakantie gedekt door vakantiegeld, dan heeft hij tijdens de tewerkstelling het recht om, in overleg met u, aanvullende vakantie te vragen.

De RVA betaalt deze aanvullende vakantie, die men "seniorvakantie" noemt. De RVA vult aan tot men 4 weken bereikt.

Per dag seniorvakantie heeft de werknemer recht op een bedrag van 65% van het brutoloon. Het betreft het brutoloon dat hij zou ontvangen indien hij voltijds tewerkgesteld was. Dit brutoloon wordt in ieder geval beperkt tot € 2369,64/maand. Het maximumbedrag is dus gelijk aan 59,24 euro, gerekend in de zesdagenweek. Op dit bedrag wordt een bedrijfsvoorheffing van 10,09% ingehouden.

De werknemer moet eerst zijn gewone vakantie hebben uitgeput. Voor de uren gedekt door seniorvakantie mag de werknemer geen beroeps- of vervangingsinkomen genieten.

Perspectief:
Geen perspectief

+ meer info

Het aantal vakantie-uren dat niet meer gedekt is door vakantiegeld, wordt omgerekend in een aantal uitkeringen via de formule "Aantal vakantie-uren x 6, gedeeld door de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur".

De seniorvakantie-uitkering bedraagt 65% van uw theoretisch brutoloon voor de eerste maand tijdens dewelke u seniorvakantie neemt, begrensd tot 2.252,94 euro per maand (geïndexeerd bedrag).

Het maximumbedrag is dus gelijk aan € 56,32, gerekend in de zesdagenweek. Op dit bedrag wordt een bedrijfsvoorheffing van 10,09% ingehouden

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:

- onder de vakantieregeling van de privésector vallen (recht op vakantiedagen op basis van een tewerkstelling in het voorgaande kalenderjaar)
- minstens 50 jaar op 31/12 van het vorige jaar
- dit jaar geen recht op 4 weken vakantie door periode van volledige werkloosheid of invaliditeit tijdens vorige jaar
- eerst gewone vakantie hebben uitgeput

Doelgroepen:
Ervaren werknemer

Onderneming in herstructurering – terugbetaling inschakelingsvergoeding

Bij herstructureringen gaat een werkgever soms over tot collectief ontslag. Het gaat om een hele reeks ontslagen in een korte periode. Als die werkgever daarbij werknemers naar werkloosheid met bedrijfstoeslag wil sturen op een lagere leeftijd dan normaal, moet hij een tewerkstellingscel oprichten. Alle ontslagen 45-plussers die meewerken aan die tewerkstellingscel hebben gedurende zes maanden recht op hun gewoon loon (= inschakelingsvergoeding of verder ISV). Voor arbeiders kan de werkgever soms een gedeeltelijke terugbetaling krijgen van die betaalde ISV. Hij moet dit aanvragen bij de RVA.

+ meer info

Meer info: http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e44


Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Keizerslaan 7
1000 BRUSSEL
Tel: 02/515.41.11
Website: www.rva.be


FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blérotstraat 1
1070 BRUSSEL
Tel: 02/233.41.11
E-mail: info@werk.belgie.be
Website: www.werk.belgie.be

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

verschil tussen 'inschakelingsvergoeding' en 'verbrekingsvergoeding'

Wat is de inschakelingsvergoeding?

Een werknemer die:

ontslagen is in het kader van de herstructurering,
ingeschreven is in de tewerkstellingscel
en op de dag van de aankondiging van het collectief ontslag minstens één jaar ononderbroken dienstanciënniteit bij u,

heeft tijdens de periode in de tewerkstellingscel recht op een vergoeding gelijk aan het lopend loon en de normale voordelen.

Deze vergoeding noemt men de inschakelingsvergoeding.

De inschakelingsvergoeding is:

enkel verschuldigd tijdens de effectieve periode van inschrijving in de tewerkstellingscel;
en in elk geval beperkt tot:
3 maanden als de werknemer op de dag van de aankondiging van het collectief ontslag jonger dan 45 jaar was;
6 maanden als de werknemer op de dag van de aankondiging van het collectief ontslag minstens 45 jaar was.

Om de inschakelingsvergoeding te betalen gebruikt u de gewone opzegvergoeding waarop de werknemer recht zou hebben. Wanneer de gewone opzegvergoeding voldoende is, zal u geen bijkomende kosten hebben. Is de gewone opzegvergoeding onvoldoende, dan zal u een bijpassing moeten betalen.

Perspectief:
Geen perspectief

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Werkgevers uit de private sector:

- Kondigde u een collectief ontslag aan? Met aankondiging wordt bedoeld de mededeling aan de ondernemingsraad (of comité of syndicale afvaardiging) van de intentie om over te gaan tot een collectief ontslag.
- En hebt u een CAO afgesloten waarin u werkloosheid met bedrijfstoeslag toestaat op een lagere leeftijd dan de gewone leeftijd voor werkloosheid met bedrijfstoeslag in de onderneming?
-En bent u erkend door de federale Minister van werk als onderneming in herstructurering?
- En hebt u een tewerkstellingscel opgericht, of werkt u mee aan een bestaande regionale tewerkstellingscel?
- En hebt u aan een werknemer die recht heeft op een inschakelingsvergoeding (ISV) de eerste 6 maanden van zijn deelname aan de tewerkstellingscel een ISV betaald (de ISV komt meestal overeen met zijn normaal loon dat hij zou gehad hebben was hij nog in dienst)


Dan kunt u voor sommige van die werknemer(s) een deel van die ISV die u tijdens die zes maanden uitbetaalde, terugvragen aan de RVA.

Deze maatregel kan gecombineerd worden met:

- Voor de werkgever in herstructurering: Onderneming in herstructurering - terugbetaling outplacementkosten
- Voor de ontslagen werknemer: vermindering aan te betalen persoonlijke RSZ-bijdragen bij werkhervatting bij een andere werkgever.
- Voor een andere werkgever die de ontslagen werknemer in dienst neemt: vermindering van de patronale RSZ-bijdragen voor een werknemer ontslagen in het kader van een herstructurering en vermindering van de RSZ-bijdragen (en eventueel activering van werkloosheidsuitkeringen of leefloon) bij aanwerving van een werkzoekende werkloos geworden in het kader van een herstructurering.

Doelgroepen:
Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

ontslagen werknemers onder volgende voorwaarden:


-Is de werknemer ontslagen door een onderneming die door de federale minister van werk erkend is als onderneming in herstructurering voor toepassing van de werkloosheid met bedrijfstoeslag,
-En is hij ontslagen in het kader van een collectief ontslag
na de aankondiging van dat collectief ontslag,
- en is hij op het ogenblik van die aankondiging minstens 45 jaar
en op datzelfde ogenblik ook minstens 1 jaar ononderbroken in dienst in de onderneming
-en is hij ingeschreven bij de tewerkstellingscel


Dan heeft hij tijdens de eerste zes maanden van deelname aan de tewerkstellingscel recht op een inschakelingsvergoeding (= ISV). Die ISV komt meestal overeen met het normaal loon dat hij zou gehad hebben was hij nog niet ontslagen. Als ex-werkgever moet u dit elke maand uitbetalen. In maanden waarin de werknemer bij een andere werkgever werkt wordt het bedrag van de ISV verminderd. Dat geldt ook voor de maanden waarin hij werkt als zelfstandige in hoofdberoep.

Is de werknemer minder dan 45 jaar op het ogenblik van de aankondiging dan is de vergoeding beperkt tot 3
maanden.

Onderneming in herstructurering - terugbetaling outplacementkosten

Een werkgever in herstructurering kan onder bepaalde voorwaarden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) een terugbetaling krijgen van de outplacementkosten voor een werknemer ontslagen in het kader van de herstructurering, aan wie een verminderingskaart herstructureringen werd uitgereikt.

De werknemer moet minstens 30 uren outplacementbegeleiding gevolgd hebben tijdens de periode van inschrijving bij de tewerkstellingscel.

Was de werknemer bovendien tijdens de geldigheidsduur van de verminderingskaart gedurende minstens 120 kalenderdagen verbonden door 1 of meer arbeidsovereenkomsten met 1 of meer nieuwe werkgevers, kan de RVA een hoger bedrag terugbetalen. In dat geval moet de werknemer de 30 uren outplacementbegeleiding wél gevolgd hebben gedurende de periode tussen de inschrijving bij de tewerkstellingscel en de werkhervatting.

+ meer info

Webinfo: www.werk.belgie.be > werkgelegenheid > werkgelegenheidsmaatregelen > actief beheer herstructurering
Meer info: FOD WASO 02/233 41 11


Meer info:


Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Keizerslaan 7
1000 Brussel
Tel.: 02/515.41.11
Fax: 02/514.11.06
Website: www.rva.fgov.be

Erkenning als onderneming in herstructurering :


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Tel.: 02/233.41.11
Fax: 02/233.44.88
E-mail: info@werk.belgie.be
Website: www.werk.belgie.be

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

+ meer info

De werknemer moet minstens 30 uren outplacementbegeleiding gevolgd hebben tijdens de periode van inschrijving bij de tewerkstellingscel.

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

> 45 jaar op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag:
30 u outpl. gevolgd en minder dan 120 dagen gewerkt: € 1.000,00

> 45 jaar op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag:
120 dagen gewerkt en 30 u outplacement gevolgd:€ 2.000,00

< 45 jaar op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag :
30 u outpl. gevolgd en minder dan 120 dagen gewerkt:€ 500,00

< 45 jaar op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag:
120 dagen gewerkt en 30 u outplacement gevolgd: € 1.000,00

* de werknemer moet in de loop van de geldigheidsperiode van de “verminderingskaart herstructureringen” gedurende minstens 120 dagen verbonden zijn geweest door één of meerdere arbeidsovereenkomst(en) bij één of meer nieuwe werkgever(s). De periode gedekt door een arbeidsovereenkomst wordt geteld in kalenderdagen. Het is zonder belang of het een voltijdse of deeltijdse tewerkstelling betreft.

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

+ meer info

Nieuwe werkgevers die een werknemer in het bezit van een verminderingskaart 'herstructurering' aanwerven, krijgen een RSZ-doelgroepvermindering.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
- Ontslagen zijn max. 2 jaar na kennisgeving van collectief ontslag
- Uiterlijk 2 ma. Na echte einde contract inschrijven bij TW-cel
in periode geldige verminderingskaart (RVA) min. 120 dagen bij nieuwe werkgever(s)


Werkgever:
De werkgever kan alleen de outplacementkosten terugkrijgen die hij niet kan verhalen op een andere instantie, privaat of publiek. Dit geldt inzonderheid voor de tussenkomst in de outplacementkosten van een Gewest, een Gemeenschap, een sectorfonds, een fonds voor bestaanszekerheid of een Europees fonds.

Doelgroepen:
Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

Nacht- en ploegenarbeid - gedeeltelijke vrijstelling

Een werkgever kan een fiscaal voordeel genieten voor werknemers die ploegenarbeid of nachtarbeid verrichten. Ze ontvangen daarvoor een ploegenpremie (gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen en premies).

+ meer info

Webinfo: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb
Meer info:

FOD Financiën
Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit
centrale diensten, directie I/5
North Galaxy - bus 25
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
Tel.: 02/336.23.40
Fax : 02/366.17.66
e-mail: info.tax@minfin.fed.be
Website: www.fiscus.fgov.be

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

Het vrijstellingspercentage bedraagt 22,8% van de belastbare bezoldigingen (ploegenpremies incl.) In het kader van volcontinuarbeid bedraagt het verhoogde percentage 25% (basis 22,8% + 2,2%).

Bewijs voor de belastingadministratie

De werkgever moet het bewijs leveren dat de werknemers in hoofde van wie de vrijstelling gevraagd wordt, ploegenarbeid verricht hebben tijdens de periode waarop de aangifte betrekking heeft.

Perspectief:
Geen perspectief

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Doelgroep:
- ploegen en/of nachtarbeid verrichten
- vallen onder alle regelingen sociale zekerheid
- per maand minstens een derde van de arbeidstijd in ploegen- of nachtarbeid tewerkgesteld zijn


Organisatie:
- onderworpen aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting of de rechtspersonenbelasting
- een ploegenpremie betalen
- werkgever houdt bedrijfsvoorheffing in op bezoldigingen en premies

Doelgroepen:
Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

nachtwerkers

gratis opleiding voor medewerkers die tijdelijk economisch werkloos zijn

Is je personeel tijdelijk economisch werkloos? Grijp je kans en schaaf hun competenties gratis bij.

+ meer info

Provincie Oost-Vlaanderen
mail: kristine.verbeeck@vdab.be
telefoon: 09 265 49 35

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

Wanneer kom ik in aanmerking voor de maatregel 'tijdelijk werkloos'?
De opleiding moet de competenties van je medewerkers versterken. Anders gezegd: het betreft een opleiding die aanleunt bij hun professionele interesse, en géén opleiding die ze nodig hebben om hun beroep goed te kunnen uitoefenen.
Wat moet ik doen om beroep te doen op de maatregel 'tijdelijk werkloos'?
Organiseer je de opleiding zelf of schakel je een sectoraal vormingsfonds in? Dan moet je de opleiding eerst laten goedkeuren door VDAB en een aantal gegevens doorgeven. Vul hiervoor het aanvraagformulier in en verstuur het naar de contactpersoon van je regio.
Kies je voor een opleiding die VDAB organiseert? Contacteer de contactpersoon van je regio om de maatregel aan te vragen.

Perspectief:
Geen perspectief

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

deelnemers zijn tijdelijk werkloos

Doelgroepen:
Algemeen / Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

Doelgroepvermindering voor mentors

De “doelgroepvermindering voor mentors” is een lastenverlaging voor werkgevers die opleidingen op de werkvloer organiseren voor jongeren of hun leerkrachten en die daarvoor een of meer werknemers als begeleider/opleider inzetten.
Het gaat bijvoorbeeld om stagiairs uit het voltijds secundair onderwijs, jongeren met een leerovereenkomst of leerkrachten uit het secundair onderwijs die een praktijkstage lopen

+ meer info

Organisatie: Departement Werk en Sociale Economie


Dienst: Mentorkorting

Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
02 553 10 7
mentorkorting@vlaanderen.bementorkorting@vlaanderen.be

Begeleiding:
Opleidingsplan nodig

+ meer info

Om recht te hebben op de doelgroepvermindering voor “mentors” moet een werkgever


stages of opleidingen in zijn onderneming of instelling laten doorgaan voor leerlingen/cursisten/stagiairs die tot de beoogde doelgroepen behoren en
een of meer van zijn werknemers belasten met de begeleiding van deze stages of opleidingen; dit zijn de “mentors.


Het is dus de bedoeling de jongeren zeer intensief te begeleiden:

Subsidie:
€ 1600 - € 4000

+ meer info

Het basisverminderingsbedrag is 800 euro per kwartaal.

Als het bedrag van de verschuldigde bijdragen kleiner is dan dit bedrag, dan is het bedrag van de werkelijk toegekende vermindering natuurlijk maar even groot.

Hetzelfde geldt wanneer de doelgroepvermindering voor “mentors” gecombineerd wordt met een structurele bijdragevermindering: als het normaal verschuldigd bijdragebedrag kleiner is dan het bedrag van die twee verminderingen samen, dan wordt de toegekende vermindering beperkt tot dat verschuldigd bijdragebedrag.

Als de mentor geen volledige prestaties heeft in een bepaald kwartaal (bv. bij halftijds werken of wanneer hij maar gedurende 1 maand gewerkt heeft in dat kwartaal), dan wordt het bedrag van de (combinatie van) vermindering(en) ook aangepast.

Perspectief:
Verplicht contract na maatregel

+ meer info

Het is de bedoeling van deze maatregelen jongeren zeer intensief te begeleiden en alzo een bijdrage te leveren om de ongekwalificeerde uitstroom te verminderen of om jonge werkzoekenden bij te scholen.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

zie doelgroepen

Doelgroepen:
Algemeen / Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Werkzoekenden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

- jongeren die de werkgever moet aangeven in Dimona

jongeren van minder dan 26 jaar met een IBO (VDAB), FPI-E (Actiris/Bruxelles-Formation), PFI (FOREM) of IBU (ADG)
jongeren van minder dan 30 jaar in een instapstage

jongeren die de werkgever moet aangeven in Dimona en DmfA

jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) met een werknemersleerovereenkomst, een deeltijdse arbeidsovereenkomst, een IBO, een beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) of een opleidingsovereenkomst in een brugproject.


jongeren met een leerovereenkomst in het opleidingssysteem van de middenstand en de KMO’s.


jongeren van minder dan 26 jaar met een stageovereenkomst in het kader van de ondernemersopleiding

personen die de werkgever niet moet aangeven (noch Dimona, noch DmfA)
stagiairs uit het voltijds technisch secundair onderwijs
stagiairs uit het voltijds beroepssecundair onderwijs
jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) in een voortraject
leerkrachten uit het voltijds technisch secundair onderwijs (TSO), het beroepssecundair onderwijs (BSO) of het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)
stagiairs van minder dan 26 jaar uit het volwassenenonderwijs
jongeren van minder dan 26 jaar die een (onbetaalde) stage lopen in het kader van een Syntra-opleiding
jongeren van minder dan 26 jaar die een bedrijfsstage lopen in het kader van een beroepsopleiding onder de verantwoordelijkheid van de VDAB

tussenkomst inschrijvingsgeld individuele opleiding arbeiders (TOFAM)

Arbeiders die, op eigen initiatief, een opleiding volgen van min. 32 uur kunnen hiervoor een tussenkomst bekomen in de inschrijvingskost.

+ meer info

De aanvraag wordt ingediend bij het secretariaat van TOFAM Oost-Vlaanderen, AA Tower, Technologiepark 122 - 9052 Gent/Zwijnaarde


aanvraagformulier op https://www.tofam-ovl.be/upload/editor/files/individuele-opleiding-formulier-2017.pdf

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

+ meer info

cursus gebeurd door begeleider

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

De tussenkomst bedraagt de helft van het inschrijvingsgeld.
• Het inschrijvingsgeld moet minimum € 50 bedragen.
• De tussenkomst bedraagt de helft van het inschrijvingsgeld met een maximum van € 110,00.

Perspectief:
Geen perspectief

+ meer info

verhoogt de kansen op een duurzame job

Doelgroepen:
Algemeen / Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Werkzoekenden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

Voor elke arbeider die:

- Of in dienst is in een Oost-Vlaams bedrijf uit de sector (paritair comité 111/1&2) bij de start van de opleiding.
- Of gedurende de opleiding drie maanden tewerkstelling binnen de sector kan aantonen.
Let wel: interimperiode komt niet in aanmerking.

De tussenkomst geldt enkel voor opleidingen die gegeven worden door een erkend opleidingsinstituut. De lijst van erkende instituten is terug te vinden op de websitehttp://www.tofam-ovl.be/. Elke opleiding (metaal-, taal- & informatica-opleidingen) die vermeld wordt op de limitatieve lijst komt in aanmerking. De limitatieve lijst van opleidingen is terug te vinden op de website www.tofam-ovl.be. • De opleiding dient minimaal 32 uren te duren.

IBOT

Een IBOT is een variant op de klassieke individuele beroepsopleiding en is bedoeld voor anderstaligen die taalondersteuning nodig hebben.

+ meer info

Ben je geïnteresseerd of wil je meer info? Mail naar wpl@vdab.be

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding / Opleidingsplan nodig

+ meer info

Een IBOT komt op hetzelfde neer als een gewone IBO. Werf je een medewerker aan met een IBO-contract dan betekent dit dat hij eerst een opleiding volgt in je bedrijf en daarna een arbeidsovereenkomst krijgt van bepaalde of onbepaalde duur. Je moet tijdens z'n opleiding geen loon of RSZ betalen, enkel een productiviteitspremie.

Hoe werkt het?
Eerst doen we een grondig vooronderzoek om te bekijken wat je noden zijn op de werkvloer.
Op basis hiervan bepalen we de inhoud en duur van de opleiding, en bespreken die met jou.
Hebben we een akkoord, dan ontwikkelen we het nodige lesmateriaal.
Een taalcoach komt langs in je bedrijf. Je anderstalige medewerker en zijn Nederlandstalige collega's krijgen tips en tricks op maat en leren met elkaar communiceren.
Vaste prijs
Je betaalt een vaste prijs van 100 euro per opleidingsuur. Het maakt niet uit hoeveel medewerkers er deelnemen.

In deze prijs zit ook de kost van het vooronderzoek, de ontwikkeling van het lesmateriaal en de verplaatsingen van de coach.

Subsidie:
meer dan € 4000

+ meer info

Een IBOT komt op hetzelfde neer als een gewone IBO. Werf je een medewerker aan met een IBO-contract dan betekent dit dat hij eerst een opleiding volgt in je bedrijf en daarna een arbeidsovereenkomst krijgt van bepaalde of onbepaalde. Je moet tijdens z'n opleiding geen loon of RSZ betalen, enkel een productiviteitspremie.

Perspectief:
Verplicht contract na maatregel

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Het enige verschil is dat je medewerker tijdens z'n opleiding twee keer per week taalondersteuning en begeleiding krijgt van VDAB. Zo krijgt hij het Nederlands dat hij nodig heeft in z'n job beter onder de knie.

Doelgroepen:
Allochtonen

Overgangsmaatregelen:

Fiscale lastenverlaging bij ploegenarbeid: nu ook van toepassing bij werken in onroerende staat

Werkgevers uit de bouw- en aanverwante sectoren (= sectoren die 'werken in onroerende staat' verrichten) moeten 18% van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de lonen van de tewerkgestelde werknemers in ploegverband op werven, niet doorstorten aan de fiscus.

+ meer info

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/6856b9ad-2eea-4ad4-a239-90d28f1d6503

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000 / meer dan € 4000

+ meer info

De vrijstelling van doorstorting bedraagt 18% vanaf 1 januari 2020 van de belastbare bezoldigingen (lonen, wedden, ploegenpremies, voordelen van alle aard) van de groep van werknemers die in aanmerking komt voor deze vrijstelling.

Perspectief:
Geen perspectief

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Voor welke werkgevers?
Het moet gaan om ondernemingen waarvan de werknemers werken in onroerende staat verrichten en waar ploegenarbeid wordt verricht die voldoet aan een bijzondere definitie. Bovendien moeten de werkgevers een ploegenpremie betalen of toekennen. Een bruto-uurloon van minstens 13,75 euro (inkomstenjaar 2019) wordt gelijkgesteld met een ploegenpremie.
Ondernemingen waar ploegenarbeid wordt verricht
In het kader van deze specifieke maatregel zijn ‘ondernemingen waar ploegenarbeid wordt verricht’, ondernemingen waar:
Het werk wordt verricht in één of meerdere ploegen;
De ploegen minstens twee personen omvatten;
De ploegen hetzelfde of complementair werk doen zowel qua inhoud als qua omvang;
De ploegen het werk verrichten op locatie, d.w.z. op de werf;
De ploegen werk in onroerende staat verrichten zoals hieronder uitgelegd.
Ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid en die uitzendkrachten ter beschikking stellen van bovenstaande ondernemingen, worden voor de toepassing van deze maatregel gelijkgesteld met ‘ondernemingen waar ploegenarbeid wordt verricht’.
Werken in onroerende staat
Het moet gaan om werken zoals bedoeld in artikel 20, § 2 van het KB nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.
In hoofdzaak gaat het over alle werken die betrekking hebben op het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het reinigen en het afbreken, geheel of ten dele, van een uit zijn aard onroerend goed, en de handeling die erin bestaat een roerend goed te leveren en het op zodanige wijze aan te brengen aan een onroerend goed dat het onroerend uit zijn aard wordt.
Volgende handelingen worden ook beoogd:
1. Iedere handeling die tot voorwerp heeft zowel de levering als de aanhechting aan een gebouw:
van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een installatie voor centrale verwarming of airconditioning, daaronder begrepen de branders, de reservoirs en de regel – en controletoestellen verbonden aan de ketels of aan de radiatoren;
van de bestanddelen of een gedeelte van een sanitaire installatie van een gebouw en, meer algemeen, van alle vaste toestellen voor sanitair of hygiënisch gebruik aangesloten op een waterleiding of een riool;
van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een elektrische installatie van een gebouw, met uitzondering van toestellen voor de verlichting en van lampen ;
van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een elektrische belinstallatie, van brandalarmtoestellen, van alarmtoestellen tegen diefstal en van een huistelefoon;
van opbergkasten, gootstenen, gootsteenkasten en meubels met ingebouwde gootsteen, wastafels en meubels met ingebouwde wasbak, zuigkappen, ventilators en luchtverversers waarmee een keuken of badkamer is uitgerust ;
van luiken, rolluiken en rolgordijnen die aan de buitenkant van het gebouw worden geplaatst;
2. iedere handeling die tot voorwerp heeft zowel de levering van wandbekleding of vloerbedekking als de plaatsing ervan in een gebouw, ongeacht of die bekleding of bedekking aan het gebouw wordt vastgehecht of eenvoudig ter plaatse op maat wordt gesneden volgens de afmetingen van de te bedekken oppervlakte;
3. ieder werk dat bestaat in het aanhechten, het plaatsen, het herstellen, het onderhouden en het reinigen van goederen bedoeld in 1. of 2. hierboven.
De terbeschikkingstelling van personeel met het oog op het verrichten van werken in onroerende staat of van handelingen zoals hierboven omschrijven, wordt ook beoogd.

Doelgroepen:
Algemeen

beroepsinlevingsstage

Via een BIS kan je een kandidaat een betaalde stage aanbieden in je bedrijf. Zo oefent hij extra vaardigheden en competenties in op de werkvloer.
De BIS verschaft een wettelijk kader om een kandidaat op vrijwillige basis stage te laten lopen in je onderneming. Een BIS is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer.
Tijdens de BIS betaal je geen loon of RSZ, enkel een stagevergoeding voor elke gepresteerde arbeidsdag. De stagevergoeding is onderhevig aan bedrijfsvoorheffing. Lees meer over de berekeningswijze van de stagevergoeding. De berekening voor een deeltijdse stagevergoeding mag pro rata.
Na de BIS mag je de stagiair aanwerven, maar dat is geen verplichting.

+ meer info

Mail naar wpl@vdab.be.

Begeleiding:
Opleidingsplan nodig

+ meer info

Hoe stel ik een opleidingsplan op?
Heb je een kandidaat aan wie je een BIS wil aanbieden? Maak een opleidingsplan op voor hem in het Nederlands.
In je opleidingsplan moet je drie zaken beschrijven:

Competenties: wat je de stagiair wil aanleren.

Opleidingsacties: hoe je de competenties wil aanleren.

Duurtijd: hoelang je denkt dat de stagiair er gaat over doen om de competenties aan te leren.

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

De minimumvergoeding die op de beroepsinlevingsstage van toepassing is, bedraagt minimaal de helft van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, vermeld in artikel 3, eerste lid, van cao nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen. De voormelde vergoeding wordt toegepast in verhouding tot de tewerkstellingsbreuk.

Perspectief:
Geen perspectief

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Wie komt in aanmerking voor een BIS?
Elke werkgever uit de profitsector en non-profitsector kan een BIS afsluiten met een kandidaat die via een vrijwillige stage extra vaardigheden en competenties wil verwerven op de werkvloer. Deze kandidaat kan een werkzoekende, werknemer, zelfstandige, student of buitenlander zijn die in België mag werken.
Let wel:
Je kan geen BIS afsluiten met werknemers voor opleidingen die plaatsvinden in het kader van een lopende arbeidsovereenkomst.
Je kan geen BIS afsluiten voor arbeidsprestaties van leerlingen, studenten en cursisten in het kader van hun opleiding.
Je kan geen BIS afsluiten voor stages die voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep.
Je kan geen BIS afsluiten voor verplichte stages die leiden tot het behalen van een diploma of getuigschrift.

Doelgroepen:
Algemeen / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Werkzoekenden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

+ meer info

De kandidaat kan een werkzoekende, werknemer, zelfstandige, student of buitenlander zijn die in België mag werken.

begeleiding op de werkvloer voor personen met een arbeidshandicap

Een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap of gezondheidsprobleem in dienst neemt, kan financieel ondersteund worden door de VDAB en het Departement Werk en Sociale Economie, om de arbeidsdeelname in het bedrijf optimaal te laten verlopen. Ook een zelfstandige met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem kan van bepaalde subsidies genieten.
VDAB biedt twee soorten begeleiding aan:
- IBO plus
- gespecialiseerde jobcoaching

Bijstand van een tolk voor doven of slechthorenden
Ben je doof of slechthorend, dan kan je elk jaar een aantal uur gratis beroep doen op een tolk Vlaamse gebarentaal, schrijftolk of oraaltolk die je ondersteunt.

Ben je werknemer of zelfstandige in hoofd- of bijberoep dan heb je recht op ondersteuning gedurende 10% van je werktijd. Dit kan nog worden verhoogd met 10% of 20%.

Meer informatie kan je raadplegen op www.vdab.be/arbeidshandicap/doventolken.shtml.

+ meer info

www.vdab.be/arbeidshandicap/adressen_DAH.shtml

www.vdab.be/arbeidshandicap/doventolken.shtml

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

+ meer info

VDAB biedt twee soorten begeleiding aan:

IBO-Plus: Indien je een werkzoekende wil aanwerven en deze volgt eerst een opleiding op de werkvloer van het bedrijf, dan komt VDAB tussen. Als de bemiddelaar inschat dat de werkzoekende een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt, is dit volledig kosteloos voor de werkgever;
Gespecialiseerde jobcoaching: Je hebt medewerkers met gezondheidsproblemen aangeworven en wil graag dat ze zich goed voelen in het bedrijf, dan kan een jobcoach deze werknemers in het bedrijf begeleiden. De coaching focust zich op hun technische vaardigheden, motivatie, werkattitude, omgangsvormen en communicatieve vaardigheden. De gespecialiseerde jobcoaching kan op elk moment van de tewerkstelling worden aangevraagd bij een Gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling (GOB) dienst, erkend door de VDAB. Deze dienstverlening is kosteloos.

Subsidie:
meer dan € 4000

+ meer info

IBO-Plus: Kosteloos

Gespecialiseerde jobcoaching: kosteloos

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk / Verplicht contract na maatregel

Doelgroepen:
Arbeidsgehandicapten

K-IBO

Deze speciale vorm van IBO is in het leven geroepen om kwetsbare werkzoekenden aan het werk te helpen. Het grote voordeel voor de werkgever is dat deze tewerkstelling niks kost.


Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding / Opleidingsplan nodig

Subsidie:
meer dan € 4000

+ meer info

Het grote voordeel van een K-IBO, is dat het jou als werkgever niets kost.

Je werknemer heeft gedurende de looptijd van de K- IBO geen recht op vakantiegeld, geen eindejaarspremie en geen gewaarborgd loon bij ziekte.

Er is wél recht op een verplaatsingsvergoeding en een vergoeding voor kinderopvang, maar die valt niet ten laste van jou. Dat neemt de VDAB voor haar rekening.

De werknemer krijgt een uitkering gedurende de opleidingsperiode.

Daarbovenop krijgt hij/zij een opleidingspremie voor de prestaties die geleverd worden tijdens het werk. Deze premie wordt berekend op basis van de uitkering van de werkzoekende voor hij/zij de K-IBO startte.

Daarnaast heeft de werknemer recht op een verplaatsingsvergoeding en een vergoeding voor kinderopvang.

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk / Verplicht contract na maatregel

+ meer info

Wat na de K-IBO?

Net zoals bij een gewone IBO, heb je na de K-IBO de verplichting om de werknemer in dienst te nemen. De duurtijd van het contract moet minimaal gelijk zijn aan de duurtijd van de K-IBO.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Wie komt in aanmerking voor de K-IBO?
Voor een gewone IBO volstaat het dat de aangeworven medewerker één dag als niet-werkende werkzoekende ingeschreven is bij de VDAB. Om een K-IBO te sluiten, moet de niet-werkende werkzoekende:

indien hij/zij jonger is dan 25 jaar: ten minste 12 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de start van de K-IBO bij de VDAB ingeschreven zijn;

indien hij/zij 25 jaar is of ouder: ten minste 24 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de start van de K-IBO bij de VDAB ingeschreven zijn;

een indicatie van arbeidshandicap hebben;
Ook personen ten laste van het RIZIV die actieve stappen naar tewerkstelling zetten, komen in aanmerking voor een K-IBO

Duur van de opleiding
De VDAB bepaalt de duur van de opleiding gegeven in het kader van deze specifieke IBO. Deze bedraagt ten minste 1 maand en ten hoogste 1 jaar.

Doelgroepen:
Arbeidsgehandicapten

doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren

Indien u een laaggeschoolde jongere van minder dan 25 jaar aanwerft kunt u een belangrijke doelgroepvermindering krijgen.


U komt in aanmerking voor doelgroepvermindering als uw onderneming in het Vlaams Gewest is gevestigd
u tot de privésector, de socialprofitsector of de overheid behoort.

+ meer info

https://www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-laaggeschoolde-jongeren/doelgroepvermindering-laaggeschoolde-jongeren-voorwaarden

Adres
Departement Werk en Sociale Economie
Doelgroepverminderingen
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35 (bus 20), 1030 Schaarbeek, België

Telefoon: 02 553 08 61
E-mail: doelgroepkortingen@vlaanderen.be

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:

+ meer info

Loonvoorwaarden van de jongere:

Om in aanmerking te komen voor een doelgroepvermindering, mag het loon van de jongere de loongrens niet overschrijden. Het refertekwartaalloon (brutoloon tijdens een kwartaal van voltijds en ononderbroken werken) blijft onder de grens van:

7500 euro tijdens de eerste 4 kwartalen van de tewerkstelling
8100 euro tijdens de volgende 4 kwartalen.


Het refertekwartaalloon kan verschillen per kwartaal. Het is dus mogelijk dat u voor bepaalde kwartalen geen doelgroepvermindering krijgt. Let op: het kwartaal zonder doelgroepvermindering telt mee in de maximaal 8 kwartalen waarin de jongere recht geeft op doelgroepvermindering.

De doelgroepvermindering geldt voor maximaal 8 kwartalen.
Let wel op de volgende punten: Werkte de jongere eerst bij een andere werkgever die al 8 kwartalen van die maatregel gebruikmaakte? Dan hebt u als nieuwe werkgever van de jongere ook recht op 8 kwartalen doelgroepvermindering.

Wat als u dezelfde jongere opnieuw aanwerft? 2 scenario’s:

De periode tussen de 2 arbeidsovereenkomsten is korter dan 4 kwartalen:
De 2 periodes worden als 1 tewerkstellingsperiode gezien.
De kwartalen tussen de 2 tewerkstellingsperiodes worden meegeteld als kwartalen met doelgroepvermindering.

De periode tussen de 2 arbeidsovereenkomsten is langer dan 4 kwartalen:
U kunt opnieuw 8 kwartalen lang een beroep doen op de doelgroepvermindering.

Type jongere gedurende 8 kwartalen
Laaggeschoold volledige vrijstelling van de
socialezekerheidsbijdragen

Alternerende opleiding* € 1.000 per kwartaal
(gedurende de volledige
opleiding)
DBSO-jongere* € 1.000 per kwartaal
(gedurende de volledige
opleiding)
*Na afloop van de leerovereenkomst kan de werkgever bij aanwerving van de leerling met een arbeidsovereenkomst, de doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren krijgen indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

+ meer info

De doelgroepvermindering kan gecombineerd worden met de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) en de structurele vermindering.

Doelgroepen:
Jongeren en leerlingen (-30)

+ meer info

Deze jongeren komen in aanmerking voor de doelgroepvermindering

De jongere:

is jonger dan 25 en zijn 25ste verjaardag valt niet in het kwartaal waarin hij in dienst treedt

werkt in een Vlaamse vestigingseenheid (maatschappelijke zetel van een onderneming, entiteit of organisatie met ondernemingsnummer OF vestigingseenheid met vestigingseenheidsnummer in Vlaanderen): zijn woonplaats mag zich in een ander gewest of land bevinden

is laaggeschoold:
geen studiegetuigschrift van het zesde leerjaar secundair onderwijs of een diploma secundair onderwijs
hoogstens in het bezit van de volgende getuigschriften:
lager onderwijs
eerste graad secundair onderwijs aso, bso, kso of tso
tweede graad secundair onderwijs aso, bso, kso of tso
leertijd
deeltijds beroepssecundair onderwijs
getuigschrift of attest buitengewoon secundair onderwijs: opleidingsvormen 1, 2 en 3.

is niet meer voltijds leerplichtig.

maakt bij de VDAB een loopbaanportfolio(opent in nieuw venster) aan met daarin zijn studiegegevens. Dat doet hij uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal waarin hij in dienst gaat. Maakt hij het portfolio na die deadline aan? Dan krijgt u de vermindering pas in het kwartaal waarin de jongere zich registreert.

De jongere hoeft geen werkloosheidsuitkeringen te ontvangen om in aanmerking te komen.

De jongere heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, tijdelijk of vast.

Werkt hij minder dan halftijds in het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt? Dan moet hij in dat kwartaal minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie effectief aan de slag zijn.

Doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding

Een leerling in een duale of alternerende opleiding leert zijn vak zowel op school als op de werkvloer.

Leidt u als werkgever zo’n jongere op in uw onderneming? Dan kunt u een doelgroepvermindering of ‘RSZ-vermindering’ krijgen. U betaalt dan minder werkgeversbijdragen voor de leerling.

De doelgroepvermindering bedraagt 1000 euro per kwartaal voor een tewerkstelling vanaf 80%.

Komt u als werkgever in aanmerking voor de doelgroepvermindering?
U komt in aanmerking voor doelgroepvermindering als:

uw onderneming in het Vlaams Gewest is gevestigd
u tot de privésector, de socialprofitsector of de overheid behoort

+ meer info

https://www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-leerlingen-in-een-alternerende-opleiding

Adres
Departement Werk en Sociale Economie
Doelgroepverminderingen
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35 (bus 20), 1030 Schaarbeek, België

Telefoon: 02 553 08 61
E-mail: doelgroepkortingen@vlaanderen.be

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

Subsidie:
€ 1600 - € 4000

+ meer info

Hoeveel RSZ-vermindering krijgt u?
1000 euro per kwartaal

U ontvangt de volledige doelgroepvermindering als de jongere 32 uur per week of meer opgeleid wordt op de werkvloer (80% of meer van een normale voltijdse prestatie).

Aangepaste vermindering

Het bedrag van de vermindering wijkt af als:

de jongere minder dan 32 uur per week opgeleid wordt op de werkvloer (minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie). De vermindering wordt dan aangepast aan de deeltijdse tewerkstelling.

de vermindering groter is dan de werkgeversbijdrage. De vermindering wordt dan herleid naar het bedrag van de te betalen bijdrage.

Hoelang krijgt u de doelgroepvermindering?
U ontvangt de doelgroepvermindering voor de volledige duur van de leerovereenkomst.

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

+ meer info

Werft u de jongere na zijn opleiding aan? Dan kunt u een doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren krijgen.

De doelgroepvermindering combineren met andere maatregelen
U mag de doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding combineren met de volgende steunmaatregelen:

de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)
structurele vermindering(opent in nieuw venster)
Let op: de doelgroep- en de structurele vermindering kunnen samen nooit meer bedragen dan de bijdrage die u moet betalen.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

De leerling:

werkt in een Vlaamse vestigingseenheid (maatschappelijke zetel van een onderneming, entiteit of organisatie met ondernemingsnummer OF vestigingseenheid met vestigingseenheidsnummer in Vlaanderen).
Zijn woonplaats mag zich in een ander gewest of land bevinden.

sloot een van de volgende overeenkomsten met u als werkgever:
Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO)
stageovereenkomst voor een Syntra-ondernemerschapstraject dat als alternerende opleiding geldt
leercontract
volgt minstens 20 uur per week opleiding op de werkvloer.

Doelgroepen:
Jongeren en leerlingen (-30)

Doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het beroepssecundair onderwijs

Leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) leren hun vak zowel op school als op de werkvloer.

Leidt u als werkgever een DBSO-jongere op in uw onderneming? Dan kunt u een doelgroepvermindering of ‘RSZ-vermindering’ krijgen. U betaalt dan minder werkgeversbijdragen voor de DBSO-jongere. De doelgroepvermindering bedraagt maximum 1000 euro per kwartaal voor een tewerkstelling vanaf 80%.

+ meer info

https://www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-deeltijds-werkende-jongeren-uit-het-beroepssecundair-onderwijs

Adres
Departement Werk en Sociale Economie
Doelgroepverminderingen
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35 (bus 20), 1030 Schaarbeek, België

Telefoon: 02 553 08 61
E-mail: doelgroepkortingen@vlaanderen.be

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

Subsidie:
€ 1600 - € 4000

+ meer info

Hoeveel RSZ-vermindering krijgt u?
1000 euro per kwartaal

De doelgroepvermindering bedraagt 1000 euro per kwartaal voor een voltijdse tewerkstelling. Als het kwartaal is afgelopen, kunt u de doelgroepvermindering aanvragen voor dat kwartaal.

U ontvangt de doelgroepvermindering als de jongere minder dan 20 uur per week opgeleid wordt op de werkvloer. Let op: de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid stelt nog een aantal voorwaarden over het minimumaantal uren en de arbeidsovereenkomst:

De jongere heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, vast of tijdelijk.
Jongeren die minder dan halftijds werken in het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt, moeten in die maanden minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie daadwerkelijk aan het werk zijn.

Hoelang krijgt u de doelgroepvermindering?
U ontvangt de doelgroepvermindering voor de volledige duur van de opleiding met een deeltijdse arbeidsovereenkomst..

Werft u de jongere na zijn opleiding aan? Dan kunt u een doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren krijgen.

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

+ meer info

De doelgroepvermindering combineren met andere maatregelen:

U mag de doelgroepvermindering voor leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) combineren met de volgende steunmaatregelen:

de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)
structurele vermindering

Let op: de doelgroep- en de structurele vermindering kunnen samen nooit meer bedragen dan de bijdrage die u moet betalen.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Komt u als werkgever in aanmerking voor doelgroepvermindering?
U komt in aanmerking voor doelgroepvermindering als:

uw onderneming in het Vlaams Gewest is gevestigd
u tot de privésector, de socialprofitsector of de overheid behoort (werkgevers uit de sociale Maribelsector komen niet in aanmerking)

u een deeltijdse arbeidsovereenkomst van minder dan 20 uur per week heeft met de DBSO-jongere.

Doelgroepen:
Jongeren en leerlingen (-30)

+ meer info

De jongere:

volgt een alternerende opleiding in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) bij een Vlaams Centrum voor Deeltijds Onderwijs

werkt deeltijds in een Vlaamse vestigingseenheid (maatschappelijke zetel van een onderneming, entiteit of organisatie met ondernemingsnummer OF vestigingseenheid met vestigingseenheidsnummer in Vlaanderen). Zijn woonplaats mag zich in een ander gewest of land bevinden

werkt volgens een deeltijdse arbeidsovereenkomst van minder dan 20 uur per week

maakt bij de VDAB een loopbaanportfolio aan met daarin zijn studiegegevens.

Dat doet hij uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal waarin hij zijn opleiding start. Maakt hij het portfolio na die deadline aan? Dan krijgt u de vermindering pas in het kwartaal waarin de jongere zich registreert.

De jongere heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, tijdelijk of vast.

Werkt hij minder dan halftijds in het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt? Dan moet hij in dat kwartaal minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie daadwerkelijk aan de slag zijn.

doelgroepvermindering voor oudere (+58) werkende werknemers

Is 1 van uw werknemers 58 jaar of ouder? Dan kunt u een doelgroepvermindering of ‘RSZ-vermindering’ krijgen. U betaalt dan minder werkgeversbijdragen voor die werknemer.


Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
meer dan € 4000

+ meer info

De vermindering bedraagt 600 of 1500 euro per kwartaal voor een tewerkstelling vanaf 80 procent.
De leeftijd van uw werknemer bepaalt het bedrag van de doelgroepvermindering:

jonger dan 60 jaar: 600 euro
60 jaar of ouder: 1500 euro.
U ontvangt de volledige doelgroepvermindering als de 58-plusser 80% of meer van een normale voltijdse prestatie werkt.

De doelgroepvermindering wordt toegekend per kwartaal. U kunt vermindering voor een kwartaal aanvragen, zodra dat kwartaal is afgelopen. De leeftijd van de werknemer op de laatste dag van het kwartaal bepaalt het verminderingsbedrag: 600 of 1500 euro.

Aangepaste vermindering

Het bedrag van de vermindering wijkt af als:

de 58-plusser minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie werkt in een bepaald kwartaal. De vermindering wordt dan aangepast aan de deeltijdse tewerkstelling.
de vermindering groter is dan de werkgeversbijdrage. De vermindering wordt dan herleid naar het bedrag van de te betalen bijdrage.

Perspectief:
Geen perspectief

+ meer info

Hoelang krijgt u de doelgroepvermindering?
De doelgroepvermindering voor oudere werknemers geldt zolang de 58-plusser in dienst is.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Deze werknemers komen in aanmerking voor de doelgroepvermindering
De werknemer:

is 58 jaar of ouder op de laatste dag van het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt
werkt in een Vlaamse vestigingseenheid (maatschappelijke zetel van een onderneming, entiteit of organisatie met ondernemingsnummer OF vestigingseenheid met vestigingseenheidsnummer in Vlaanderen). Zijn woonplaats mag zich in een ander gewest of land bevinden
is effectief aan de slag in uw onderneming
De werknemer komt ook in aanmerking als de arbeidsovereenkomst geschorst is door bijvoorbeeld verlof of ziekte.
Gepensioneerden die bijklussen in uw onderneming komen ook in aanmerking.
heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, tijdelijk of vast.

Werkt hij minder dan halftijds in het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt? Dan moet hij in dat kwartaal minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie daadwerkelijk aan de slag zijn.

Doelgroepen:
Algemeen / Ervaren werknemer

+ meer info

U mag de doelgroepvermindering voor oudere werknemers combineren met de volgende steunmaatregelen:
de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)
structurele vermindering(opent in nieuw venster)

Let op: de doelgroep- en de structurele vermindering kunnen samen nooit meer bedragen dan de bijdrage die u moet betalen.
Combineren met de volgende maatregelen is niet mogelijk:
andere doelgroepverminderingen
de maatregel sociale inschakelingseconomie (SINE)

Loonvoorwaarden 58-plussers
Om in aanmerking te komen voor een doelgroepvermindering, mag het loon van de 58-plusser de loongrens niet overschrijden. Het refertekwartaalloon (brutoloon tijdens een kwartaal van voltijds en ononderbroken werken) blijft onder de grens van:

13.945 euro tijdens de eerste 3 kwartalen van elk jaar
18.545 euro tijdens het vierde kwartaal van elk jaar.
Refertekwartaalloongrens voor de uitzendsector:

18.545 euro tijdens het eerste kwartaal van elk jaar
13.945 euro tijdens de 3 laatste kwartalen van elk jaar.
Verschillend loon per kwartaal
Het refertekwartaalloon kan verschillen per kwartaal. Het is dus mogelijk dat u voor bepaalde kwartalen geen doelgroepvermindering krijgt.

Doelgroepvermindering voor oudere niet-werkende werkzoekenden (58+)

Werft u een niet-werkende werkzoekende aan van 58 jaar of ouder? Dan kunt u een doelgroepvermindering of ‘RSZ-vermindering’ krijgen. Voldoen u en uw werknemer aan alle voorwaarden? Dan vallen de werkgeversbijdragen volledig weg voor een tewerkstelling vanaf 80 procent.

Let op: de leeftijd voor deze doelgroepvermindering werd in 2020 opgetrokken van 55 naar 58 jaar.

+ meer info

https://www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-oudere-niet-werkende-werkzoekenden-58

Adres
Departement Werk en Sociale Economie
Doelgroepverminderingen
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35 (bus 20), 1030 Schaarbeek, België

Telefoon: 02 553 08 61
E-mail: doelgroepkortingen@vlaanderen.be

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 1600 - € 4000 / meer dan € 4000

+ meer info

Loonvoorwaarden van de 58-plusser

Om in aanmerking te komen voor een doelgroepvermindering, mag het loon van de 58-plusser de loongrens niet overschrijden. Het refertekwartaalloon (brutoloon tijdens een kwartaal van voltijds en ononderbroken werken) blijft onder de grens van:

13.945 euro tijdens de eerste 3 kwartalen van elk jaar
18.545 euro tijdens het vierde kwartaal van elk jaar.
Refertekwartaalloongrens voor de uitzendsector:

18.545 euro tijdens het eerste kwartaal van elk jaar
13.945 euro tijdens de 3 laatste kwartalen van elk jaar.
Verschillend loon per kwartaal

Het refertekwartaalloon kan verschillen per kwartaal. Het is dus mogelijk dat u voor bepaalde kwartalen geen doelgroepvermindering krijgt. Let op: het kwartaal zonder doelgroepvermindering telt mee in de maximaal 8 kwartalen waarin de oudere recht geeft op doelgroepvermindering.

Zoek
Doelgroepvermindering voor oudere niet-werkende werkzoekenden (58+)
Bedrag, duur en combinaties met de doelgroepvermindering – oudere niet-werkende werkzoekenden

Hoeveel RSZ-vermindering krijgt u?
Volledige vrijstelling

U ontvangt de volledige doelgroepvermindering als de 58-plusser 80% of meer van een normale voltijdse prestatie werkt.

De doelgroepvermindering wordt uitgereikt per kwartaal. U kunt de vermindering aanvragen zodra het kwartaal is afgelopen.

Aangepaste vermindering:

Het bedrag van de vermindering wijkt af als:

de 58-plusser minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie werkt in een bepaald kwartaal. De vermindering wordt dan aangepast aan de deeltijdse tewerkstelling.
de vermindering groter is dan de werkgeversbijdrage. De vermindering wordt dan herleid naar het bedrag van de te betalen bijdrage.

Hoelang krijgt u de doelgroepvermindering?
De doelgroepvermindering is maximaal 8 kwartalen geldig. Na die periode komt uw werknemer in aanmerking voor de doelgroepvermindering voor oudere werknemers.

Wat als u dezelfde 58-plusser opnieuw aanwerft? 2 scenario’s zijn mogelijk:
De periode tussen de 2 arbeidsovereenkomsten is korter dan 4 kwartalen:
De 2 periodes worden als 1 tewerkstellingsperiode gezien.
De kwartalen tussen de 2 tewerkstellingsperiodes worden meegeteld als kwartalen met doelgroepvermindering
De periode tussen de 2 arbeidsovereenkomsten is langer dan 4 kwartalen:
U kunt een nieuwe doelgroepvermindering voor niet-werkende werkzoekende ouderen aanvragen en er opnieuw 8 kwartalen lang een beroep op doen.
Werkt de 58-plusser tijdens de doelgroepverminderingsperiode tijdelijk in een vestiging buiten het Vlaams Gewest?
Die kwartalen geven geen recht op doelgroepvermindering.
Ze tellen wel mee in de maximumduur van 8 kwartalen.
Zodra de 58-plusser weer in Vlaanderen werkt, komt u opnieuw in aanmerking voor de doelgroepvermindering.

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

+ meer info

De doelgroepvermindering is maximaal 8 kwartalen geldig. Na die periode komt uw werknemer in aanmerking voor de doelgroepvermindering voor oudere werknemers.


U mag de doelgroepvermindering voor oudere werknemers combineren met de volgende steunmaatregelen:

de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)
structurele vermindering
Let op: de doelgroep- en de structurele vermindering kunnen samen nooit meer bedragen dan de bijdrage die u moet betalen.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Komt u als werkgever in aanmerking voor de doelgroepvermindering?
U komt in aanmerking voor doelgroepvermindering als:

uw onderneming in het Vlaamse gewest is gevestigd
u actief bent in de privésector.
De overheid of werkgevers uit de socialprofitsector komen niet in aanmerking voor de maatregel.

De doelgroepvermindering combineren met andere maatregelen
U mag de doelgroepvermindering voor oudere werknemers combineren met de volgende steunmaatregelen:

de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)
structurele vermindering(opent in nieuw venster)
Let op: de doelgroep- en de structurele vermindering kunnen samen nooit meer bedragen dan de bijdrage die u moet betalen.

Doelgroepen:
Ervaren werknemer

+ meer info

Deze nieuwe werknemers komen in aanmerking voor de doelgroepvermindering.
De nieuwe werknemer:

is 58 jaar of ouder op de laatste dag van het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt;
was voor hij in dienst trad minstens 1 dag ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB. Hij hoeft geen werkloosheidsuitkering te krijgen om in aanmerking te komen;
Was uw werknemer niet ingeschreven als niet-werkende werkzoekende? Vraag dan de doelgroepvermindering voor oudere werknemers aan.
werkt in een Vlaamse vestigingseenheid (maatschappelijke zetel van een onderneming, entiteit of organisatie met ondernemingsnummer OF vestigingseenheid met vestigingseenheidsnummer in Vlaanderen). Zijn woonplaats mag zich in een ander gewest of land bevinden;

is effectief aan de slag in uw onderneming;

De werknemer komt ook in aanmerking als de arbeidsovereenkomst geschorst is door bijvoorbeeld verlof of ziekte.
SWT’ers of bruggepensioneerden komen ook in aanmerking voor de vermindering.
Gepensioneerden die bijklussen in uw onderneming komen niet in aanmerking.
was in de 4 kwartalen voor zijn aanwerving niet voor u aan de slag.
Is dat wel het geval? Vraag dan de doelgroepvermindering voor oudere werknemers aan.
heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, tijdelijk of vast.
Werkt hij minder dan halftijds in het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt? Dan moet hij in dat kwartaal minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie daadwerkelijk aan de slag zijn.

Vlaams opleidingsverlof (vroeger BEV)

De hervorming houdt veranderingen in voor zowel de werknemer, de werkgever als de opleidingsverstrekker.

Voor opleidingen met startdatum 1 september 2019 of later geldt de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof (VOV) in plaats van de regelgeving van het betaald educatief verlof (BEV).

Wie ten laatste schooljaar 2018-2019 startte met een opleiding met gebruik van betaald educatief verlof (BEV), kan onder dezelfde voorwaarden deze opleiding verderzetten

+ meer info

https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken) / Interne en/of externe begeleiding

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

+ meer info

Recht op terugbetaling van het loon van de WN 21,30 euro per uur

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Wenst u VOV voor een opleiding (32u+) bij Inom?

1) Is uw opleiding opgenomen in de databank? https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank

2) U dient nog steeds de opleidingsaanvragen bij Inom online in te dienen via de online tool van opleidingsaanvragen

3) Na uw aanvraag online ontvangt u hiervan een bevestiging met een xlsx format CSV-file die u dient in te vullen zodat Inom het inschrijvingsattest voor U kan opmaken per deelnemer

4) Met het inschrijvingsattest kan de werkgever een aanvraag tot terugbetaling VOV indienen

·Max 3 maanden na start opleiding

·Via WSE-loket

5) U dient per kwartaal het opgenomen VOV te registreren in DMFA

·Aantal opgenomen verlofuren opleidingsverlof (code 5)

6) De aanwezigheden worden aan Inom bezorgt op basis van dezelfde CSV-file die dient vervolledigt te worden

Opgelet! Inom is niet verantwoordelijk voor fouten in de aanwezigheidslijsten. Controleer ze dus goed, ze moeten matchen met Uw registratie in DMFA.

7) Inom maakt op basis van de aanwezigheden een certificaat op per deelnemer

Doelgroepen:
Algemeen / Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Werkzoekenden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

lasopleiding bij het BIL (Belgisch instituut voor lastechniek)

Voor de opleidingen IWS (International Welding Specialist) en IWT (International Welding Technologist), georganiseerd door het BIL (Belgisch Instituut voor Lastechnologie) worden de inschrijvingsgelden voor arbeiders uit PC 111/1.2.3 terugbetaald.

Deze terugbetaling van de inschrijvingsgelden valt onder de gewone regeling van het maximumbedrag dat aan een bedrijf per kalenderjaar wordt toegekend. Het traject komt eveneens in aanmerking voor betaald educatief verlof.

+ meer info

Diamant Building

A. Reyerslaan 80
1030 Brussel

Telefoon : 02 706 81 85
Fax : 02 706 82 04
E-mail : info@inom.be
http://www.inomarbeiders.be

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000

Perspectief:
Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk

Doelgroepen:
Algemeen

NODW of NODW+

Deze maatregel subsidieert cursussen Nederlands op de werkvloer

+ meer info

Diamant Building

A. Reyerslaan 80
1030 Brussel

Telefoon : 02 706 81 85
Fax : 02 706 82 04
E-mail : info@inom.be
http://www.inomarbeiders.be

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

+ meer info

"INOM biedt samen met VDAB de nieuwe opleiding Nederlands op de werkvloer PLUS (NodW+) aan.

Deze opleiding op maat van uw bedrijf wordt op de werkvloer georganiseerd, zodat de betrokkenheid groter is en de trainingsmomenten realistischer. Bedrijven met meertalige teams kampen immers regelmatig met communicatieproblemen tussen hun werknemers. Anderstalige medewerkers beschikken bijvoorbeeld vaak over heel wat technische kennis, maar botsen op tegen de Nederlandse taal. Daardoor hebben ze moeite met instructies, en kunnen zij zich moeilijk uitdrukken tegenover hun collega's, leidinggevenden, ...

Wat is nieuw?

Naast het verhogen van de taalvaardigheid van uw anderstalige medewerkers zet deze nieuwe formule nog meer in op een vlottere en efficiënte communicatie tussen de anderstalige én Nederlandstalige medewerkers. VDAB doet dit door de Nederlandstalige collega's op een intense manier bij de opleiding te betrekken. Zo kan VDAB een Nederlandstalige collega, bv. een ploegbaas, coachen om in heldere taal een briefing te geven. VDAB biedt in dit kader ook de HELP-module aan: Hoe Efficiënt Luisteren (naar) en praten met anderstalige medewerkers. In die workshop (2 à 3 uur) wordt er gefocust op het communiceren in heldere taal (hoe geef je een duidelijke instructie, hoe ga je om met vaktaal, hoe leg je iets uit aan een anderstalige collega, ...).

De VDAB-instructeur treedt dan op als coach van de communicatie tussen de Nederlandstalige en anderstalige collega's. Naast het geven van tips in functie van een heldere communicatie op de werkvloer gaat het dus ook actieve coaching en opleiding van Nederlandstalige collega's. Dit wordt besproken bij de start van de opleiding. VDAB start eerst met een vooronderzoek om de talige doelstellingen voor de anderstalige en de Nederlandstalige medewerkers vast te leggen. Dit wordt dan met u besproken zodat de opleiding volledig op maat van uw bedrijf is. Daarna gaat VDAB aan de slag op de werkvloer. De dagdagelijkse communicatieve situaties zijn van groot belang en de instructeur speelt daar direct op in door anderstaligen en Nederlandstaligen te betrekken.

Indien u dit wenst, kan één van uw collega's opgeleid worden tot interne taalcoach. Dit is vooral interessant voor bedrijven die wensen een taalbeleid op te zetten. Zo'n interne taalcoach kan dit taalbeleid opvolgen. Op die manier zorgt deze opleiding ervoor dat u na de opleiding alle sleutels in handen hebt om toekomstige anderstalige collega's zelf intern op te leiden. Door deze duurzame aanpak werken collega's efficiënter samen en zorgt u voor een duurzame integratie van uw anderstalige werknemers op de werkplek."

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000 / meer dan € 4000

+ meer info

NODW

INOM subsidieert 75% van de totale factuur ( zonder BTW) met een van max. 80,- € /per uur (zelfde regeling)

– het bedrijf betaalt 25%.

Belangrijke mededeling:

De opleidingsverstrekker factureert rechtstreeks aan het bedrijf. Een kopie wordt hiervan bijgevoegd aan het opleidingsdossier.

NODW+

Inom heeft een samenwerkingsovereenkomst met VDAB, waardoor de NODW+ opleidingen gratis kunnen worden aangeboden.

Interesse? contacteer de contactpersoon bij VDAB in uw regio.

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Vanaf 1 januari 2020 zal de subsidiëring rond NODW licht aangepast worden:
STAP 1: Het opleidingsdossier wordt nog steeds online ingediend vóór opstart van de opleiding.

STAP 2: Na afronding van de opleiding, wordt het volledig administratief dossier naar de desbetreffende regionale contactpersoon verzonden. Het administratief dossier bestaat uit volgende documenten:

a) " csv format Online cursist- en aanwezigheidsgegevens (1,068 kb) " (wij raden u aan deze CSV-file te gebruiken)
of De aanwezigheidslijst (te downloaden vanop de INOM-website)
De inschrijvingsfiche (te downloaden vanop de INOM-website)
b)
Een kopie van de oorspronkelijke factuur vanuit de opleidingsverstrekker naar het bedrijf

Doelgroepen:
Algemeen

vervolmakingscentrum voor lassers

Ondernemingen die ressorteren onder PC 111 kunnen arbeiders laten opleiden door het VCL met een korting via Inom.

+ meer info

Diamant Building

A. Reyerslaan 80
1030 Brussel

Telefoon : 02 706 81 85
Fax : 02 706 82 04
E-mail : info@inom.be
http://www.inomarbeiders.be

Subsidie:

+ meer info

Kostprijs:

Kostprijs opleiding: 260 EUR per arbeider per dag

Korting via Inom : 200 EUR

Certificatiedag: 549 EUR voor een certificatiedag met een onbeperkt aantal proeven.

Korting via Inom: 80 EUR per arbeider indien er een halve dag opleiding aan vooraf gegaan is.

werkbaarheidscheques

De werkbaarheidscheque is een maatregel waardoor u als ondernemer financiële steun krijgt om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Vlaamse ondernemingen worden gestimuleerd om de werkbaarheid voor de

De Vlaamse regering heeft beslist om de maatregelen van de werkbaarheidscheque te verlengen van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Dat betekent dat je als organisatie extra tijd krijgt om gebruik te maken van deze financiële steun. Met de cheques kan je sneller schakelen op vlak van werkbaar werk, maar je kan ze ook inzetten voor corona-aanpassingen.

+ meer info

Contact
Departement Werk & Sociale economie
Afdeling ESF & Duurzaam ondernemen
Maatregelen Werkbaarheidscheque en verhoging KMO-Portefeuille

Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel

werkbaarheidscheque@vlaanderen.be

https://www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille/werkbaarheidscheques-en-verhoging-kmo-portefeuille-aanvragen-en-ontvangen

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

+ meer info

Wat kunt u met de werkbaarheidscheque doen?
Met de werkbaarheidscheque kunt u:

een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen
en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan/meting. Begeleiding kan inhouden:
rapporteren over de werkbaarheid
opstellen van een werkbaarheidsplan of toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten die zijn opgenomen in dit plan
monitoren en opvolgen van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk
advies, begeleiding en/of opleiding aankopen, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers, en dit voor:
aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers,
competentieversterking noodzakelijk om werkbaar te kunnen werken
aanpak van het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers.
Het is aanbevolen om deze acties uit te rollen in navolging van het resultaat van een risicoanalyse en/of eerder uitgevoerde scan.

Voor andere verbeteracties kan men terecht bij maatregelen zoals de oproepen van ESF-Vlaanderen (bv. Drive((opent in nieuw venster))). Daarnaast kan men als KMO ook beroep doen op steun voor opleiding en advies via de KMO-Portefeuille.

Subsidie:
meer dan € 4000

+ meer info

Werkbaarheidscheques
Er is een maximale subsidie voorzien van 10.000 euro per onderneming. Uw onderneming kan maximaal 3 keer steun aanvragen en dat tot het maximum is bereikt of tot het budget van de werkbaarheidscheques uitgeput is.

Steunpercentage: 60%
Private cofinanciering: 40%
Steunplafond: 10.000 euro per onderneming
Verhoging kmo-portefeuille
Er is een maximale subsidie voorzien van 5.000 euro per onderneming. De verhoging kan alleen aangewend worden in het jaar dat het plafond bij de kmo-portefeuille bereikt werd. Uw onderneming kan steun aanvragen tot het maximum is bereikt of tot het budget van de verhoging kmo-portefeuille uitgeput is.

Steunpercentage: 30% voor een kleine onderneming en 20% voor een middelgrote onderneming.

Private cofinanciering: 70% voor een kleine onderneming en 80% voor een middelgrote onderneming. Dit naar analogie met de percentages die van toepassing zijn op de KMO-Portefeuille.

Steunplafond: 5.000 euro per onderneming in het jaar dat het plafond bij de kmo-portefeuille bereikt werd.

Doelgroepen:
Algemeen / Ervaren werknemer / Jongeren en leerlingen (-30) / Kort geschoolden / Arbeidsgehandicapten / Allochtonen

opleidingscheques

Wilt u een opleiding volgen om uw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien hebt u recht op een opleidingscheque, waarmee u een deel van die opleiding kunt betalen. Zelf betaalt u maar de helft van de opleidingscheque, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

Opleidingscheques kunnen gebruikt worden om de directe opleidingskosten van een opleiding te betalen. De opleidingsverstrekker factureert daarvoor bv. het inschrijvingsgeld, het cursusmateriaal en boeken die bij de opleidingsverstrekker zelf aangekocht kunnen worden of kosten om deel te nemen aan examens of testen.

+ meer info

https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding / Opleidingsplan nodig

+ meer info

Voorwaarden
U bent werknemer of u werkt als uitzendkracht.
Werknemers uit zowel de privésector als de publieke sector komen in aanmerking.
Als u zich in een situatie van tijdelijke werkloosheid bevindt, bent u nog steeds onder arbeidscontract bij uw werkgever en komt u in aanmerking.

U woont

in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

in een ander land dan België dat tot de EU of EER behoort én u werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

in Wallonië, nadat u verhuisd bent uit een ander land (dan België) dat tot de EU of EER behoort én u werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

U volgt de opleiding op eigen initiatief en betaalt ze zelf.

U bent:

kortgeschoold of middengeschoold (u hebt hoogstens een diploma secundair onderwijs): in dat geval kunt u een loopbaangerichte opleiding en ook alle opleidingen die geregistreerd zijn in de 'Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives'((opent in nieuw venster)) met een opleidingscheque betalen.

hooggeschoold (u hebt een graduaats-, bachelor- of masterdiploma): in dat geval kunt u alleen een loopbaangerichte opleiding betalen met een opleidingscheque.

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

Per schooljaar kunt u een opleidingscheque aankopen voor een bedrag (= nominale waarde) van maximaal 250 euro. U betaalt daarvan de helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. U krijgt dus een tegemoetkoming van maximaal 125 euro per schooljaar.

In bepaalde gevallen hebt u recht op een verhoogde tegemoetkoming.

Als u geen diploma secundair onderwijs hebt en u volgt één van de onderstaande opleidingen, dan betaalt de Vlaamse overheid het volledige bedrag van de opleidingscheque. U krijgt dan een verhoogde tegemoetkoming van maximaal 250 euro:

basisgeletterdheid

rekenvaardigheid

ICT-vaardigheden

Nederlands voor anderstaligen

een opleiding die leidt naar een diploma secundair onderwijs of beroepskwalificatie niveau 4

een knelpuntopleiding

Als u geen diploma hoger onderwijs hebt en u volgt een opleiding die leidt naar een graduaats- of bachelordiploma, dan kunt u een opleidingscheque voor een maximaal bedrag van 500 euro aankopen. U betaalt daarvan de helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. U krijgt dan een verhoogde tegemoetkoming van maximaal 250 euro.

Als uw scholingsgraad en de opleiding die u wilt volgen, samen recht geven op een verhoogde tegemoetkoming, dan wordt die automatisch toegekend bij uw aanvraag.

Perspectief:

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

U bent werknemer of u werkt als uitzendkracht.
Werknemers uit zowel de privésector als de publieke sector komen in aanmerking.
Als u zich in een situatie van tijdelijke werkloosheid bevindt, bent u nog steeds onder arbeidscontract bij uw werkgever en komt u in aanmerking.

U woont

in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

in een ander land dan België dat tot de EU of EER behoort én u werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

in Wallonië, nadat u verhuisd bent uit een ander land (dan België) dat tot de EU of EER behoort én u werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

U volgt de opleiding op eigen initiatief en betaalt ze zelf.

U bent:

kortgeschoold of middengeschoold (u hebt hoogstens een diploma secundair onderwijs): in dat geval kunt u een loopbaangerichte opleiding en ook alle opleidingen die geregistreerd zijn in de 'Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives'((opent in nieuw venster)) met een opleidingscheque betalen.

hooggeschoold (u hebt een graduaats-, bachelor- of masterdiploma): in dat geval kunt u alleen een loopbaangerichte opleiding betalen met een opleidingscheque.

U komt niet in aanmerking als:

u zelfstandige bent (als u werknemer bent en zelfstandige in bijberoep, heeft u wel recht op opleidingscheques. De combinatie opleidingscheques en kmo-portefeuille voor dezelfde opleiding kan niet)

u een werkloosheidsuitkering krijgt

u werkt met een studentenovereenkomst

u werkt met een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uren per maand in het kader van een leerovereenkomst  (bv. deeltijds leren en werken, een IBO-contract, ...)

uw werkgever de opleiding betaalt

Doelgroepen:
Algemeen / Ervaren werknemer / Kort geschoolden

Overgangsmaatregelen:

+ meer info

Overgangsmaatregel voor opleidingen die stopgezet zijn in de opleidingsdatabank
Een werknemer die het voorgaande schooljaar een opleiding volgde en

daarvoor gebruikmaakte van Vlaams opleidingsverlof (VOV) of Vlaams opleidingskrediet (VOK) binnen het Vlaams Zorgkrediet
én die opleiding betaalde met opleidingscheques,
kan diezelfde opleiding het volgende schooljaar voortzetten en daarvoor gebruikmaken van VOV/VOK en die betalen met opleidingscheques, ook al is die opleiding op dat moment niet meer geregistreerd in de opleidingsdatabank.  

loopbaanbegeleiding

Zit je met twijfels over je job? Wil je meer voldoening? Heb je het moeilijk met het vele telewerk? Misschien is loopbaanbegeleiding iets voor jou.

Volg je je loopbaanbegeleiding bij een erkend loopbaancentrum, dan kan je betalen met loopbaancheques. Zo betaal je zelf maar een klein deel van de begeleiding.

Interessant om te weten: als je tijdelijk economisch werkloos bent, heb je ook recht op loopbaanbegeleiding als je aan de nodige voorwaarden voldoet.

+ meer info

https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding / Opleidingsplan nodig

+ meer info

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor loopbaancheques
Om in aanmerking te komen voor loopbaancheques moet je op het ogenblik van je aanvraag aan deze vijf voorwaarden voldoen:

Je woont in Vlaanderen of Brussel.
Je werkt momenteel voltijds of deeltijds als werknemer of zelfstandige.
Je hebt minimum 7 jaar werkervaring (of 2.555 dagen) in loondienst of als zelfstandige opgebouwd over je hele loopbaan.
Je volgde de voorbije 6 jaar nog geen loopbaanbegeleiding.
Je bent bereid om loopbaanbegeleiding te volgen bij een erkend loopbaancentrum en om die loopbaanbegeleiding in het Nederlands te volgen. Een loopbaancentrum mag geen loopbaanbegeleiding met loopbaancheques aanbieden in een andere taal.
Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan weigeren we om je een loopbaancheque te geven.

Subsidie:
€ 0 - € 1600

+ meer info

Als je een job hebt, kan je elke 6 jaar 7 uur loopbaanbegeleiding volgen met loopbaancheques. Via loopbaancheques betaal je maar 40 euro voor 4 uur loopbaanbegeleiding. Wanneer kom je in aanmerking voor loopbaancheques?

Perspectief:

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor loopbaancheques
Om in aanmerking te komen voor loopbaancheques moet je op het ogenblik van je aanvraag aan deze vijf voorwaarden voldoen:

Je woont in Vlaanderen of Brussel.
Je werkt momenteel voltijds of deeltijds als werknemer of zelfstandige.
Je hebt minimum 7 jaar werkervaring (of 2.555 dagen) in loondienst of als zelfstandige opgebouwd over je hele loopbaan.
Je volgde de voorbije 6 jaar nog geen loopbaanbegeleiding.
Je bent bereid om loopbaanbegeleiding te volgen bij een erkend loopbaancentrum en om die loopbaanbegeleiding in het Nederlands te volgen. Een loopbaancentrum mag geen loopbaanbegeleiding met loopbaancheques aanbieden in een andere taal.
Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan weigeren we om je een loopbaancheque te geven

Doelgroepen:
Algemeen / Ervaren werknemer / Kort geschoolden

+ meer info

zie hoger

vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing wegens investering in een steunzone

Kmo's en grote ondernemingen die investeren in een afgebakende steunzone (ook wel ‘ontwrichte zone’ genoemd) kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen, gedurende een periode van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd en die gedurende ten minste drie jaar (kmo's) of vijf jaar (grote ondernemingen) behouden blijft.

Overheden mogen maatregelen nemen om zones die getroffen worden door zware collectieve ontslagen economisch te ondersteunen. Vlaanderen heeft momenteel drie steunzones afgebakend: rond Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde.

+ meer info

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vrijstelling-doorstorting-bedrijfsvoorheffing-steunzones

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
€ 0 - € 1600 / € 1600 - € 4000 / meer dan € 4000

+ meer info

Omvang steun
De steun betreft een tijdelijke vrijstelling van het doorstorten van 25% bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die betrekking hebben op nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen:

die ontstaan ten gevolge van een investering;
die het totaal aantal werknemers verhoogt t.o.v. het gemiddeld aantal werknemers over 12 maanden voorafgaand aan de indiening van de steunaanvraag (voor aanvragen die ingediend werden vóór 1 september 2018 werd de referentieperiode berekend op basis van de 12 maanden voorafgaand aan de voltooiiing van de investering);

die ingevuld worden nà indiening van de steunaanvraag en binnen 36 maanden na de voltooiingsdatum van de investering;
die uitbetaald worden binnen de 2 jaar vanaf het ogenblik van invulling van de nieuwe arbeidsplaats.

Ter indicatie kan onderstaande berekening dienen, waarbij een bediende in dienst wordt genomen, die voltijds is tewerkgesteld, gehuwd is met een partner met beroepsinkomsten, geen personen ten laste heeft en recht heeft op vakantiegeld en een eindejaarspremie ter waarde van één maandwedde:

Brutoloon per maand
€ 2.000 €3.000 € 4.000
Totaal steunbedrag over 24 maanden (incl. vakantiegeld en premie)
€ 3.006,85 € 5.734,14 € 8.736,24

Deze steun kan worden gecumuleerd met het systeem van ploegen- en nachtpremies, met het systeem van de gedeeltelijke vrijstelling in de vorm van een algemene structurele lastenverlaging (IPA-korting) en met de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen, doch niet met andere vrijstellingen inzake doorstorting van bedrijfsvoorheffing (overwerk, onderzoekers, sportbeoefenaars, koopvaardij-, bagger- en sleepvaartsector, zeevisserij).

De vrijstelling is per investering beperkt tot maximum € 7,5 miljoen.

Voor grote ondernemingen dient er tevens rekening te worden gehouden met Europese steunplafonds indien de onderneming ook investeringssteun krijgt onder de vorm van Strategische Transformatiesteun (aangezien het maximum plafond van 10% investeringssteun niet overschreden mag worden).

Perspectief:
Geen perspectief

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

Doelgroepen:
Algemeen

Overgangsmaatregelen:

+ meer info

De erkenning van de steunzones rond Genk en Turnhout loopt af vanaf 30 april 2021. Firma's in de ruime Kempen en in Limburg bekijken dus best op dit moment of er nog een aanvraag kan worden ingediend voor geplande investeringen. De erkenning van de steunzone rond Zaventem-Vilvoorde loopt pas af vanaf 30 november 2024.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

Werkgevers uit de privé sector en kennisinstellingen worden vrijgesteld om 80% van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de lonen van onderzoekers die zij tewerkstellen door te storten aan de fiscus.

Deze maatregel kende sinds 1 januari 2018 een uitbreiding naar een aantal bachelordiploma's.

Sinds 1 januari 2020 geldt ook voor deze bachelordiploma's een vrijstelling van 80% van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en beperkt tot 50% van het totale bedrag van de vrijstelling zoals toegepast voor de werknemers met een specifiek master- en/of doctordiploma voor kleine vennootschappen. Voor de overige ondernemingen wordt dit beperkt tot 25% van het totale bedrag van de vrijstelling zoals toegepast voor de werknemers met een specifiek master- en/of doctordiploma.

+ meer info

http://www.belspo.be/belspo/fisc/index_nl.stm

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vrijstelling-doorstorting-bedrijfsvoorheffing-voor

Begeleiding:
Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken)

Subsidie:
meer dan € 4000

+ meer info

Omvang steun
De steun bestaat er in dat de werkgevers vrijgesteld worden om een bepaald percentage van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de bovenvermelde masterdiploma’s (en eventueel bovenvermelde bachelordiploma's) door te storten aan de fiscus.kleine vennootschappen:

Masterdiploma’s vrijstelling van 80%
Bachelordiploma’s: vrijstelling van 80% (beperkt tot 50% van het totale bedrag van de vrijstelling zoals toegepast voor de werknemers met een specifiek master- en/of doctordiploma)

Andere vennootschappen:

Masterdiploma’s vrijstelling van 80%

Bachelordiploma's:vrijstelling van 80% (beperkt tot 25% van het totale bedrag van de vrijstelling zoals toegepast voor de werknemers met een specifiek master- en/of doctordiploma)

Perspectief:

Specifieke eigenschappen doelgroep/organisatie:

+ meer info

Wie komt in aanmerking
De vrijstelling kan aangevraagd worden door:
Universiteiten, hogescholen, door de minister erkende wetenschappelijke instellingen, het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWOV);
Ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers met een diploma PhD, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur en bepaalde masterdiploma’s of bachelordiploma's;
Ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers die aan onderzoeksprojecten werken in het kader van samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met universiteiten of hogescholen in de EER of met erkende wetenschappelijke instellingen;
Jonge innoverende ondernemingen (Young Innovative Company) die wetenschappelijk personeel (onderzoekers, onderzoekstechnici, projectbeheerders inzake onderzoek en ontwikkeling) tewerkstellen. Deze vrijstelling is niet mogelijk voor administratief of commercieel personeel.
Vzw’s komen enkel in aanmerking voor deze maatregel indien zij door de minister erkend worden als wetenschappelijke instelling.

Young Innovative Company (YIC)
Een onderneming voldoet aan de definitie van YIC als de vennootschap:

onderzoeksprojecten uitvoert;
minder dan 10 jaar bestaat voor 1 januari van het jaar waarin de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing wordt toegekend;
niet opgericht is in het kader van een concentratie, een herstructurering, een uitbreiding van een vroegere activiteit of een overname van dergelijke activiteiten;
uitgaven heeft gedaan op het vlak van onderzoek en ontwikkeling die minstens 15% van de totale kosten van het voorgaande belastbaar tijdperk vertegenwoordigen;
voldoet aan de definitie van kleine vennootschap (zie verder).
Wanneer de vennootschap aan het eind van een belastbaar tijdperk niet langer voldoet aan de definitie van Young Innovative Company mag de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing niet meer toegepast worden op de bezoldigingen toegekend of betaald vanaf de eerstvolgende maand.

Definitie kleine vennootschap
Voor deze maatregel blijft de oude definitie van kleine vennootschappen behouden: kleine vennootschappen zijn vennootschappen die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers;
jaaromzet exclusief btw: € 7.300.000;
balanstotaal: € 3.650.000.
Wanneer het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt, wordt de vennootschap niet meer aanzien als kleine vennootschap.

Doelgroepen:
Algemeen

+ meer info

Welke diploma's komen in aanmerking?

Masterdiploma's in de Vlaamse Gemeenschap:

wetenschappen;
toegepaste wetenschappen;
toegepaste biologische wetenschappen;
geneeskunde, dierengeneeskunde;
farmaceutische wetenschappen;
biomedische wetenschappen;
industriële wetenschappen;
technologie en nautische wetenschappen;
biotechniek;
architectuur;
productontwikkeling.

Bachelordiploma's in de Vlaamse Gemeenschap:

Academische bachelors: deze dienen behaald te zijn in één van de studiegebieden zoals bepaald voor masterdiploma’s (of gelijkwaardig).
Professionele bachelordiploma's:
biotechniek;
gezondheidszorg;
industriële wetenschappen en technologie;
handelswetenschappen en bedrijfskunde (gericht op informatica en innovatie).

fiscale vrijstelling voor opleiding werknemers

Om de werkgevers aan te moedigen om meer opleidingen te voorzien voor hun werknemers werd er een nieuwe fiscale vrijstelling ingevoerd vanaf 1 januari 2021.

+ meer info

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vrijstelling-doorstorting-bedrijfsvoorheffing

https://financien.belgium.be/nl/programmawet/vorming-werknemers

Begeleiding:
Interne en/of externe begeleiding

+ meer info

De belangrijkste voorwaarden zijn:

Enkel de werknemers die al minstens 6 maanden aan de slag zijn bij de werkgever komen in aanmerking.

Niet alle opleidingen komen in aanmerking voor deze subsidie:
het moet gaan om formele of informele opleidingen zoals bepaald door de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk;

de opleiding mag niet door wettelijke of andere reglementaire bepalingen opgelegd zijn.

Ook de opleidingen voorzien in een collectieve arbeidsovereenkomst worden uitgesloten;

de opleiding vormt een beroepskost voor de werkgever;

De opleiding zelf moet minstens 10 dagen bedragen tijdens een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen. Hierop gelden 2 uitzonderingen:

Voor kleine vennootschappen komen ook opleidingen van 5 dagen gedurende een ononderbroken periode van 75 kalenderdagen in aanmerking;

Voor werkgevers die kunnen genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van nacht- of ploegenarbeid, mag de opleiding van 10 dagen plaatsvinden tijdens een ononderbroken periode van 60 kalenderdagen. Om van de vrijstelling in het kader van opleidingen te kunnen genieten, moet de werknemer een ploegenpremie krijgen tijdens de periode van 60 kalenderdagen.

De voorwaarde van 10 dagen is van toepassing op een voltijdse werknemer (proratisering kan voor deeltijdse werknemers);

Een werknemer heeft maximaal recht op 10 ononderbroken periodes van 30 kalenderdagen bij dezelfde werkgever;

Een opleidingsdag wordt berekend als 7,6 uur. De werknemer moet de opleiding ook effectief hebben gevolgd.

Subsidie:
€ 1600 - € 4000

+ meer info

Omvang steun
De vrijstelling bedraagt 11,75 % van het geheel van de in aanmerking genomen bezoldigingen.

Enkel de basisverloning komt in aanmerking voor de berekening van de vrijstelling.

De belastbare bezoldiging die in aanmerking komt wordt beperkt tot € 3.500 per (voltijdse) werknemer.

Er geldt tevens geen cumulverbod, m.a.w. de vrijstelling kan gecombineerd worden met andere vrijstellingen van voorstorting bedrijfsvoorheffing.

Doelgroepen:
Algemeen / Ervaren werknemer / Kort geschoolden