Ondersteuning outplacementbegeleiding

Bedrijven

TOFAM Oost-Vlaanderen komt in belangrijke mate financieel tussen wanneer een professionele outplacementbegeleiding met RiseSmart (voorheen Galilei) wordt opgestart.


Groupsoutplacement

Herstructureringen in bedrijven gaan vaak gepaard met ontslag van groepen arbeiders. Om de reïntegratie in de arbeidsmarkt van deze ontslagenen te bevorderen, ondersteunt TOFAM Oost-Vlaanderen de begeleiding van de betrokkenen door het outplacementbureau RiseSmart (voorheen Galilei).

 

 

Principes

Toegangscriterium voor groupsoutplacement
 

 • Meervoudig ontslag
  voor kleine ondernemingen < 30 werknemers: minimum 3 ontslagen arbeiders
 • Collectief ontslag
  - bedrijven vanaf 30 en < 100 werknemers: minimum 10 ontslagen werknemers
  - bedrijven vanaf 100 en < 300 werknemers: minimum 10 % ontslagen werknemers
  - bedrijven vanaf 300 werknemers: minimum 30 ontslagen werknemers

 

Bij outplacementbegeleiding is er een contract tussen de werkgever en RiseSmart en treden de betrokken arbeiders, op vrijwillige basis, tot het groepsoutplacement toe.

 

 

Financiele tussenkomst

De tussenkomst van TOFAM Oost-Vlaanderen voor outplacementbegeleiding bij collectief of meervoudig ontslag verandert. De uiteindelijke kost voor de werkgever bedraagt voortaan 300 € per deelnemende arbeider met een maximum van 50 % van het totale factuurbedrag aangerekend door het outplacementbureau.
Belangrijk! De TOFAM subsidie kan, bij de oprichting van een tewerkstellingscel, pas aangevraagd worden nadat de werkgever eerst de overheidssubsidie heeft aangevraagd.

 

 

Procedure

 • De werkgever contacteert TOFAM Oost-Vlaanderen.
 • TOFAM Oost-Vlaanderen contacteert RiseSmart.
 • RiseSmart sluit een contract met de werkgever.
 • De arbeider maakt kennis met het Outplacementbureau en beslist of hij begeleiding wenst.
 • Een kopie van het contract tussen RiseSmart en de werkgever wordt door de onderneming naar TOFAM Oost-Vlaanderen gestuurd.
 • De begeleiding loopt.
 • De werkgever betaalt de (tussentijdse) facturen, stuurt hiervan een bewijs aan TOFAM Oost-Vlaanderen waarop TOFAM Oost-Vlaanderen de facturen terugbetaalt.
  Let wel: Indien een tewerkstellingscel wordt opgericht, vraagt de werkgever eerst de overheidssubsidie aan. Op basis van deze bewijststukken wordt de uiteindelijke factuur terugbetaald.

 

 

Individueel Outplacement

Nieuw is dat TOFAM Oost-Vlaanderen voortaan ook in bepaalde omstandigheden tussenkomt voor individuele outplacementbegeleiding.

 

 

Arbeiders - 45 jaar

Arbeiders die ontslagen worden door de werkgever (met uitzondering van ontslagen om zwaarwichtige redenen) of van wie het contract stopgezet wordt wegens medische overmacht, kunnen op basis van vrijwilligheid en voor zover zij 1 jaar anciënniteit kunnen aantonen (of 230 dagen tewerkstelling in een periode van 2 jaar voor contracten van bepaalde duur of interim contract), outplacementbegeleiding krijgen door RiseSmart. Deze outplacementbegeleiding is gratis zowel voor de werknemer als voor de werkgever.

 

 

Arbeiders + 45 jaar

Ten gevolge van de CAO 82 hebben deze arbeiders recht op outplacementbegeleiding betaald door de werkgever. TOFAM Oost-Vlaanderenbetaalt € 325 terug aan de onderneming, voor zover deze outplacementbegeleiding door Risesmart gebeurt, en aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De kandidaten kunnen 1 jaar anciënniteit aantonen (contract van onbepaalde duur) of
 • -230 dagen prestatie in een periode van 2 jaar met een contract van bepaalde duur of met een interim contract

De begeleidingskost voor de werkgever bedraagt dan maximaal € 1725.