Stagebegeleiding

Bedrijven

TOFAM Oost-Vlaanderen wil met een aantal maatregelen de opleiding en tewerkstelling van kansengroepen en risicowerkzoekenden op de arbeidsmarkt stimuleren.


Bedrijven die stages aanbieden aan risicowerkzoekenden ontvangen een financiële tussenkomst van € 100 per stagedag voor de begeleiding van deze stagiairs. De stage dient deel uit te maken van een opleidingsovereenkomst ism de VDAB of een opleidingscentrum, erkend door TOFAM. De aanvraagprocedure kan u hieronder terugvinden.

Een voorbeeld van een dergelijk opleidingsinitiatief is het opleidingsproject 'MetaalMatch' van TOFAM Oost-Vlaanderen ism Compaan (of het vroegere MLWB).

Dit project heeft tot doel om de cursisten, na een opleiding op de werkvloer, opnieuw te integreren op de arbeidsmarkt. De cursisten krijgen tijdens hun opleiding eveneens algemene vorming, attitudetraining en een eerste kennismaking met de metaalsector. De stage is een onderdeel van de opleiding.


Om deze opleidingen aan waarde te doen winnen en de cursisten nog beter te kunnen voorbereiden op een reële tewerkstelling binnen de sector, zijn we steeds op zoek naar stageplaatsen. Daarom zouden wij graag uw medewerking vragen in het kader van deze opleiding. Een stage in samenwerking met MetaalMatch duurt een aantal weken (max. 6 weken)  en komt in aanmerking voor de financiële tussenkomst van TOFAM voor de begeleiding van deze stagiairs. De verzekering van de cursist is ten laste van het opleidingscentrum. Indien de werkgever na de stage beslist de stagiair aan te werven, onderzoeken wij voor welke, voor de werkgever voordelige, tewerkstellingsmaatregelen de kandidaat in aanmerking komt.

 

De Raad van Bestuur van TOFAM Oost-Vlaanderen behoudt zich het recht voor om dit initiatief bij te sturen in functie van de financiële situatie van TOFAM Oost-Vlaanderen.

Dien de aanvraag digitaal in

 

 

Meer informatie

Inlichtingen betreffende de opleiding en planning kunt u krijgen bij:

 

Karen Maes

Coördinator TOFAM Oost-Vlaanderen
0497 52 97 77
karen.maes@tofam-ovl.be