Diversiteit

Bedrijven

Ook dit jaar wil de Vlaamse overheid de bedrijven aanzetten tot het voeren van een diversiteitsbeleid. Door het subsidiƫren van talrijke, nieuwe initiatieven wil ze het werknemerslandschap kleurrijk maken.


Ook dit jaar wil de Vlaamse overheid de bedrijven aanzetten tot het voeren van een diversiteitsbeleid. Door het subsidiëren van talrijke, nieuwe initiatieven wil ze het werknemerslandschap kleurrijk maken.

 

Het is de bedoeling om kansen te bieden aan groepen die mede omwille van allerlei factoren (vooroordelen, stereotypen, gebrek aan vooropleiding, drempels in het personeelsbeleid, ...) geconfronteerd worden met uitsluiting op de arbeidsmarkt.  De werkzaamheid van kansengroepen (allochtonen, ervaren werknemers 50+, laaggeschoolden, arbeidsgehandicapten en vrouwen) verhogen en op termijn hun evenredige arbeidsdeelname realiseren is het doel.
Via een diversiteitsplan kan u deze kansengroepen laten instromen en een flankerend personeelsbeleid uitwerken.

Via een diversiteitsplan kan u m.a.w. werken aan antwoorden op bijvoorbeeld volgende vragen:

  • Hebt u moeilijk invulbare vacatures binnen uw bedrijf?
  • Bent u dan ook bereid uw wervingskanalen te verbreden?
  • Wilt u werken rond “teambuilding” in uw onderneming met oog voor diversiteit?
  • Is uw onthaalbeleid nog up-to-date en voldoende uitgewerkt?
  • Wilt u de kennis van uw medewerkers op peil houden d.m.v. training en opleiding en daar tevens subsidies voor aanspreken?
  • Bent u op zoek naar ondersteuning/opleiding voor uw 1ste lijnsleidinggevenden?
  • Bent u op zoek naar advies om praktisch bruikbare competentiefprofielen op te maken?
  • Bent u op de hoogte van de voordelen van het uitvoeren van een divers personeelsbeleid?


Of
 

  • Hebt u andere thema's binnen uw human resourcesbeleid waarrond u graag wilt werken ?

 


Dan kunnen wij u verder op weg helpen. U kunt samen met ons een diversiteitsplan opmaken. De ondersteuning is gratis en u kunt bovendien een subsidie ontvangen tot € 10 000.
Naast het klassieke diversiteitsplan zijn er nu ook enkele soepele formules gecreëerd die tegemoetkomen aan de specifieke noden van bedrijven.

 


Interesse?

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs voor meer informatie omtrent diversiteitsplannen.

Neem vrijblijvend contact op met:

Karen Maes

Coördinator Tofam Oost-Vlaanderen
09 244 98 60
karen.maes@tofam-ovl.be