OPLEIDING TIJDENS TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

Werknemers

Ben je tijdelijk werkloos en wil je graag deze vrijgekomen tijd gebruiken om jezelf bij te scholen? TOFAM Oost-Vlaanderen wil je hier graag in aanmoedigen en ondersteunen.


Voor wie?

-Je bent een arbeider met een contract van bepaalde of onbepaalde duur in dienst bij een Oost-Vlaams bedrijf onder PC 111 (metaalsector)

-Je bent tijdelijk werkloos

-Op eigen initiatief volg je een opleiding tijdens deze periode van tijdelijke werkloosheid

 

 

Welke opleiding en ondersteuning?

-Alle opleidingen. Kies zelf welke opleiding (ook online-opleidingen) en via welke opleidingspartner.

(Voor langdurige opleidingen is overleg met de werkgever aangewezen. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat een opleiding onderbroken wordt omdat je onverwachts teruggeroepen wordt)

 

 

Welke aanmoediging?

-Het inschrijvingsgeld voor de opleiding wordt door TOFAM Oost-Vlaanderen gedragen

-Per opleidingsdag voorziet TOFAM Oost-Vlaanderen een brutopremie van 14,54 euro (= netto 11,31 euro) 

De aanmoedigingspremie bedraagt in totaal maximaal 325€.

 

Procedure?

-Het initiatief is in voege vanaf 1 januari 2021 (tussenkomsten kunnen met terugwerkende kracht worden aangevraagd)

-Volg je gewenste opleiding. Je kan dit zelf rechtstreeks organiseren met je gekozen opleidingspartner of TOFAM Oost-Vlaanderen kan je hierbij bijstaan.

-Op basis van het voorleggen van de factuur + bewijs van tijdelijke werkloosheid, zal TOFAM Oost-Vlaanderen het inschrijvingsgeld terugbetalen, alsook de premie per opleidingsdag toekennen na het beeindigen van de volledige opleidingssessie.  

-De aanvraag van de premie kan via het aanvraagformulier ‘Opleiding tijdens tijdelijke werkloosheid’ – klik hier voor het document. Dit formulier wordt ingediend bij je vakbond of rechtstreeks bij TOFAM Oost-Vlaanderen ; Anja Noyelle - anja.noyelle@tofam-ovl.be ; 09-2424954 samen met de bovenstaande bewijsstukken.

-De tussenkomst wordt via overschrijving rechtstreeks aan jou uitbetaald.  Nadien ontvang je de fiscale fiche 281.18 via onze uitbetalingspartner Attentia

-Heb je de premie ontvangen ?  Vul dan zeker het formulier C1F van RVA in – klik hier voor het document (Verklaring betreffende de ontvangen financiële voordelen in het kader van een opleiding) en bezorg dit aan je vakbond of jouw uitbetalingsinstelling