Beroepenhuis

Onderwijs

In het Beroepenhuis maken jongeren en hun begeleiders op een interactieve wijze kennis met de wereld van arbeid en beroep in het algemeen, en met praktisch uitvoerende beroepen in het bijzonder.


Ontstaansgeschiedenis

Tussen de onderwijswereld en de arbeidsmarkt gaapt een fameuze kloof. Beide werelden kennen hun realiteit en deze zijn niet direct op elkaar afgestemd. In de jaren '90 was er een initiatief om onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen, namelijk het BIPje (of Beroepen Informatie Project).
Het BIPje was een grote beurs in Flanders Expo waar jongeren op een interactieve manier konden kennismaken met een aantal beroepen.

Bij het stopzetten van dit initiatief bleef dit idee echter nasmeulen.

Bij de oprichting van Gent, Stad in Werking, het strategisch werkgelegenheidsplan voor de Stad Gent, in 1998 werd het idee voor een interactieve doe-beurs opnieuw bovengehaald. In plaats van een eenmalige activiteit werd gedacht aan een permanente beroepenbeurs. De actiegroep Beroepenhuis was een feit.
 

 

Doelstellingen

In het Beroepenhuis maken jongeren en hun begeleiders op een interactieve wijze kennis met de wereld van arbeid en beroep in het algemeen, en met praktisch uitvoerende beroepen in het bijzonder.

Het thema 'waarom werken' neemt in het Beroepenhuis een belangrijke plaats in.

Naast de interactieve tentoonstelling waar verschillende sectoren en hun beroepenworden belicht is het eveneens de bedoeling om een permanente dialoog tussen onderwijs en arbeidsmarkt op te zetten.
 

 

Doelgroep

De eerste doelgroep zijn kinderen van de laatste graad Basisonderwijs en de eerste graaad Secundair onderwijs. Zij staan immers voor een belangrijke studiekeuze.

Uiteraard zijn ook ouders, leerkrachten, directeurs, CLB-begeleiders een belangrijke doelgroep.

Meer info vindt u op www.beroepenhuis.be